Lezing: “Best en Oirschot: een historische band” door Anton Neggers

Datum: dinsdag 8 oktober 2019
20:00 - 22:30

Locatie
Kempenmuseum De Acht Zaligheden


Best bestaat ongeveer duizend jaar; achthonderd jaar er van was Best een onderdeel van de vrije Heerlijkheid Oirschot. De inwoners van Best genoten dezelfde voorrechten en hadden dezelfde lasten als de inwoners van de andere herdgangen van de Heerlijkheid. De geschiedenis van Oirschot is dus grotendeels ook de geschiedenis van Best. In 1526 was Oirschot met in totaal 778 haardsteden (woonhuizen) veruit de grootste plaats van het kwartier Kempenland, ruim drie keer zo groot als de tweede grootste plaats Lommel en had 550 huizen meer dan de enige plaats met stadsrechten in Kempenland zijnde Eindhoven. Oirschot was een centrum van Christendom met de veronderstelde geboorteplaats van de H Odulphus en had een kapittel en twee belangrijke kerken. De Mariakerk, een van de oudste Romaanse kerken van Nederland en het schoolvoorbeeld van Brabantse Gothiek, de St Petruskerk in 2013 door de Paus tot basiliek verheven. Oirschot was een vrije Heerlijkheid met hoge jurisdictie wat onder meer tot uitdrukking kwam in een voornaam raadhuis daterend uit 1513. De neergang van Oirschot begint in de 18de eeuw want de nieuwe steenweg van den Bosch naar Luik passeert op vele kilometers  het centrum van Oirschot en in de 19de eeuw ging de spoorlijn van Tilburg naar Eindhoven Oirschot voorbij. De neergang tekende evenwel de opkomst van Best door de gunstige ligging aan weg en spoor met een economisch centrum en industrie maar wat een zegen blijkt voor het historisch aanzien van Oirschot dat nu een van de mooiste plaatsen Brabant is.

Anton Neggers is jurist en werkzaam in het hoger beroepsonderwijs. Als genealoog en historicus ligt zijn algemene aandacht in de geschiedenis van de Meierij en de bijzondere aandacht in de plaatsen Oirschot en Best. Hij publiceert regelmatig in historische tijdschriften en in 2007 verscheen zijn boek “Schelmen en Hondsvotten Werck’ over de moord op de drossaard van Oirschot in 1735. Momenteel ook voorzitter van de kring De Heerlijckheid Oirschot.

Niet-leden zijn ook van harte welkom en betalen 5 euro pp incluis koffie of thee. Inlichtingen bij Frans Teunis telefoon 0497-515188