Jaarvergadering 2019

Datum: dinsdag 12 februari 2019
20:00 - 22:30

Locatie
Kempenmuseum De Acht Zaligheden


AGENDA

  1. Opening jaarvergadering en herdenking overleden leden
  2. Verslag notulen ledenvergadering 2018 (klik hier)
  3. Jaarverslag secretaris (klik hier)
  4. Jaarverslag penningmeester
  5. Verslag kascommissie
  6. Werkplan 2019 is gelijk aan 2018 en wordt niet verder behandeld
  7. Aandacht aan werkgroepen
  8. Jubilarissen
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Na afloop van de vergadering wordt u drank en spijs aangeboden zodat onder het genot er van met elkaar van gedachten kan worden gewisseld over o.a. de activiteiten van werkgroepleden e.d.