Lezing: “De kartering van het hertogdom Brabant” door Mathieu Franssen

Datum: dinsdag 13 november 2018
20:00 - 22:30

Locatie
Kempenmuseum De Acht Zaligheden


 

Tegenwoordig ligt het grondgebied van het oude Hertogdom Brabant in twee landen en bestaat het uit vijf politiek-administratieve eenheden. Deze bestuurlijke entiteiten zijn in de afgelopen twee eeuwen gegroeid uit het oude hertogelijke territorium dat in de 15de en 16de eeuw zijn grootste uitstraling en ontplooiing beleefde. Na de val van Antwerpen in 1585 zette echter de neergang in met een zich geleidelijk uitkristalliserende tweedeling en in 1648 bij de Vrede van Munster staatsrechtelijk verankerd. Het Noordelijk deel werd Staats Brabant, een Generaliteitsland in de Republiek der Nederlanden en het zuiden bleef aanvankelijk Spaans en werd na de Spaanse successieoorlog onderdeel van het Oostenrijkse Keizerrijk. In de Bataafse en Franse tijd (1795-1813) werden de oude grenzen uit het toen verafschuwde Ancien Régime niet meer gehanteerd en werd een Franse indeling in departementen langs andere grenslijnen ingevoerd.

In de ruim 250 jaar tussen de vermelding van een kaart van Brabant van Jacob van Deventer in 1536 en het verdwijnen van het hertogdom in 1795 zijn een groot aantal kaarten van dit gebied gemaakt. In de lezing gaat Mathieu ook in op de landmeettechnieken en productiemethoden en het wisselend verloop van de grenzen. Gedurende twee decennia heeft hij samen met een collega onderzoek naar de kaarten gedaan wat resulteert in een boek dat medio 2018 uitkomt bij uitgeverij Brill in Leiden.

Mathieu Franssen heeft een werkzaam leven in het middelbaar onderwijs achter de rug en was als docent van 1970 tot 2014  in de vakken geschiedenis, staatsinrichting en maatschappijleer  verbonden aan de Pedagogische Academie de Kempenhorst te Oirschot en het Strabrecht College te Geldrop. Momenteel werkzaam als freelance onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam in het historisch-cartobibliografie Explokart project naar de kaarten van het graafschap Vlaanderen. Is ook mede-auteur van het referentiewerk Guicciardini Illusstratus (HES & DE Graaf Publishers 2001).

Niet-leden zijn van harte welkom. Zij betalen 5 euro pp, maar krijgen daarvoor ook koffie of thee. Inlichtingen bij Frans Teunis tel.515188