Markt 1, 5521 AJ Eersel

Monument naam: Mariakapel
Plaats monument: Eersel
Bescherming: Rijksmonument
Monumentnummer: 14570
Monument categorie: Kerkelijke gebouwen
Oorspronkelijke functie: Kapel
Huidige functie: Kapel
Complex:
Complextype:
Datering:
Situering: Binnen de bebouwde kom
Inschrijving register: 5 mei 1967
XY coordinaat: 149496 / 374573
Kadastrale gemeente: Eersel
Sectie perceel:
Oorspronkelijk bouwjaar: 1464
Grondgebruik:
Afmeting terrein:
Bronnen: [“Objecten databank Rijksdienst voor het cultureel erfgoed”,”Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Eersel”]
Content:

Kapel van Onze Lieve Vrouw. In 1464 gesticht door ridder Hendrick van Eyck uit Duizel, ter ere van Maria, Catharina en Nicolaas, en door hem rijk begiftigd; bediend door een rector aangesteld door de Van Eyks. In 1464 ingewijd door Ludovicus van Bourbon, de prins-bisschop van Luik. Eenvoudig zaalkerkje met driezijdige afronding aan de oostzijde. Ingang in de westgevel, eenvoudige steunberen aan de westgevel en inwendig een houten tongewelf. In het torentje een klok, in 1717 gegoten door Mamees Fremy. In 1648 voor de eredienst gesloten en ingericht als raadhuis. In 1660 toestemming van de Raad van State tot verbouw voor “Regthuys”. Later werd er het cachot en ruimte voor de brandspuit gecreëerd. Ingrijpende verbouwing in 1919 in neogotische stijl onder leiding van G. Dobbe: koorgedeelte ingericht als raadzaal; rest kreeg verdiepingsvloer met kamers. Bij restauratie in 1957 werd het weer als kapel ingericht, zandstenen delen van ramen uit 1919 bleven gehandhaafd.

Foto Winfried Thijssen (2003)
Foto Winfried Thijssen (2003)
Foto Winfried Thijssen (2003)

Foto Winfried Thijssen (2003)

Waardering: Onbekend

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • email
  • PDF
  • Print