Jaarvergadering 2018

Datum: dinsdag 13 februari 2018
20:00 - 22:30

Locatie
Kempenmuseum De Acht Zaligheden


AGENDA

  1. Opening jaarvergadering en herdenking overleden leden
  2. Verslag notulen ledenvergadering 2017 (klik hier)
  3. Jaarverslag secretaris (klik hier)
  4. Jaarverslag penningmeester
  5. Verslag kascommissie
  6. Werkplan 2018 is gelijk aan 2017 en wordt niet verder behandeld
  7. Aandacht aan werkgroepen zoals redactie Rosdoek
  8. Jubilarissen
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Na afloop van de vergadering wordt u drank en spijs aangeboden zodat onder het genot er van met elkaar van gedachten kan worden gewisseld over o.a. de activiteiten van werkgroepleden e.d.