Lezing: “Vierges Romanes en Zwarte Madonna’s“ door Ton Spamer

Datum: dinsdag 13 maart 2018
20:00 - 22:30

Locatie
Kempenmuseum De Acht Zaligheden


Kort na het jaar 1000 duiken ze op: beelden van Maria, zitten op een troon en met een kind op schoot. Ze komen het eerst voor in centraal en Zuidelijk Frankrijk en dat blijft ook het voornaamste verspreidingsgebied. Opeenhopingen treffen we aan in de Auvergne rond Clermond-Ferrand en in de oostelijke Pyrenëen en noordelijk Spanje. Het zijn merkwaardige beelden. Ze zijn blank of zwart, zelden negroïde. Het kind ziet er volwassen uit en Maria heeft vaak onnatuurlijk grote handen. Het ene beeld is van hout, het andere van brons of afgewerkt met verguld zilver of email. De kleding is soms vorstelijk en sereen, soms ronduit armoedig of bizar van kleur. Maar al die Madonna’s zijn persoonlijkheden en wijken duidelijk af van de zielloze Mariabeelden die vanaf het midden van de 19de eeuw populair zijn geworden. Ze kijken streng of juist liefelijk, een enkele ronduit boosaardig en een andere schuchter of ingetogen.

Ze komen voor in kathedralen en in aandoenlijk romaanse dorpskerkjes en die blijken nogal eens te liggen aan de grote en kleine pelgrimswegen naar Santiago de Compostella. Alhoewel de pelgrimage daarheen al vanaf de Karel de Grote bekend is vindt de grote opbloei ook in de 11de eeuw plaats, gelijk met de komst van de Vierges Romanes. Voor wie de pelgrimage al eens heeft gemaakt wellicht een hernieuwde kennismaking.

Ton Spamer is gekend als een aansprekende inleider en al meerdere malen onze gastspreker.

In de komende kersttijd is Maria ook weer meermaals onderwerp van gesprek en met deze lezing willen we daar een extra dimensie aan geven.

Ook niet-leden zijn van harte welkom. Kosten 5 euro incluis een kop koffie. Nadere inlichtingen: Frans Teunis tel.06-17447678 of f.teunis@chello.nl