Duizelseweg 20, 5521 AC

Monument naam: De Drietip
Plaats monument: Eersel
Bescherming: Cultuurhistorisch waardevol gebouw
Monumentnummer: 4.31.1.085
Monument categorie: Gebouwen, woonhuizen
Oorspronkelijke functie: Woonhuis
Huidige functie: Woonhuis
Complex:
Complextype:
Datering:
Situering: Binnen de bebouwde kom
Inschrijving register:
XY coordinaat: 149308 / 374624
Kadastrale gemeente: Eersel
Sectie perceel: F / –
Oorspronkelijk bouwjaar: Ca. 1910
Grondgebruik:
Afmeting terrein:
Bronnen: [“Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Eersel”,”J. Spoorenberg e.a., Drie Zaligheden, Eersel, Duizel, Steensel, Hapert 1989″]
Content: “De Drietip”, tweelaags woonhuis uit circa 1910. Plat dak. Wit gepleisterd met baksteenlagen. Het huis is gebouwd voor dokter Bakhuizen van den Brink die sinds 1896 in Eersel verbleef. In april 1919 vertrok hij terug naar Den Haag, zijn geboortestad. Om de dominee van Eersel een pastorie te verschaffen kocht Mej. Mirandolle (een rijke Amsterdamse dame die op De Hoge Hees woonde) het huis en schonk het aan de protestantse gemeenschap. Tot ver in de twintigste eeuw heeft het huis gediend als woning voor de dominee.

Huis is genoemd naar de wegsplitsing Wolverstraat of Duizelseweg (met tramlijn) en de Dalemseweg.

De Drietip
Foto Winfried Thijssen (2003)

Waardering: Het object heeft stedebouwkundige waarde
– het is een markant pand op de splitsing van de Duizelseweg en de Dalemsedijk.
Het object heeft cultuurhistorische waarde
– als voormalig huis van dokter Bakhuizen van den Brink en later als domineeswoning.

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • email
  • PDF
  • Print