Lezing: “Altijd en eeuwig Rome” door Ton Spamer

Datum: dinsdag 10 oktober 2017
20:00 - 22:30

Locatie
Kempenmuseum De Acht Zaligheden


De lezing geeft een verrassend beeld van een Rome dat velen niet kennen. De bekende oudheden komen aan bod, maar niet op de gebruikelijke manier. Dank zij de nieuwe opgravingen en ontdekkingen en vooral de nieuwste informatietechnieken herrijst het beroemde Forum. Ruïnes krijgen hun uiterlijk terug en de bouw van het Colosseum kan op de voet worden gevolgd. Met een drone, een onbemand vliegtuigje, wordt een rondvlucht gemaakt waarbij de pracht van de keizerstad zichtbaar wordt. Er wordt rondgewandeld door straten en door enkele gebouwen. En dan blijken er naast het bekende Forum ook nog 5 andere keizerfora te zijn, ook allemaal virtueel in oude pracht hersteld.

Terug in de tegenwoordige tijd blijkt er een tweede Colosseum te bestaan, maar dan wel vierkant. Daarvoor moet een bezoek worden gebracht aan de opmerkelijke wijk EUR, gebouwd ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in 1942 die nooit is doorgegaan. De Basilica van Maxentius heeft gefunctioneerd als een station in New York. Er worden natuurlijk ook wat kerken bezocht met schitterende marmervloeren en fraaie parken. Onder de Sint Pieter zijn er bijzondere graven, die absoluut bezocht moeten worden, zoals het garf van Petrus. Er zijn musea die alleen al een reis naar Rome waard zijn. Het eeuwige Rome heeft altijd verrassingen in petto, zelfs een rap in jeugdig tempo………..

Ton Spamer is een prettige inleider en reeds bekend van een aantal lezingen die hij voor onze kring heeft gehouden. Wie hem eenmaal heeft aangehoord wil wel naar elke lezing van hem komen.

Zo na de vakantie willen we de toehoorders nog in vakantiestemming houden en wellicht een idee aan de hand doen voor de vakantie in 2018. Daarbij is de geschiedenis van Rome heemkunde in optima forma.

Niet-leden zijn ook van harte welkom en betalen 5 euro incluis de koffie. Voor nadere inlichtingen kunt u mailen naar Frans Teunis f.teunis@chello.nl of bellen op 06-17447678.

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • email
  • PDF
  • Print