alle boeken

TitelAuteur
A short history of Eindhoven
Korte Geschiedenis van Eindhoven voor het basisonderwijsA.D. Kakebeeke
25 Jaar Heemkundekring "De Heerlijkheid Oirschot"
HELMOND en haar ontstaan: Bijdrage tot de geschiedenis van Helmond; Waarin opgenomen HELMOND TOEN EN NU deel IIPierre van de Meulenhof
Eersel in oude ansichten, waarin tevens opgenomen afbeeldingen van Duizel en SteenselP. J. J. M. Kwinten
Korte geschiedenis van EerselA.D. Kakebeeke
Roosendaal tussen platteland en stad, deel B 1900-1970Dr. J.J.A.M. Gorisse
Roosendaal tussen platteland en stad, deel A 1700-1900Dr. L.J.P. van Gastel
Katholicisme en socialisme: Het zelfbeeld van de Eindhovense christen-socialisten in het spanningsveld tussen traditie en moderniteit, 1885-1920Dr. H.M.T.M. Giebels
Economische bedrijvigheid in transitie: Boxtel in de negentiende en twintigste eeuwDr. J.A. Pel
Van Spaendonck: een case-study naar bemiddelingsgedrag; Een schets van de spilfunctie, die mr. dr. B.J.M. van Spaendonck (1896-1967) innam temidden van bedrijfsleven en overheid.Dr. G.C.P. Linssen
De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant, 1300-1800, 2e stukDr. E. van Autenboer
De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant, 1300-1800, 1e stukDr. E. van Autenboer
Bijlagen behorend tot De spil waar alles om draaide: Opkomst, bloei en neergang van de Tilburgse familie-onderneming Wolspinnerij Pieter van Dooren, 1825-1975Dr. H. A. Muntjewerff
De spil waar alles om draaide: Opkomst, bloei en neergang van de Tilburgse familie-onderneming Wolspinnerij Pieter van Dooren, 1825-1975Dr. H. A. Muntjewerff
Godsdienst en samenleving in het Land van Heusden en Altena: Confessie, bevinding en verzuiling, 1900-1961Dr. C. de Gast
De zalmvissers van de Biesbosch: Een onderzoek naar de visserij op het Bergse Veld, 1421-1869Dr. P.J.M. Martens
Carel Willem Pape, 1788-1872: Een Brabants predikant en kerkbestuurderDr. A. Vroon
Baksteenfabricage in Noord-Brabant in de negentiende en twintigste eeuwDr. G. B. Janssen
Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant, 1886-1930Ir. A.H. Crijns; Prof. Dr. F.W.J. Kriellaars
De betoverde stad: Carnaval en feestarchitectuur in Bergen op ZoomDr. M.P.A.M. Verpalen
Kledinghandel in transitie: Een eeuw detailverkoop te 's-Hertogenbosch, oorsprong en ontwikkeling van het familiebedrijf 'A.F. Jansen', 1889-1987Dr. F. L. Jansen
Landverhuizing als regionaal verschijnsel: Van Noord-Brabant naar Noord-Amerika, 1820-1880Dr. H. van Stekelenburg
Over Geestdrift en Bevlogenheid: 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs, 1916-1991Dr. Th.G.A. Hoogbergen
De Sint-Paulusabdij van Oosterhout onder het bestuur van haar eerste abt dom. Jean de Puniet, 1907-1941M. Mähler
Brabantia Nostra: een gewestelijke beweging voor fierheid en 'schoner' leven, 1935 - 1951Dr. J.L.G. van Oudheusden
Buitenstaanders in actie: Socialisten en neutraal-georganiseerden in confrontatie met de gesloten Tilburgse samenleving, 1888 - 1919Dr. A.J.M. Wagemakers
Lambert Poell (1872 - 1937) en de katholieke sociale beweging: Sociaal-klerikaal spanningsveld in het Bossche Diocees 1896 - 1915; Analyse van een mentaliteitDr. A. A. J. Thelen
Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch, 1886-1923: Over organisatie en mentaliteitDr. F. J. van Gaal
'Arbeyd sere voert tot eere': Hendrik van der Geld, de neogotiek en de Brabantse beeldhouwkunstA.H.E.M. Jansen; A.J.C. van Leeuwen; G.P.P.Vrins
Afscheiding en Doleantie in het Land van Heusden en Altena: spanningen tussen gereformeerden en samenleving in de negentiende eeuwDr. C. de Gast
Driestromenland in het historisch bedrijf: lokaal - regionaal - interregionaalRed. Prof. dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt
De opkomst van het socialisme in Breda: Actie en Reactie tot 1908Dr. C.W. ten Tije
Paas- en Koudemarkten te Bergen op Zoom, 1365-1565, 2e stukC.J.F. Slootmans
Paas- en Koudemarkten te Bergen op Zoom, 1365-1565, 1e stukC.J.F. Slootmans
De elite in Heusden, 1700-1750: een prosopografische analyseDrs. J. L. Kool-Blokland
De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw, 2de stukDr. J. J. M. Franssen
Op weg naar een visie op het verleden: Bespiegelingen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1964-1974H.F.J.M. van den Eerenbeemt; J.D. van der Harten; B.H. Slicher van Bath
Oude Kaarten der Nederlanden 1548-1794: Historische beschouwing, kaartbeschrijving, afbeelding, commentaar (Deel II 1672-1794)H.A.M. van der Heijden
Oude Kaarten der Nederlanden 1548-1794: Historische beschouwing, Kaartbeschrijving, afbeelding, commentaar (Deel I 1548-1672)H.A.M. van der Heijden
Het Boerenhuis in Nederland en zijn bewoners (Tekst)Gallee, J.H.
Oud schrift in Nederland: een leerboek voor de studentDr. J. L. van der Gouw
Het Hertogdom Brabant in kaart en prent; zijn vier kwartieren Leuven - Brussel - Antwerpen - 's-HertogenboschDieter R. Duncker; Helmut Weiss
Kadastrale Atlas van de gemeente Valkenswaard: Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard anno 1832Marianne Meijboom / Ahrens; Myriam van Moolenbroek-Vogels; Stef Nieuwendijk; Henk van Mierlo.
Historische Atlas Noord-Brabant: Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000Samensteller: G.L. Wieberdink
Atlas Folio National Geographic Society
Het Boerenhuis in Nederland en zijn bewoners (Atlas)Gallee, J.H.
Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa 2017: Heemkundige Kring Pladella Villa geeft de geschiedenis van Bladel toekomstRed. Hugo Leijten
Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa 2016: Heemkundige Kring Pladella Villa geeft de geschiedenis van Bladel toekomstRed. Hugo Leijten; Dolly Verheijen-Vernooij; Broer Daniëls
Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa 2015Red. Hugo Leijten; Dolly Verheijen-Vernooij; Broer Daniëls; Louis Schats
Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa 2014Red. Ben Holleman; Dolly Verheijen-Vernooij, Broer Daniëls; Louis Schats
Opening "Herman Witte Huis" 2-dec-1975 (Samenwerkingsorgaan Agglomeratie Eindhoven)
Het weer in Nederland: Manifestatie Simon Stevin Volkssterrewacht
125 jaar VAN PIEREmenten om de cultuur en om de krenten 1848 - 1973Dr. F. J. M. van Puijenbroek
Parochiegids voor de parochies Eersel, Duizel en Steensel
Academie voor de streekgebonden gastronomie: Mededelingsblad en Verzamelde Opstellen nr. 75Red. Paul Hendriks
Academie voor de streekgebonden gastronomie: Mededelingsblad en Verzamelde Opstellen nr. 74Paul Hendriks
Virga Jessefeesten Hasselt: zevenjaarlijkse ommegang op de zondagen 13-20 en 27 augustus 1989
M & L Monumenten en Landschappen juli-augustus 1988.Red. M. M. Celis
Rouwadvertenties: in het bijzonder die met een citaat, een gedicht e.d.J. A. Vegter
Beeldspraak: amateur-schrijvers dichters fotografen uit de agglomeratie eindhoven
Landleven: het boerenbestaan van toenTon de Joode; foto's Peter Schütte
Landschap met karakter: Een tijdsbeeld van de MeierijPiet de Jongh; foto's Piet Pulles
Het leven van de NederlanderProf, Dr. Hans Galjaard
1969- 1979 tien jaar 'hoge hees': natuur en sculptuur IX 26 juni - 26 augustus 1979Organisatie: B. van den Brink-Vandepoel
Heusden, hoe vaart gij?
Namen, Gezegden, Gebruiken: Lieshout 8Rudolf Merkelbach
Nederland Bezet GebiedDrs. A. Plaatsman
Museum St. Paulusgasthuis Sint-Oedenrodep. W. Heesters
De Koperteuten * Luyksgestel: Het jaar van de weerwolfArie van der Lugt
De sterrenbode van Galileo Galileï
BOKHOVEN parel aan de Maas: gids voor heden en verleden.
Museum Fraikin van Herentals: Catalogus van de werken van August Fraikin, door de kunstenaar aan zijn geboortestad geschonken in 1891
Cultuurhistorie is een werkwoord - weten, maken, beleven: Beleidsnotitie
De Post in de VloeiweideJoris v.d. Bergh
Openbaar Kunstbezit - toelichting bij de indexen over de jaargangen 1957-1961
Cultuurhistorie is een werkwoord - weten, maken, beleven: Cultuur centraal in BrabantDr. A.J.C. van Leeuwen
"Het loflyk werk der Engelen": De katholieke kerkmuziek in Noord-Brabant van het einde der zeventiende tot het einde der negentiende eeuwDr. F. P. M. Jespers
Oud Brabant over den dorpel bekekenJ.C. Jegerings
Het Brabants Boerderijenboekske.J. Akerboom, F. van Dommelen, F. Drijvers, J van Heeswijk, S. Hendrikx, H. Oome J. van Raak en H. Verwiel
De Oude Dorpskerken beneden de grote rivieren: Een reisgidsGé Verheul
Helden op sokkels: Literaire standbeelden in NederlandDrs. C. J. Kuik
Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in Nederland: Een comparatief onderzoek in Tilburg en Enschede (1900-1925)Dr. M. J. J. G. Rossen
Eer en Schande: Volksgebruiken van het oude BrabantGerard Rooijakkers
Wandeling door OirschotF.v.d.Heijden; M.v.d.Heijden-Bruning; W.Klaassen; H.v.Steensel
Gemeente Oost-, West- en Middelbeers.
Rijwieltochten door Noord-Brabant (ANWB)
De KorenbloemJ. v. d. Westerlaken mmv Dr F. A. Brekelmans (gemeentearchivaris)
Balen, Je kan er niet naast kijken
Het bovenlicht als object van volkskunst (Brabants Heem)Gerard Rooijakkers
Een Eiland in de Delta: Tentoonstelling in het Historisch Museum te Rotterdam maart -april 1973C. Hoek en A.M. Meyerman
Volkskundemuseum: Beknopte GidsF. Smekens en W. van Nespen
Harmonie St Cecilia: officieel programma van de nationale federatieve KNF-concertwedstrijden 1992
Academie voor de streekgebonden gastronomie: Mededelingenblad en Verzamelde Opstellen 20ste jaargang-nummer 4Red. Paul Hendriks
Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties: De positie van vier gouverneurs in het politieke krachtenveld van Noord-Brabant 1813 - 1830Dr. A. F. J. van Kempen
Academie voor de streekgebonden gastronomie: Mededelingenblad en Verzamelde Opstellen, 20ste Jaargang-nummer 2Red. Paul Hendriks
Eerste Catechismus (Bisdom 's-Hertogenbosch)
Parochiebundel voor de Nederlandse Kerkprovincie
De Zegening van een klok bestemd voor een geconsacreerde kerk
Dr. Hendrik Moller 1869-1940: Een ongemakkelijk initiator van onderwijs en cultuur in Noord-BrabantDr. A. H. M. van Schaik
Bij Moeder Maria in Handel: Troosteres van de bedroefden en Toevlucht van de zondaars (Bedevaartboekje)Pater Lucius O.M.Cap.
De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch, 1500-1550Drs. B. Blondé
Handboekje van de Mariacongregaties in Nederland - regels en oefeningen
De Viering van de H. Eucharistie: uitgave 1968
Recreatieschap Agglomeratie Eindhoven: Verslag over 1963
Bankieren in Brabant in de loop der eeuwenonder redactie van Prof. dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt
Uit Moergestels verledenP.J.M. Wuisman, archivaris
Het Kasteel-Raadhuis en Museum van HelmondJ. J. M. Heeren
Zundert: voor hen, die iets meer willen weten over het rustieke dorp aan de belgische grens
Jacobushoeve Vessem 5 jaar: geraakt om te delen, 15 september 1996Red. A. Worsseling; C. Kromwijk; T. Jacobs; J. Mijland
Joannes van Hooydonk: apostolisch administrator en vicaris van het vicariaat Breda, eerste bisschop van Breda, 1827- 1853 - 1867Dr. P. B. A. Melief
Biddende Abt in Kopenhagen: Mattheus van IerselW.J. Stokman, o. praem
Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant, 1800-1885Ir. A. H. Crijns; Prof. dr. F. W. J. Kriellaars
De geboorte van Vincent van Gogh in Zundert 1853
De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648-1730)Dr. A. C. M. Kappelhof
De Groninger Sint WalburgDr. A. E. van Giffen
Vreemde militairen in een gesloten samenleving: Invloed van inkwartieringen op de bestaans- en leefsituatie in Noord-Brabant tijdens de eerste jaren van de Belgische Opstand 1830-1834Prof. Dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt; Drs. M. F. A. Linders-Rooijendijk
Kloosters en Kloosterlingen rondom de Sint JanPeter-Jan van der Heijden
Kunst zonder grenzen: 12 kunstenaars uit de EG -lidstatenF.J.H. Duister
Paas- en Koudemarkten te Bergen op Zoom, 1365-1565, 3e stukC. J. F. Slootmans
Nederlands Bouwkundig Erfgoed: Jaaruitgave 2003/2004
De Waterschans Mededelingenblad van de geschiedkundige kring van stad en land van Bergen op Zoom: Speciale editie 1987 - 1
Twee Eeuwen Bosch' Boekbedrijf, 1450-1650: Een onderzoek naar de betekenis van Bossche boekdrukkers, uitgevers en librariërs voor het regionale socio-culturele levenDr. C. J. A. van den Oord
Van Moerdijk tot PeellandDr. H.H. Knippenberg
Academie voor de Streekgeboden Gastronomie: Een Haspengouws receptenboek uit de 18de eeuw.R. van Laere
De Brabantsche Saecke: het vergeefse streven naar een gewestelijke status voor Staats-Brabant, 1585-1675Dr. M. P. Christ
Academie voor de Streekgebonden Gastronomie: Van grauwe pastinaak tot rode peenHerman Vandommele
Academie voor de streekgebonden gastronomie: Mededelingsblad en Verzamelde Opstellen 20ste Jaargang nummer 1Eindred. Paul Hendriks
De Afscheiding van 1835 in Almkerk en Emmichoven: godsdiensttwisten in het Land van Heusden en AltenaDrs. C. de Gast
Folklore in de Nederlandse OverleveringenK. ter Laan
Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400Dr. M. H. M. Spierings
Bokrijk, tuin van de Vlaamse volkskultuur (Met tekeningen en foto's van de schrijver)Dr. Jozef Weyns
Ondernemen in sigaren: Analyse van bedrijfsbeleid in vijf Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934Dr. K. E. Sluyterman
Gemobiliseerde militairen in Tilburg tijdens de Eerste WereldoorlogDrs. A. M. P. Kleijngeld
Brabant Gemeten: bestuurlijk, economisch-sociaal en cultureel-religieus in recent historisch perspectiefRed. Prof. dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt
Het muziekleven in Noord-Brabant, 1850-1914Dr. H. J. Zomerdijk
Plaatsbepaling van het historisch onderzoek betreffende Noord-Brabant binnen de geschiedenis der Nederlanden: symposium ter gelegenheid van het verschijnen van het 50e deel in de reeks "Bijdragen", 's-Hertogenbosch 23 april 1982I. J. Brugmans, H. F. J. M. van den Eerenbeemt, J. D. van der Harten, H. P. H. Jansen, E. H. Kossmann, Th. van Tijn, R. van Uytven
Het klooster Soeterbeeck te Deursen, 1732-1982Red. Drs. R. Th. M. van Dijk o. carm.
Over Aristocraten, Keezen en Preekstoels Klimmers: voorgeschiedenis en totstandbrenging van de omwenteling van 1795 te Bergen op ZoomDrs. Ch. C. M. de Mooij
Academie voor de streekgebonden gastronomie: Van Liefdesappel tot Vleestomaat.Herman Vandommele
Het muziekleven in Noord-Brabant, 1770-1850Dr. H. J. Zomerdijk
Academie voor de Streekgebonden Gastronomie: Smaken Verschillen?Greetje Meekers
De Heren van Kuyc, 1096-1400Dr. J. A. Coldeweij
Academie voor de streekgebonden gastronomie: Mededelingenblad en Verzamelde Opstellen no. 70Eindred. Murielle Geypen; Monique Tilkin
Academie voor de streekgebonden gastronomie: Mededelingenblad en Verzamelde Opstellen no. 69
Het ontstaan van Groot-Eindhoven, 1890-1920: Spanningen tussen bevolking en materieel bestaanDr. F. A. M. Messing
Academie voor de streekgebonden gastronomie: Mededelingenblad en Verzamelde Opstellen no. 68
Siardus Bogaerts: de prior en zijn monasterium te Huijbergen, 1614-1670C. van de Walle
Ontginningen in de Noordbrabantse Peel in de 19e eeuwDr. P. Hollenberg & Drs C. E. H. M. Peters
Academie voor de streekgebonden gastronomie: Mededelingenblad en Verzamelde Opstellen no. 65
Academie voor de streekgebonden gastronomie: Mededelingenblad en Verzamelde Opstellen no. 64
Academie voor de streekgebonden gastronomie: Mededelingenblad en Verzamelde Opstellen no 63Eindred. Frank Ingelaere
F. B. J. Frencken en de Katholieke Jeugd Vereeniging: de zorg voor meisjes met name in het bisdom Breda, 1927-1940Drs. F. J. J. Glorius
Industrieel ondernemerschap en mentaal klimaat, 1914-1940Prof. dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt
Academie voor de streekgebonden gastronomie: Mededelingenblad en Verzamelde Opstellen no. 62Eindred. Frank Ingelaere
Noordbrabantse Studenten, 1550-1750H. Bots, I. Matthey & M. Meyer
Academie voor de streekgebonden gastronomie: Mededelingenblad en Verzamelde Opstellen no. 60Eindred. Frank Ingelaere
Gemeentemuseum De Wieger Deurne: Catalogus No 9
Brabant in 't bijzonder
LinnegoewdRed. Ans van Pinxteren; Henk Verhagen
Kruiden in het bredase begijnhof
Schorsbos, daor mòete wel van houwe: 11de Eucharistieviering in de St. Servatiuskerk te Schijndel, zondag 22 februari 1998 met De Hopplukkers Schijndel
Kwintet: Nieuwsblad van de Vijf Monumentale Kerken van Antwerpen, Pinksteren - 1991
Brabant: Maandelijks tijdschrift voor toerisme; december 1986
Museum Kempenland: twee musea onder één dak.Ferdinand Geerts & Veerle Leysen
Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch, 1381-1603Transcriptie, annotatie en inleiding: H. Hens, H. van Bavel, dr. G. C. M. van Dijck & drs. J. H. M. Frantzen
"Het Klooster", Veldhoven: Verslag oriëntatietocht Hoogeloon - Meerveldhoven_Zeelst 17 juni 1967Leo Bonekamp, Herman-Jozef, Cosmas Wolfs, Hugo Koedooder
Werkgeversorganisatie in katholiek patroon: Een schets van ontstaan en uitbouw van de diocesane verenigingen van werkgevers in het zuiden van Nederland, 1915-1940Dr. G. C. P. Linssen
Het patronaatsrecht over Bokhoven en het proces daarover te Brussel tussen de Prins van Robecq en de Abt van Berne, 1769-1770G. M. van der Velden o.praem.
Malpie
Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf, 1777-1914Prof. dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt
Brabant-collectie: Beleidsplan voor de brabant-collectie 1993-1996Drs. J. Maessen
Het verborgen leven van de Abdij van Berne in haar parochies 1797-1857Dr. W. J. C. C. van den Hurk o.praem.
Kunstschatten uit Kempische abdijen.F van der Meer
Herstel- en Vernieuwingsbeweging in het bevrijde zuiden: Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Waalwijk 1944-1945Drs. J. L. G. van Oudheusden & Drs. J. A. M. Verboom
Een museumroute in Zuidoost-Brabant.
Fietsen in Kempenland: Mortelenroute (14)
Cursus prehistorie en geschiedenis van de Noordoostelijke. KempenA.D, Kakebeeke
H. H. J. Maas, 1877-1958, onderwijsman, literator en journalistDr. J. P. A. van den Dam & Drs. J. M. W. G. Lucassen
Museumboek voor Noord-BrabantHarry Verwiel
De kosterij van Bokhoven, 1369-1969G. M. van der Velden o.praem.
Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen II
Henricus van den Wijmelenberg: Een religieus emancipator in Oost-Brabant, 1800-1881; de nieuwe lente in de Orde van het H. KruisJ. Scheerder o.s.c.
Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen I
Tussen Peel en AaJoke van den Hurk; Petra Hermans
Ernest Claes Clementine: Een MMT creatie (Mechels Miniatuur Teater)Raf Coenjaerts en Hilde Neven
Gemeente Westerbork: bestemmingsplan Orvelte november 1969
De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw, 1e stukDr. J. J. M Franssen
Orvelte: informatiemap, 2e druk 1971
Het Kruiermuseum BalenRed. Jos Michiels en Richard Vermeulen
Bergen op Zooms Aardewerk: Vormgeving en decoratie van gebruiksaardewerk gedurende 600 jaar pottenbakkersnijverheid in Bergen op ZoomGerrit Groeneweg,
Bestaan en Bedrijvigheid: Aspecten van het sociaal en economisch leven in stad en meierij van 's-Hertogenbosch, 1750-1850Prof. dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt
De oplossing van Brabant: Essays & interviewsGerrit Kruis, Paul Kuypers, Jos van der Lans en Eeltje Talstra
de Waterschans 1984-4: Mededelingenblad van de Geschiedkundige Kring van stad en land van Bergen op ZoomRed. Waterschans Th. W.C. Th. Jansen; Red. Studies W.A. van Ham
Noord-Brabant en de opstand van 1830Dr. E. R. M. Hoffman
Bouwen als sociale daad: 50 jaar woningbouw PhilipsJ.J. Vriend
De Nederlandse baksteenindustrie in ontwikkeling
Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629Prof Dr. M. A. Nauwelaerts
De Brabantse Boerderijen: Boerderijen het zal ons een zorg zijn.Huub Oome, Kees Leijten, Mart van de Ven en Fons Drijvers
Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuwDr. J. M. P. van Oorschot
Nederlands Bouwkundig Erfgoed 2002: Jaaruitgave voor de MonumentenzorgBP Produkties
De Brabantse bisschoppen Bekkers en De Vet: Wegbereiders van een vernieuwingsbewegingDr. L. H. A. Groothuis O. Carm.
MONUMENTEN: IMS adresboek 2000/2001
De Bossche Optimaten: Geschiedenis van de Illustere Lieve Vrouwebroederschap te 's-Hertogenbosch, 1318-1973Dr. G. C. M. van Dijck
Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch grensgebied: de economische ontwikkeling in de Noordantwerpse Kempen en de Baronie van Breda, 1750-1850Drs. P. M. M. Klep
Nederlandse monumenten in beeld: Noord-Brabant / LimburgJ.F. van Agt en C. Peeters; foto's G. Th. Delemarre; G.J. Dukker e.a.
Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen III: Oude pelgrimages vanuit Noord-BrabantDrs. W. H. Th. Knippnberg
Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901Dr. F. G. G. Govers
Kerken van heren en boeren: Bouwhistorische verkenningen naar de middeleeuwse kerken in het kwartier KempenlandHerman Strijbos
Geschiedenis van Sint-OedenrodeW. Heesters en dr. C. S. M. Rademaker
Eindhoven een halve eeuwJan Willem Overeem met foto's van Martien Coppens
150 Jaar Welstand: De Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder Landlieden 1822-1972mr dr W. de Vries
Dwars door BelgiëJ. van Remoortere
Abdijen in de Lage Landen en de mensen die er wonenMichiel van der Plas; Abt Anselm Hoste o.s.b.; foto's Robin Lutz
Kastelen in BelgiëJohan Struye, Wim M Kell; foto's Rik van Cauwelaert
Eeuwige schoonheid: Inleiding tot de kunst met 370 zwarte en gekleurde reproductiesDr. E.H. Gombrich (Nederlandse vertaling door Dr. M. Elisabeth Houtzager)
Open Monumentendag Vlaanderen 1996: AntwerpenEindredactie: R. Steenmeijer
Open Monumentendag Vlaanderen 1996: zorg & zin voor kleur.Eindredactie Jo Braeken
Hein Mader: 12½ jaar werken - 128 beelden, Verslag over de periode 1972-1984Hein Mader
NMB-HoofdkantoorRed, Concernstaf PR & Publiciteit, afdeling PR Publikaties
Turnhout: de hoofdstad van de KempenJozef Schellekens
Nederlandsche boerderijenIr. P.J.'t Hooft b.i.
20 jaar Stichting Federatie Noordbrabants Monumentenoverleg 1979-1999: Een kroniek van vrijwillige, particuliere monumentenzorg in BrabantEric Kolen
Het kleine bedreigde brabantse monument
Het Nederlands Openluchtmuseum: Gids Rijksmuseum voor VolkskundeRed. B. Wander; J.M.Bos, E.M. Ch. F. Klijn
Shell journaal van Nederlandse monumentenDr. J.M. Fuchs, W.J.Simons, Dr. J.N.M. Nelissen
Kasteel HoensbroekJ.Th.H. de Win
Kasteel MedemblikMevr. Drs. G.Ros-de Korte
Kasteel De Blauwe Camer Sint-Catharinadal te OosterhoutAnton van Oirschot
Kasteel Nemerlaer te HaarenAnton van Oirschot
Kasteel van de hertogen van Brabant: stad TurnhoutRaynond Peeters
Keukenterminologie (I) Frans-Nederlands Lexicon
Varia Historica Brabantica IIRed. Mgr. Dr. G.P.J. Bannenberg; prof. Mr. F.F.X. Cerutti; prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt; mej. drs. E.H. Korvezee; dr. L.P.L. Pirenne; dr. F.E.M. Vercauteren
Varia Historica Brabantica VProf. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt; dr. L.P.L. Pirenne,; dr. G.C.M. van Dijck; prof. dr. M.G. Spiertz; dr. F.E.M. Vercauteren
Dekenaat in de steigers: Kerkelijk opbouwwerk in het Gentse dekenaat Hulst 1596-1648Dr. Th. B. W. Kok s m
Varia Historica Brabantica IVRed. Dr. G.C.M. van Dijck; Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt; Dr. L.P.L. Pirenne; Prof. Dr. M.G. Spiertz; Dr. F.E.M Vercauteren
Jan B. M. van Besouw: een sociaal geïnspireerd ondernemer rond 1900Dr. L. C. W. J. M. ten Horn-van Nispen
Breda in de eerste storm van de opstand: van ketterij tot beeldenstorm 1545-1569Dr. A. J. M. Beenakker
Tussen hete vuren II: Techniek en produkt, familiebetrekkingen en archivalia van de Bergen op Zoomse potmakersL. J. Weijs, C. J. J. van de Watering, C. J. F. Slootmans
Varia Historica Brabantica IIIProf. Mr. F.F.X. Cerutti, Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Mej. Drs, E.H. Korvezee, Dr. L.P.L. Pirenne, Dr. M.G. Spiertz. Dr. F.E.M. Vercauteren
Tussen hete vuren I: Economisch-sociale geschiedenis van het potmakersambacht te Bergen op Zoom 1400-1925C. J. F. Slootmans
Archieven in Noord-BrabantProvinciale Archiefinspectie
Nieuw Nijmegen, 1870-1970: Moderne economische geschiedenis van de stad NijmegenProf. Dr. Joh. de Vries
Oud Nieuws: een tijdschrift over cultureel erfgoed en educatie, 2003 -3Redactie Oud Nieuws
Gemeentearchief van Eindhoven: jaarverslag over 1971Gemeentearchivaris Mr. A.L.G.M. van Agt
Onder de voet gelopen: Het ontstaan en verdwijnen van een kleinnijverheid in Nederland na 1800, de Brabantse klompenmakerijDr. F. J. M. van Puijenbroek
Herindelingsplan Stadsregio Eindhoven-Helmond, september 1999
Van mensenjacht en overheidsmacht: Criminogene groepsvorming en afweer in de Meierij van 's-Hertogenbosch 1795-1810Prof. Dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt
Alterra Boomblad februari 2005Red. Rolf Boost; Bert Jansen; Jacinta Knol; Joyce Koster; Ton Vingerhoets.
N.V.B.C. Congres 1978 - bezoekprogramma september 1978De samensteller Th. H. v.d. Ven
Verandering en verschuiving: Industriële ontwikkeling naar bedrijfstak in Midden- en Noord-Limburg, 1839-1914Dr. G. C. P. Linssen
Brabantse Monumentenprijs 1996: Juryrapport
Van bedeling naar verheffing: Evolutie in houding tegenover de behoeftige mens te 's-Hertogenbosch 1854-1912Dr. Th. A. Wouters
Brabantia, Cultureel Tijdschrift: uitgetikt en uitgeteld; april 1987C.L.M. Meerbach
Van verheffing naar begeleiding: Verandering in houding tegenover de noodlijdende mens te 's-Hertogenbosch 1912-1965Dr. Th. A. Wouters
Alleluia: 65 geestelijke liederen voor gebruik in school en kerk met de voornaamste misgebedenH. Schelbergen
In het spanningsveld der armoede: Agressief pauperisme en reactie in Staats-BrabantProf. Dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt
Noord Brabant en Limburg in BeeldMr. A. Loosjes
Per Imperatief Mandaat: Bijdrage tot de geschiedenis van onderwijs en opvoeding door katholieken in Nederland, in het bijzonder door de Tilburgse Zusters van LiefdeDr. A. M. Lauret
Van papen en pastoors: De seculiere geestelijkheid in de KempenRed. H. de Kok; Alphons van den Bichelaer; G. Rooijakkers; J. Cools; W. van Halen
Tussen Reformatie en Contra-Reformatie: Geest en levenswijze van de clerus in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving tussen +/- 1520 en +/- 1570Dr. L. van de Meerendonk O.Praem.
Vrouwenhandel en Prostitutie in de oude KempenH. de Kok
De Helmondse Textielnijverheid in de loop der eeuwen: de grondslag van de huidige textielindustrie 1794-1870Dr. W. A. J. M. Harkx
Catalogus Museum Jacob van Horne, Weert: Een handleiding tot het bezichtigen van de collectieP. le Blanc; W. van Giersbergen; L. Goossens; L Reunis; J.P. van Rijen; H. Tummers
Liedertafel
Burgerrecht te Nijmegen 1592-1810, geschiedenis van de verlening en burgerlijstDr. J. A. Schimmel
Het grote Muziek & Showboek voor Harmonie Fanfare Brassband Drum & Showband MajorettesChr. Bos / E. Jans
Jan Frederik Vlekke 1849-1903: ethiek en rentabiliteit in een ondernemerslevenDr. J. G. L. Theunisse
Dit is de sproke van Broederke ValentijnDr. Peter Nissen; Dr Ernest Claes en Prof. dr. August Keersmaekers
25 jaar Ut Muziek 1973 - 1998 uit de archieven van de zing- en speelgroep 'ut muziek'
Psalterke: 105 Geestelijke liederen voor kerk, school en huisgezinAdr. P. Hamers RK Pr.
Arnold Leon Armand Diepen 1846-1895: industrieel en publicist over economische en sociale vraagstukkenDr. J. P. A. van den Dam
Stijn Streuvels 1871-1969 ; Felix Timmermans 1886-1947; Ernest Claes 1885-1968Luc Schepens e.a.
De Belgische enclaves in Nederland: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van Baarle-Hertog en Baarle-NassauDr. F. A. Brekelmans
Een eeuw boeren op papier: tentoonstelling over de archieven van drie landbouwcoöperaties in het zuiden (Suiker Unie Campina CHV)Samenstelling: J. Andrik, M. Dénis, J. Sanders
Wood and Woodworking in Anglo-Scandinavian and Medieval York (Craft, Industry and Everyday Life)Carole A. Morris
Liederen uit en rond den Brembos
Aspecten van het sociale leven in Breda na 1850(onder redactie van) Prof. Dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt
Archeologische vindplaats EEMSTER I ondekt door Tjerk Vermaning
Het klooster op de Eikendonk te Den DungenDrs. L. van de Meerendonk O.Praem.
Rondvraag onder Kringen: Een enquête onder heemkundekringen in Noord Brabant.Drs. A. van de Wakker en mev. ir. J. Smets
Brabants verleden in de toekomst: Congres ter gelegenheid van de afsluiting van het project Brabantgeschiedschrijving 1796-1996 op 22 oktober 1997 te Eindhoven
Openbaar en Bijzonder Onderwijs in Breda: De verhouding openbaar - bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuwDr. C. J. M. Brok
Hocus Pocus: een bron van plezier voor goochelaars van 8-80 jaar en.... voor hun dankbaar "publiek"!
De joden in hun landDavid Ben-Goerion
Tien jaar Stichting Librije - Walburgskerk, ZutphenRed. P.G.J. Breukink
Tot eerlick onderhoudt van meyskens cleene: Geschiedenis van het Maagdenhuis van AntwerpenDirk Verhelst
Reizen door de oude Peel: 100 eeuwen peelverhalenTheo Janssen
Volksvermaak in ReuselWim van Gompel
Koffie mee sekraai: Wolkse verhaolen om de plattebuisBert Stevens
Het weer en de kalender volgens eeuwenoude spreukenJ.A.F. Verschuuren
GROTE ATLAS van de wereldgeschiedenis: Van de oorsprong der mensheid tot de huidige tijdRed. Kate Santon; Liza MacKay
Den ÖrgelPiet Heerkens S.V.D.
Goej VolkLodewijk van Woensel
Verklaren van dialectverschijnselenProf. Dr. A.A. Weijnen
BRABANT VAN BOVEN met teksten van Dr. L. van EgeraatDr. L. van Egeraat; foto's Jacqueline Midavaine
Ut muziekboek: een kempisch liedboekNel Franken, Herman Ritter, Karel Franken en Harrie Franken
Beminde gelovigen... : De geschiedenis van de parochies Hooge Mierde, Lage Mierde en HulselJos Veldhoven, Riny Rovers-Swaanen, Ed Verspaandonk, Joep Verspaandonk, Peter van Herpt, Martien van Gisbergen
Nederlandse VolksverhalenJosef Cohen
Klein Bosch Verhalenboeko.a. Domien van Gent
visie 28 - hei, molentje molentje, hoog in de windRed. C.M. ten Berge; W.A. Forbes; J.M. Hamstra; J. Koning; Drs. J.L.M. Pulles; J.F. Rodenberg
Zij volgden de Ster....: Kerstboek voor het hele gezinJan Naaijkens
Verhalende liederen en Feestliederen (Ut Muziek)Harrie Franken
KlokkenkijkboekW.F.J. Hana
BoerenervenKees Elings
Aren uit Reusels korenschoof: gedichtjes en verhaaltjes van Reuselse mensen
Verzen uit KnegselJ.A.Brinkman
Natuur-Bescherming in NederlandF. Koster
De Vijf GebooiW. Brands
Noordbrabants Museum: BezoekersgidsRed. Chris Will, Margriet van Boven, Pieter Jan Klapwijk, Charles de Mooij, Maureen Trappeniers, Bernard Vermet
Historische atlas van de Keltische beschavingJohn Haywood (met voorwoord van Barry Cunliffe)
West-Brabant: een cultuurhistorisch landschapsonderzoekJ. Renes
Brabant achter de coulissen: Een blik op het natuurbehoud.Bert van Polen
Het Stroomgebied van de Dommel 1863-1963
DE VLOEIWEIDEN te Lommel - KolonieA. Mertens en L. Simons
Het landschap in de Kempen door de eeuwen heen: tentoonstellingsproject Kempische Museumroute 2001
Investeren in duurzame verwantschappen: Reactie PWO op het Manifest Brabant 2050Fons Lustenhouwer; Ruud Muffels; Ab van de Wakker
Een milieu-catastrofe van 50 jaar geleden, getoetst aan de huidige inzichten.D.A. Munnik
Bomenboek Boomkwekerij Udenhout: Laanbomen
ZNZ (Zuid-Nederlandse Zuivelbond) bij de horens gevat: kaleidoskoop van 75 jaar ZNZRed. C.F. Roosenschoon
ARKA - Algemene Rooms Katholieke Ambtenarenvereniging - afdeling De Kempen: 3e Lustrum, 4 april 1949-1964
De Efteling, Kaatsheuvel - Holland
Alledaagse dingen: Tijdschrift over volkscultuur in NederlandRed. drs. Ineke Strouken
Brabants Landschap: Informatie en achtergronden Beheersverslag 1993Red. Vic Bakker; Drs. W. N. van den Dries; Ing. A. B. Gijtenbeek; Mr. P.C.E. van Wijmen
Paus Johannes Paulus II: Over de drempel van de hoop.Vittorio Messori (Vertaling door Arie van Heck)
Archeologisch overzicht van Noord-BrabantG. Beex
Hallo !: een nieuwe ed van der elskenFoto's Ed van der Elsken
Het Tiende Inzicht: De visie vasthouden; verdere verkenningen van de Celestijnse belofteJames Redfield
Ik ben o.k. - Jij bent o.k.: hoe wij kunnen leven en laten levenThomas A. Harris (met voorwoord van Jan Foudraine; vertaling Elisabeth Swildens))
Jesus Christ Superstar - souvenir brochure and librettoRobert Stigwood
Provinciehuis Noord-BrabantToon Kloet
Van Swindens Vergelijkingstafels van Lengtematen en Landmaten Deel IIR. Rentenaar
Het Blaasorkest: Mensen Maken MuziekHenk van Lijnschooten
Paarsboek - Strabrechtse Heide / E9: verantwoording van de hoge ecologische waarde van de Strabrechtse Heide en de te verwachten afbrekende invloed daarop van de geprojecteerde rijksweg 75 - E9
Zwartboek Vliegveld Welschap: Uitgave gezamenlijke actiecommitees "Welschapstop"E. Plantenga-van Noort, W. Engbers, P. Horbach, H. Thijssen, H van Uchelen
Heemkundevereniging 'De Hooge Dorpen' Jaarverslag 1985J. v.d. Biggelaar
Zelfbevestiging: Een grootse en meeslepende strategie ter herwinning van zelfvertrouwenStuart Wilde (vertaling Hajo Geurink)
Transit: tijdschrift aan de muurRed. Hans Brand, Jan Brand, Maarten Beks, Nathalie Bouvy, Pierre Borgue, Geurt van Dijk, André Miguel, Urias Nooteboom, Wim Scheepens
Centrum voor Filosofie en Kunst: Cursus overzicht 1999-2000Mevr. Drs. N. Canters
Subsidies cultuur provincie Noord-Brabant 1995
armslag voor de brabantse boer
Zeldzame mensen / Rare people: Fotografie/ Photography by Toon MichielsToon Michiels
Hersteld verleden van dorpen en steden: Een wegwijzer voor stads- en dorpsherstel
Spiegel van Staten en StedenC.F. van Dam en Mr. E. Elias; tekeningen Anton Pieck
Griekse Mythologie en de SterrenhemelA. Vonk
Ontwerpen aan Brabant 2050 (groen)
Ontwerpen aan Brabant 2050 (rood)
Toponymen H. 2 De BontA. P. de Bont
Toponymen H. 1 De BontA. P. de Bont
Bewegwijzering: De kunst van het vak.Red. Gerrit Rauws; Willy Miermans
Van Swindens Vergelijkingstafels van Lengtematen en Landmaten Deel IR. Rentenaar
Kempische militairen in de Oost: Herinneringen aan Nederlands-Indië en Nieuw-GuineaSamenstellers: Kees Beerens; Frans Huijbregts
Kustversterkingen 1900-1940: De planning, constructie en bewapening van Nederlandse kustforten en batterijenDrs. J.R. Verbeek
Handreiking Roerend Religieus Erfgoed: Praktisch hulpmiddel bij het waarderen en herbestemmen van religieuze voorwerpenDrs. Pia Verhoeven; Drs Marc de Beyer; Inge Schriemer MA.; Sebastiaan van der Lans BA
De ontginning van Nederland: Beschrijving van het ontstaan van de agrarische cultuurlandschappen in Nederland.Dr. Ir. J.A. Hendrikx
Westerheem - Special 2010: Vlaardingen- CultuurRed. Tim de Ridder; Leo Verhart; Jan Coenraadts; Gerrit Groeneweg; Marijn Lockefeer; Lizet Kruyf
100 jaar Boerenbond Reusel 1897 - 1997: Van boeren aan de grens tot boeren met grenzenRed. Aad Martens
PUBLICATIONS de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel XCII-XCIII, 1956-1957Redactiecommissie: Prof. Dr. J.J.M. Timmers; Dr. G.W.A. Panhuysen; Pro. Mr. B. H. D. Hermesdorf; Pater A. Munsters M.S.C.; Mr Drs H.H.E. Wouters; J.Th. H. de Win
Genealogie Jongerius: Rooms Katholieke TakAad Gazenbeek
Westerheem - Special 2014: Graven in Holland. De Hoven van de Hollandse Graven tot het eind van de 13e eeuw in vergelijkend perspectiefRed. Tim de Ridder, Epko Bult en Eelco Beukers
Duysels Hof: Geschiedenis van een landgoed en zijn bewonersJeroen Verhoog
Jaarboek 2015: Uitgave van Heemkundige Kring Broeder ChristofoorJan Bedaf; Bernard den Braber; Jan Buijs; Louis Couwenbergh; Lieven Gorissen; Kees Heskens; Antoon Kockx †; Willy Mol; Ben Suijkerbuijk; Wim Tousain
VDL Groep Team
Verhalen uit het land der Bokkenrijders en der TeutenJacques R.W.Sinninghe
De Geerden: Een stukje geschiedenis van het terrein genaamd De Geerden aan de Mr. La Grostraat in AmmerzodenH.M. van Helvoort; W.P.J. Spitholt; S.E.M. van Doornmalen.
Verleden wordt Heden: De bijdrage van vrijwilligers aan het gemeentelijk archeologiebeleidTonnie van de Rijdt; Ria Berkvens; Kees. van Baaren
Fondscatalogus 2002 Algemeen Rijksarchief Brussel
10 Gemina: tentoonstelling over de opgravingen van een legioensvesting te Nijmegen 1951, 1957-1958, 1959-1967A.V.M. Hubrecht
Tussen Maas en Waddenzee: Oorlogs- en evacuatieherinneringen van de inwoners van Ammerzoden en Well 1944 - 1945Drs. H. M. van Helvoort
Geschiedenis mijner jeugd, gevolgd door het onuitgegeven werk, Lucifer ou Satan convertiHendrik Conscience; bewerkt door Marnix Gijsen
Devotionalia: Religieuze voorwerpen uit het katholieke leven, deel 2Drs. W.H.Th. Knippenberg
Devotionalia: Religieuze voorwerpen uit het katholieke leven, Deel 1Drs. W.H.Th. Knippenberg
Van Hunebed tot HanzestadJ. de Rek
Dichter bij de Zaligheden: Een verkenning van enkele gothische kerken en torens in de KempenH. Strijbos; M. Hurkmans
In principe akkoord
Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten en beschreven door J. L. TerwenJ.L. Terwen
Atlas van Historische Topografische Kaarten Noord-Brabant: Bladen van de Chromo-topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden , schaal 1:25.000, 1898-1926Rob Kersbergen; Marcel Kuiper
Opgraving St. Jans-goolC. Robben
Stinselse Croniecken: Mensen, Beelden, Verhalen, LiedjesPatrik Bierens - Jan van Nunen - Jan van der Sanden -Jan van de Ven
Luchtfoto-Atlas Noord-Brabant (oost)Fred Hagman; Marcel Kuiper; Rob Kersbergen
WERELDATLAS van de ARCHEOLOGIEMurk Salverda en Erna Staal
DE kleine BRABANTSE DORPENPiet den Blanken; Ton de Klein
Katholieke Plattelands Jongeren K.P.J. Eersel 60 jaar (1922 - 1982)
Westerhoven Plangebied Sint Servatius: Proefsleuvenonderzoek met doorstart naar opgraving.Drs. M. Kooi; m.m.v. drs L. van Beurden; E.A.M. de Boer MSc, MA; drs. A.C. van de Venne
Maria Lemmens en Adriani van Hoof: Een bijna verloren Kwartier van Maria Lemmens geboren 1780 en Adriani van Hove / HoofP.M.A. van Weereld
Werk van toen: Tentoonstelling bij de ingebruikneming van het heemcentrum In de Drye Swaentjes
De nazaten van Adriaen Goduwaerts van den Heuvel te Mill (1650 - ca. 1825): Overdruk uit MerletWim Jaegers, Jan Veekens, Jos Kuijpers, Henk van de Weem
Bergeijk een tweeheerlijkheid? (1285 - 1469): (Overdruk uit Limburg - Het Oude Land van Loon 89)Daniel Vangheluwe
SoldatendomineeJ.C. Hamel
Het menselyk bedrijf: Vertoond in 100 Verbeeldingen van Ambachten, Konsten, Hanteeringen en Bedryven met VersenJohannes en Caspaares Luiken
Balthasar G.: Het relaas van een katholieke jongen die Willem van Oranje vermoordde en bijna heilig verklaard werd.Peter Paul de Baar, Els Kloek, Tom van der Meer
Siedlung und Flur im Amöneburger BeckenAlfred Schneider
Uit den Oorlog. Namen 1914Ernest Claes; Rudolf van de Perre
RundveeRed. Ir. C.H.J. Maliepaard,
Cel 269 (met tekeningen van Coen De Frenne)Ernest Claes
Die Ruwer-Wasserleitung des Roemischen TrierAdolf Neyses
Genealogie, Tijdschrift voor familiegeschiedenis: 2011 nr. 3
Europa van Steentijd tot Noormannen (Bronnen van onze beschaving 6)Dennis Harding / Philip Dixon (vertaling M. de Kuyper-Snel; J. C. Groenewegen)
Welkome gasten: Museum, gastheer en bezoekers met een handicapBrigitte de Kok en Hiske Land
Gedragslijn voor museale beroepsethiek (concept Nederlandse Museum Vereniging)J.D.H. Bronder
Wij Boeren: een boek voor jonge boeren en tuindersRed. Ir. G.J. Heymeijer
Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale Geschiedenis.Prof. dr. W. Jappe Alberts / A.G. van der Steur
LandbouwIr. D. J. Maltha
Op Zoek naar Verborgen Schatten: Belevenissen van een pelgrimRu Niemeijer
Genealogisch onderzoek in DuitslandJ.G.J. van Booma
Beveiligen en Verzekeren van BoerderijenKees Elings
Rijksmuseum G.M. Kam: museum van Romeins Nijmegen
Graven naar het verleden: Archeologie van de lage landen van ijstijd tot middeleeuwenGerrit van der Heide
Grenzeloze Kempen in beeldW. van Gelder
Geef aan de Keizer: geschiedenis van de belastingen (B)Red. Alain Sels
100 jaar VVV: Van vreemdelingenverkeer tot toerisme.Jan Schipper
Handboek voor zoekers: 'Schatkist' vol informatie over metaaldetectors, zoektechnieken, vindplaatsen, vondsten en langverborgen zoekgeheimen.Gert Gesink
Nederlandse plaatsnamen: Een overzicht door H. J. MoermanH.J. Moerman
Palaehistoria Acta et Communicationes Instituti Bio-Archaeologici Universitatis Groninganae Vol. IIIRed. A.E. van Giffen
Palaeohistoria Acta et Communicationes Instituti Bio-Archaeologici Universitatis Groninganae Vol. IIA.E. van Giffen
Schokkermannen en Bootvissers: De ankerkuilvisserij op Hollands Diep en HaringvlietP.J.M. Martens (m.m.v. D.E. van Drimmelen)
Antiek uit de Nederlandse Provincies - rondreis door Antiek NederlandAnton van Oirschot
Dansen als het regent: mensen met een missieMartien van Asseldonk
Geef Acht no. 5: nieuwe rekencursus voor de Lagere SchoolFr. S. Rombouts
4000 jaar geleden: het leven van 2000-1000 v. chr.Geoffrey Bibby (vertaling Margot Bakker)
Opgegraven verleden: het leven ten Noorden van de Alpen van 15.000 v. Chr. tot de VikingenGeoffrey Bibby
De prehistorie der Europese samenlevingV. Gordon Childe / vertaling Titia Jelgersma
Het avontuur van de archeologieAnne Terry White
Inleiding tot de wetenschap der prehistorieHans Jürgen Eggers
Speurtocht in de prehistorie: ontmoetingen met onze vooroudersProf. Dr. G.H.R. von Koenigswald
Antiek uit de Nederlandse ProvinciesAnton van Oirschot (met medewerking van antiquair Ben Hüsstege)
De Stad en Meyerij van 's Hertogenbosch of derzelver beschryving: Twede AfdeelingA. C. Brock
Brabants-Nederlands, Nederlands-Brabants Handwoordenboek.Prof. Dr. Jos Swanenberg
Huishouding en Landbouw, of voorschriften en raedgevingen vooral dienstig voor Huishouders en LandbouwersJ.M.L. vandenbosch
OllieklonjeWim Daniëls
Blikken op Brabant: De canon van Nederland in Noord-Brabants perspectiefGerard Sonnemans, Jurgen Pigmans en Theo Cuijpers
Met ons gaat alles goed: 'De Groote Oorlog' in het klein ; Korte verhalen van meer dan 80 auteursRené Beyst, Theo Cuijpers, dr. Henri Vannoppen
Mensen uit de kringen van Brabants Heem: Heemkundebeoefening in Noord-BrabantCees Slegers
Erfgoed van de Brabanders: verleden met een toekomstDrs. Jan A van Oudheusden
'ne Stokkelse mens verteltHan van de Ven, Lia Verhaar, Mecholine Vreke
Ken Uw Kempen: In het "voetspoor" van Meester PankenJ. Biemans, C. Cornelissen, P. Dirkx, A. van Leeuwen en J. v. Twisk
Het nieuwe gezicht van de Oostelijke LangstraatP.F.J. Peters
GIDS Heemkundige tentoonstelling Alphen 23 - 24 - 25 Sept. 1951
Heemkundekring "Onsenoort" 1943-1973
Overzicht van de verzamelingen berustende bij het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch BureauC.W. Delforterie
De Volkstelling te Wijneghem de dato 2 Nivose An 4 (23.12.1795): Heemkundige Kring Jan Vleminck v.z.w.
Jan Uten Houte 1947-1972Red. C.J.M. Leijten en P.A. Tempelaars
De Heilige Odrada van Balen: Bouwstoffen voor de kunstgeschiedenis (Deel 1)Jaak Jansen
Rond de Schutsboom, juli 1983
PLAN voor de opzet van een Heemkundig Museum te Reusel
Albert Delahaye Bulletin, april 1997Red. A.A.F. Jochems, A.G.F. Laenen
Brabants Palet: Vijftien verhalen uit Midden-Brabant.Pierre van Beek
V.Z.W. Museum Kempenland: jaarverslag 1994
Heemkundige Sprokkelingen: Ter gelegenheid van 50 jaar BRABANTS HEEM 1947 - 1997Samenstelling: Myriam van Moolenbroek-Vogels; Ad van Moolenbroek
Het Gulden Vlies: 's-Hertogenbosch ten tijde van het 14e Kapittel van het Gulden Vlies, 1481Red. Peter Jan van der Heijden, Jozef Hoekx, Jan Kleyne
Jaarverslag 1983 Streekarchief Zuid-Oost Brabant: Jaarverslag van het Streekarchief Zuid-Oost Brabant over 1983
Reusel woordenboek: deel 4 -Inleiding; Schets van het dialect; Aanvullingen; RegistersWim van Gompel
Reusels woordenboek: deel 3 - Beroepen en andere bezighedenWim van Gompel
Reusels woordenboek: Deel 2 - De WereldWim van Gompel
Reusels woordenboek: deel 1 - De mensWim van Gompel
Volkshuisraad in Vlaanderen ∗∗∗Dr. Jozef Weyns
Volkshuisraad in Vlaanderen ∗∗Dr. Jozef Weyns
Volkshuisraad in Vlaanderen ∗∗∗∗Jozef Weyns, F. Sillis
Volkshuisraad in Vlaanderen ∗Dr. Jozef Weyns
Academie voor de streekgebonden gastronomie: Mededelingenblad en Verzamelde Opstellen 71
Boxheide 2: (Kadaster)gegevens Hertheuvelse Hoef, Boksheide en Spijkert te EerselSamenstelling Aart Gispen
Sesam Archeologische Encyclopedie: deel III, MIN - ZUIRed. Leonard Cottrell
Sesam Archeologische Encyclopedie: deel II, FOS - MINRed. Leonard Cottrell
Sesam Archeologische Encyclopedie: deel I, AAR - FOORed. Leonard Cottrell
Cursus Prehistorie en Geschiedenis van de omgeving van EindhovenA.D. Kakebeeke
Het Rijengrafveld te Broekeneind bij Hoogeloon (N.-Br.)W. Glasbergen
Syllabus Nederzettingsgeografie ( vooral van Zuid-Nederland)A.D. Kakebeke
De Merovingische Begraafplaats van Alphen (N.-Br.)A. Roes
Balense Kapellen en BedehuisjesRedaktie: Jos Michiels; Richard Vermeulen; Greta Claes; Lieve Mens
Shell Journaal van de archeologieG. H. Knap
Begrafenisritueel in de Kempische BronstijdS.J. de Laet en W. Glasbergen
Archeobrief 17, Stichting voor de Nederlandse Archeologie
1e Nationaal Kajotterscongres (KAJ)
Vlaanderen, een geografisch portret
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau: deel 36 (1982)
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau: deel 35 (1981)
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogieen het Iconographisch Bureau: deel 34 (1980)
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau: deel 33 (1979)
Ongebruikelijke jongpaleolithische vondsten uit Noord Limburg, wijzend op Aurignacien, Perigordien en Magdalenien en kanttekeningen daarbijJ.E. Driessens
Settlement and Landscape, proceedings of a conference in Århus, Denmark, May 4-7 1998Samenstellers: Charlotte Fabech & Jytte Ringtved
Het Maasland anno 1865: Kaarten uit de gemeente-atlas van Noord-Brabant door Jacob Kuijper (1821 - 1908)Samenstelling John van Zuijlen
Een Federmesser Nederzetting langs de Kapeldijk te Westelbeers, provincie Noord-BrabantNico Arts & Jos Deeben
Bodem en Landschap in Zuid-Oost-Brabant (Draaiboek diaprojectie)G van Amsterdam
Archeologisch onderzoek van stuwwallen in de provincies Gelderland en UtrechtC.J.H. Franssen en A.M. Wouters
Boeren, burgers en buitenlui spreekwoordelijk geportretteerdMarinus A. van den Broek
De grafheuvels en urnenvelden in Baarle-Nassau, Alphen en Riel (N.Br.): De geschiedenis van twee eeuwen onderzoekJ.H. Verhagen
De vruchtbaarheid in de gemeente Hooge en Lage Mierde (1870-1930): Een demografisch onderzoek.Tim V.G.J. Boemaars
Archeologische monumentenzorg: Nieuwsbrief van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
gildeboek o. l. vrouwegilde eerselTh. van der Aalst
Leven en Kunst in de IJstijd: Zwerftochten door de grotten van Zd Frankrijk en SpanjeProf. Dr. Herbert Kuhn (Nederl bewerking door Dr. W. C. Braat)
100 Jaar Geleden: Uitgave van de Belgische Boerenbond ter gelegenheid van 100 jaar Boerenbond, 1990Ir. Frans Sterckx
Opgravingen in Steenbergen - Verslag van het archeologisch onderzoek naar het voormalige Gasthuis van Steenbergen (N.Br.)Gerrit Groeneweg
Boerenapostel pater Gerlacus van den Elsen - 1853-1925Peter van den Elsen
Een dubbele duik in het verleden: Hernieuwd onderzoek naar de grafheuvel aan de Eerselse Dijk te BergeijkE.M. Theunissen, E. Smits, J.W. de Kort en J.N. Lanting
Ontmoetingen met onze vroegste cultuurhistorie: prehistorische grafheuvels op de VeluweDrs. R.H.J. Klok
Monumentenwet en Archeologie (ROB)R.H.J. Klok
Prehistorie en vroegste geschiedenis van West-BrabantJ.H. Verhagen
Archeologie in Tilburg en Omgeving 1980-1982: Verslag van het oudheidkundig centrum 'De Oliemeulen' tussen 1 juli 1980 en 1 januari 1983
Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1985-1987W.J.H. Verwers e.a.
Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1983-1984W.J.H. Verwers e.a.
Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1981-1982W.J.H. Verwers e.a.
Archelologische Kroniek van Noord-Brabant 1979-1980W.J.H. Verwers e.a.
Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1974-1976W.J.H. Verwers en G.A.C. Beex
Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1977 - 1978W.J.H. Verwers e.a.
Toelichting bij de Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant - regio Dommel en AaProvincie Noord-Brabant, dienst REW
Jaarverslag 1973 Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort
Jaarverslag 1972 - Rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort
Jaarverslag 1971 - Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort
Jaarverslag 1970 - Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort
Jaarverslag 1969 - Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort
Jaarverslag 1968 - Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort
Plaats- en Waternamen: Hun betekenis voor de bestudering van de geschiedenis van het landschapSamenst. J.A. Hendrikx
Archeologische werkzaamheden in Noord-Brabant
Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1994-1996W.J.H. Verwers, P. Kleij, S. van Dockum, E. Drenth, L. Theunissen
Van vlechtwerk tot baksteen: Geschiedenis van de wanden van het boerenhuis in Nederland.J.J. Voskuil
Kadastrale Atlas Noord-Brabant: Geertruidenberg
In het voetspoor van A. E. van Giffen: I.P.P. MCMLI - MCMLXIW. Glasbergen en W. Groenman - van Waateringe
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie: deel 67 (2013) De Genealogische Werkplaats, Ethiek en methodiek van het onderzoek
Bergeijk in kaart: Historische geografie en toponymie, verkenning van grondbezit en grondgebruik, vanaf de Middeleeuwen tot onze tijd.Daniel Vangheluwe; Kik de Nooijer; Roger Knaepen; Johan Biemans
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie: deel 66 (2012) Over grenzen
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie: deel 65 (2011) Van je familie moet je het hebben
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie: deel 64 (2010). Rampspoed & Tegenslag
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie: deel 63 (2009) Genealogie en de Canon, deel II
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie: deel 62 (2008) Genealogie en de Canon, deel I
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie: deel 61 (2007) Veranderende levens: Nederlandse families na 1850'
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie: deel 60 (2006) Thema 'Ziekte en gezondheid'
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie: deel 59 (2005) Thema 'Geschiedenis van de Nederlandse genealogie'
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie: deel 58 (2004) Thema 'Vrouwen, familie en maatschappij'
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie: deel 57 (2003) Thema 'Waterbeheer'
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie: deel 56 (2002) Thema 'Verenigde Oost-indische Compagnie'
Jaarboek Centraal Bueau voor Genealogie: deel 55 (2001) Thema 'personen- familie- en erfrecht'
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie: deel 54 (2000) Thema Heraldiek
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie: deel 53 (1999) Thema Genealogie en Biografie
Leve het oude ambacht: met foto's van Cas Oorthuys en Ernst NieuwenhuisHans Bouma
Keizer Karel en de Leeuw: De oorsprong van de Nederlandse cartografie en de Leo Belgicus
De kaart van Nederland in de Franse Tijd 1795-1814H.A.M. van de Heijden
Alles heeft zijn tijd: De Zusters van Liefde en hun grote betekenis voor de Schijndelse samenleving (1836-2011)Henk Beijers
Tussen tent en villa: Het vakantiepark in Nederland 1920-nuMieke Dings
Zo nietig is een mens: Markante levensportrettenJan Smulders
De onvoorstelbare jaren 1939-1947: uitgegeven ter gelegenheid van de 50-jarige bevrijding van de gemeente EerselUrsula Levy
Op de Hobbel: herinneringen aan mijn jeugd in de Brabantse KempenLies van Poppel - Stevens
Bij ons moeder en ons Jet: Brabantse vrouwen in de 19de en 20ste eeuwRed. Maria Grever en Annemiek van der Veen
Zodoende was de vrouw maar een mens om kinderen te krijgen: 300 brieven over het roomse huwelijkslevenSamenstelling Marga Kerklaan
Dr. H.A.M. Ruhe: medicus en historicus, Amsterdam - Hilvarenbeek, 1908 - 1983Red. J.A. Abrahams; Dr. Th.P.M. de Jong; A.J.A.C. Naaijkens
Liederen en dansen uit de Kempen: Een optekeningHarrie Franken
't Zwaantje: Jaarboek VIII voor het land van Heist en omliggende
't Zwaantje: volksalmanak voor het land van Heist 1950Red. Dr. Jozef Weyns, René Lambrechts, Emiel de Keuster en August Wyns
Wegwijzer Heesch 1976: Officiële gids voor de gemeente Heesch
Een staat in een stad: Een boek over de oorsprong van Philips en zijn invloed op EindhovenKaspar van Leek
Koningen en Koningsschilden van het St. Catharinagilde tot Blortem en GestelSamenstelling: M.J.H. van Dooremolen
100 Jaar katholiek onderwijs in beeld 1903 - 2003
Vijfenzeventig jaar katholiek onderwijs in Eersel 1903-1978
Evaluatie 2006-2009 Monumentencommissie Eersel-OirschotFrits Speetjens - Peter van Gerven
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau: Deel 37 (1983)
Esdonk: "Geschiedenis van een kapelgehucht"Peter van den Elsen
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau: Deel 38 (1984)
Het leven van een Eerselse frater: Frater Maria PaulusRia van de Ven - Jacobs
Laudatio Museumpenning Noord-Brabant 2010Commissie Museumpenning Noord-Brabant
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau: Deel 39 (1985)A. Snethlage; N. Plomp; J.P. Geus; Drs. R.E.O. Ekkart; J.W. Zondervan; Mr. L.J. Rietema; D. van Duijn; Jhr. F.G.L.O. van Kretschmar, J. Tjaardstra, Mr. E.J. Wolleswinkel, Drs. L.A.C.A.M. van Rijckevorsel; Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg
Lies Jacobs van meisje tot getrouwde vrouwLies Jacobs
Een Eerselse Legende: De familie Mer(c)kelbach en kasteel " 't Hof"R.G.F.M. Merkelbach
De urn van Toterfout en de reformatie van de Britse BronstijdDr. W. Glasbergen
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau: Deel 40 (1986)
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau: Deel 41 (1987)
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau: Deel 42 (1988)
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau: Deel 43 (1989)
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau: Deel 44 (1990)
Gepalmde rogWillem van 't Hof (pseudoniem voor W. Verspaandonk))
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau: Deel 45 (1991)
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau: Deel 46 (1992)
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau: Deel 47 (1993)
Geïllustreerde Encyclopaedie: deel I (A - H)P. M. Wink
Geïllustreerde Encyclopaedie: deel II, (I - Z)P. M. Wink
Grote Topografische Atlas van Nederland 1:50 000: 1, West-NederlandDrs. P. W. Geudeke
Grote Topografische Atlas van Nederland 1:50 000: 2, Noord-NederlandDrs. P. W. Geudeke
Grote Topografische Atlas van Nederland 1:50 000: 4, Zuid-NederlandDrs. P. W. Geudeke
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie: Deel 50 (1996)
Het Reuselse leven in beeld (2), van begin 20e eeuw tot ......Samenstelling: Jo Hendrikx; Nell Lepelaars; Jos Lavrijsen
Etymologisch Woordenboek: Waar komen onze woorden en plaatsnamen vandaanDr. J. de Vries
Rijmelarij bij elk getijWim v.d. Nieuwenhuizen
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau: Deel 49 (1995)
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau: Deel 48 (1994)
Dialekt van Kempenland, meer in het bijzonder d'Oerse taol: deel I, Klank- en vormleer en enige syntaktische bijzonderhedenA.P. de Bont
Dialekt van Kempenland: deel III, Geografische namen d.z. Veld-, water-, bos-, weg-, plaats- en nog andere namenA.P. de Bont
Dialekt van Kempenland, meer in het bijzonder d'Oerse taol: deel II, VocabulariumA.P. de Bont
Zoet als honing - zout als brem: Een bericht uit de KempenFrans Hoppenbrouwers (gedichten) en Wim Huijbregts (foto's)
Spreuken zo te zien: een kleine 1000 spreuken uit BrabantRed. Anton van Oirschot
Mens en grondspoor: Silhouetten der Nederlandse prehistorieL. Th. Lehmann; Bert Schierbeek
Archeologisch reisboek voor NederlandDrs. R.H.J. Klok
De tijd in de folklore: proeve van folkloristische studieAdolf Ulens
Tjerk Vermaning: Een leven tussen stenenPieter Terpstra
De taal van Kempenland: Van ààwbätte tot zwiemeleCor Hoppenbrouwers
Bokken en Spurriemökken, spotnamen en spotrijmen uit BrabantBen Janssen
Een beknopte geschiedenis van de archeologieGlyn Daniel
De onderste steen: Recht en Wetenschap in de knel: De Zaak VermaningFred Vermeulen
Het kaartboek van Averbode 1650-1680Eduard van Ermen
Het Schetsenboek van Hendrik VerheesJan van Laarhoven
Prehistorie en vroegste geschiedenis van ons land: Gids voor de verzameling Nederlandse oudheden Rijksmuseum van Oudheden te LeidenDrs. L. Louwe Kooijmans; Dr. P. Stuart
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau: deel 32 (1978)
Noord-Brabant: Archeologische Cahiers 4.Samenstelling: W.J.H. Verwers (ROB); Maureen S. Trappeniers (Noordbrabants Museum)
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau: deel 31 (1977)
Tussentijds rapport van de opgraving Westelbeers
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau: deel 30 (1976)
De voorgeschiedenis der Lage LandenDr.S.J. de Laet; Dr.W. Glasbergen
Archeologisch Repertorium Noord-BrabantJ.P. Broertjes; J.H. Verhagen
Tongeren: in medio archeo IA. Jansen; T. van Rooijen
Gallo-Romeins Museum Tongeren: Provincie LimburgJ. Smeesters
Archaeologische Berichten No. 5Red. C.J.H.Franssen; A.M.Wouters
Het Kempenprojekt 3: de middeleeuwen centraalA. Verhoeven; F. Theuws
Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot hedenRedactie: R. van Uytven, C. Bruneel, A.M. Koldeweij, A.W.F.M. van de Sande en J.A.F.M. van Oudheusden
Het oude Kempenland: Eene proeve van vergelijking van organisme en samenlevingP.A. Barentsen
DE BODEM VAN NOORDBRABANT: Toelichting bij blad 8 van de Bodemkaart van Nederland Schaal 1 : 200 000Dr. Ir D. van Diepen
Het Kempenprojekt 3: De middeleeuwen centraal (Bijlagen)Red. A. Verhoeven; F. Theuws
Het Kempenprojekt 2: Een regionaal-archeologisch onderzoek in uitvoeringJ.Slofstra; H.H. van Regteren Altena; F. Theuws
De verdwijnende KempenFoto's Noud Aartsen
De abdij van averbode
Het kempenprojekt: een regionaal-archeologisch onderzoeksprogrammaJ. Slofstra; H.H. van Regteren Altena; N. Roymans en F. Theuws
Boxheide: Een verkenning van Boxheide en omgeving door werkgroep "Boxheide" van de I.V.N. cursus te BergeykAn Kessel, Erzika Zegers, Leo Beelen, Henk Beumer, Jan Bos, Kees Govaarts, Rob Koops, Hans Manders, Cor Rooyakkers en Johan van zijll Langhout
Quoyer van EerselD. Vangheluwe (transscriptie van het oorspronkelijke document)
De standerdmolen van Oerle: archeologische verkenningen en historische bijzonderhedenJ.F.C.M. Bijnen
Geertruidenberg in 1832: Kadastrale Atlas Noord-BrabantRedactie: S.E.M. van Doornmalen
Slenders & Slenters: Familiegeschiedenis 1595 - 1981G.C. Slenders
De archeologie van de periferie: Studies naar de ontwikkeling van bewoning en samenleving in het Maas-Demer-Schelde gebied in de vroege middeleeuwenFrans Theuws
Verleden wordt heden: een handreiking voor vrijwilligers in de archeologische monumentenzorgRia Berkvens; Tonnie van de Rijdt - van de Ven
Jeugd in de KempenUri Nooteboom
Onder heide en akkers: de archeologie van Noord-Brabant tot 1200Evert van Ginkel; Liesbeth Theunissen
Archeologisch overzicht van Noord-BrabantG. Beex
Geheimschrift der Aarde: Twee milliard jaar geschiedenis van de aardkorst en haar bewonersProf. Dr. I. M. Van der Vlerk; Dr. Ph. H. Kuenen
Onze oude buren: Vondsten en verhalen uit de bodem van de stadEvert van Ginkel; Kelvin Wilson
Archeologie in Nederland: De rijkdom van het bodemarchiefRedactie van W.A. van Es, H. Sarfatij en P.J. Woltering
Verleden Land: Archeologische opgravingen in NederlandJ.H.F. Bloemers; L.P. Louwe Kooijmans; H. Sarfatij
Een verhaal over twee 200-jarigenR. Brouwer-Molenaar; L.M. Voortman-Duiverman
"Eersel, descriptie en analyse van het geografisch milieu"Barthold de Ruigh
Guldeboek Sint Jan Baptist Duizel: Gilde Deel 01
Bewoningssporen uit de Volle Middeleeuwen in het plangebied Boterbogten te Steensel, gemeente Eersel (ZAR 54)drs. M. Wesdorp
Tien bronzen bijlen bij een Romeinse dam: herinrichting beekdal Kleine Beerze, deeltraject Hoogeloon-Vessem (RAAP-rapport 2537)drs. J.A.M. Roymans, drs. N. Sprengers
Historie van Bladel: Geschiedenis van Bladel & Levensbeschrijving van August SniedersJ.W.M. Peijnenburg pr.
Inventaris van het Archief van de Gemeente Bladel en Netersel 1811-1925N.A.J.C. van Limpt
Historie Postwezen Boxtel en Ressort 1848 - 1988Theo van den Aker en Antoon Grilis
Ontdekkingsreis door Bergeijkse HistorieJohan Biemans
Bergeijk in Oorlogstijd, 1939 - 1945Johan Biemans
Een Zaligheid in de KempenHeemkundige Kring PLADELLA VILLA
Eersel 1925-1940: verhalen en foto's van mensen van toen; Deel 9 - Nieuwstraat en BospoortRia van de Ven - Jacobs
1464 Kwartierstaten Bergeijk en omgevingGerard Slenders
Eersel 1925-1940: verhalen en foto's van mensen van toen; deel 8 - Hertheuvelsehoef, Boksheide, Spijkert, Postelseweg en RosheuvelRia van de Ven - Jacobs
Eersel 1925-1940: Verhalen en foto's van mensen van toen; deel 7 - Willibrorduslaan, Gebr. Hoeksstraat en RunstraatRia van de Ven - Jacobs
Eersel 1925-1940: Verhalen en foto's van mensen van toen; Deel 6 - Kerkstraat, Schadewijkstraat, Bergeijksedijk, Kapelweg en VoortsewegRia van de Ven - Jacobs
Eersel 1925-1940: Verhalen en foto's van mensen van toen; deel 5 - Boevenheuvel, Hazenstraat, Stokkelen, Plaatse, Heibloem, De Berken. Leest en VoortRia van de Ven - Jacobs
Eersel 1925-1940: Verhalen en foto's van mensen van toen; deel 4 - Duizelsweg, Dalemsedijk en HintRia van de Ven - Jacobs
Eersel 1925-1940: Verhalen en foto's van mensen van toen; Deel 3 - Dijk, Postakkers, Klooster, Voortseweg en Oude PostelsewegRia van de Ven - Jacobs
Eersel 1925-1940: Verhalen en foto's van mensen van toen; Deel 2 - Hees, Molenveld, Schadewijk, Hoogstraat, Boevenheuvel, HazenstraatRia van de Ven - Jacobs
Eersel 1925-1940: verhalen en foto's van mensen van toen, Deel 1 - Markt en De VeldenRia van de Ven - Jacobs
De Tweede Wereldoorlog in foto'sDavid Boyle
De Tweede Wereldoorlog: Verraad en VerzetRed. K.A. van den Hoek; John Preger; W.C. Meyers; J. Zwaan; R. Kok; W.L. van Mourik
Een belevenis: twintig jaar Heemkundige Kring "Als Ice Can" v.z.w. te Arendonk 1978-1998Harry Liekens
Den Broekkant dertig jaar geledenStaf Slegers
Arendonkse Kapellen en MonumentenHarry Liekens
Arendonk geschetst: portret van een Kempens dorp 2008-2009Els Lenaerts
Van huurhouderij tot internationaal vervoerFrans Vosters en Leon de Vocht
Huizen kijken - Bouwen in Arendonk: Als Ice Can v.z.w. Arendonk Jaarboek 2013Rene Claessen
Jan Lodewijk Lavrysen 1853 - 1902: Arendonks dichterE Van Autenboer en G van Deuren
Arm in Antwerpen: geschiedenis van de armenzorg en de sociale politiek te AntwerpenRed. Dirk Verhelst
Bedevaartplaatsen in Nederland - Deel 2: Provincie Noord-BrabantPeter Jan Margry en Charles Caspers m.m.v. Marc Wingens en Otto Thiers
Heemkunde syllabus: cursus prehistorie en geschiedenis van de KempenA.D. Kakebeeke
De Tweede Wereldoorlog: De BevrijdingRed. K.A. van den Hoek; John Preger; C.W. Star Busmann
De Tweede Wereldoorlog: De bange Meidagen van '40Red. K.A. van den Hoek; John Preger; C.W. Star Busmann
Vooruit denken en verwijlen: De (re)constructie van het plattelandschap in Zuidoost-Brabant, 1920-2000Joks Janssen
In verband met Brabant: beschouwingen bij het vijftigjarig bestaan van het PONPiet de Kroon, Hans de Kuyper, Jos van der Lans, Ed de Roos, Ton Thelen
Verhalen van een Veranderend Land: Ontdekgids Zuid NederlandLeontien Wegman
Handwerk in de Kleine Meijerij rond 1900M. C. van Iersel
Erfgoeddag 2004 - 't zit in de familieEindredactie Patrick de Rynck
Wegen van water: balansen en kringlopenRed. Carla Trappenburg en Geert Vinke
Geschiedenis van Brabant: deel I, van prehistorie tot 1430H van der Horst
JeugdherinneringenMevrouw van Sleeuwen van Boxmeer
Literatuurgids voor de Noordbrabantse Geschiedenis.Jan Brouwers
Een pront wijf, een mager paard en een zoon op het seminarie: Aanzetten tot een integrale geschiedenis van oostelijk Noord-Brabant, 1770 - 1914Red. Jan A. van Oudheusden, Gerard Trienekens
Smokkelen in Brabant: een grensgeschiedenis 1830-1970Paul Spapens en Anton van Oirschot
Handboek der Middelnederlandse GeographieMr. L. Ph. C. van den Bergh; Dr. A. A. Beekman; H.J. Moerman
Brabant één - Waarom wij tegen een verdeling van Noord-Brabant zijn: Rood-witboek van reacties vanuit de provincieH. Beex - D. Burgers - J. Coopmans - L. Pirenne - F.J. van Thiel
Veldnamen als historische bron: Een handleiding voor methodisch onderzoekHenk Beijers, drs. Geert-Jan van Bussel m.m.v. drs Gerald van Berkel (database)
Maakbaar erfgoed - Perspectieven op regionale geschiedenis, cultureel erfgoed en identiteit in Noord-Brabantprof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld
De Belgisch-Nederlandse grensJ. Pricken
Het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant 1814-1920: Inventaris van het archief van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant 1814 - 1920Th. F. van Litsenburg; J.C.M. Andrik; W.M. Lindemann
Brabanders gezocht: Gids voor stamboomonderzoek in Noord-BrabantRed. Adri P. van Vliet; Leo Adriaenssen; Rob van Drie
Brabants Jaarboek 1950: nieuwe reeks der handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
Literatuurgids voor de Noordbrabantse geschiedenisdrs. A.C.M. Kappelhof
Inventarisatie Cultuurhistorisch waardevolle boerderijen in Noord-BrabantF.W. van Dommelen en G.G.E.M. Dirven (m.m.v. P.M.C. Parel)
De hand van de mens in het landschapThijs Caspers
Krippen: Entstehung in Italien und Höhepunkt in NeapelLuciano Zeppegno; Erwin Felkel
Zij telt voor twee: Vrouwenarbeid in Noord-Brabant, 1889-1940Annemiek van der Veen
Dicht bij huis: Natuur in stad en dorpRed. Thijs Caspers, Vic Bakker en Marjan van der Heide
Van woningnoood! ... tot woningnood? - 100 jaar volkshuisvesting in de KempenRed. Pythia Winia
VARIA HISTORICA BRABANTICA IRed. Mgr. Dr. G.P.J. Bannenberg; Prof. Mr. F.F.X. Cerutti; Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt; Mej. drs. E.H. Korvezee; Dr. L.P.L. Pirenne; Dr. F.E.M. Vercauteren
Jaarboek Varia Historica Brabantica XIRed. dr. L.P.L. Pirenne; mr. G. Berkelmans; dr. G.C.M. van Dijck; drs. A.C.M. Kappelhof; prof. dr. P.M.M. Klep; dr. F.A.M. Messing; J.H. van Mosselveld; dr. A.W.F.M. van de Sande; drs. Th. E. A. Bosman
Jaarboek Varia Historica Brabantica XRed. dr. L.P.L. Pirenne; mr. G. Berkelmans; dr. G.C.M. van Dijck; drs. A.C.M. Kappelhof; prof. dr. P.M.M. Klep; dr. F.A.M. Messing; J.H. van Mosselveld; dr. A.W.F.M. van de Sande; drs. Th. E. A. Bosman
Jaarboek Varia Historica Brabantica IXRed. dr. L.P.L. Pirenne; mr. G. Berkelmans; dr. G.C.M. van Dijck; drs. A.C.M. Kappelhof; prof. dr. P.M.M. Klep; J.H. van Mosselveld; dr. A.W.F.M. van de Sande; drs. Th. E. A. Bosman
Jaarboek Varia Historica Brabantica VIIIRed. dr. L.P.L. Pirenne, voorzitter; drs. A.C.M. Kappelhof; mr. G. Berkelmans; dr. G.C.M. van Dijck; J.H. van Mosselveld; prof. dr. M.G. Spiertz
Jaarboek Varia Historica Brabantica VI - VIIRed. Dr. L. Pirenne, voorzitter redactie; drs, A.C.M. Kappelhof; mr. G. Berkelmans; dr. G.C.M. van Dijck; J. van Mosselveld; prof. dr. M.G. Spiertz
De dorpsschool in de Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1795H.Th.M. Roosenboom
Brabant beschouwd en beschreven: Noord-Brabant vanaf 1100, in staatkundig, sociaal-economisch, politiek, cultureel en religieus perspectiefDr. Th. G.A. Hoogbergen
"Hier is alles vooruitgang": Landverhuizing van Noord-Brabant naar Noord-Amerika, 1880 - 1940Dr. H.V.A.M. van Stekelenburg
Het heeft niet willen groeien: zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg, 1820-1930, Omvang, oorzaken en maatschappelijke contextDr. C.G.W.P. van der Heijden
Brabantse Monumenten Leven: 80 monumenten in 90 foto'sDr. Th. G.A. Hoogbergen; (foto's) Olaf Smit
Joannes Zwijsen, bisschop 1794 - 1877Dr. J.W.M. Peijnenburg
Noord-Brabant in de negentiende eeuw: Een institutionele handleidingW.G.M. van der Heijden en J.G.M. Sanders
Wapens en vlaggen van Noord-Brabant: Wapens en vlaggen van de provincie, gemeenten en waterschappen bijeengebracht, toegelicht en beschreven door Willem A. van HamWillem A. van Ham
Brabant bestaat niet: een fotografisch onderzoek naar de vermeende identiteit van BrabantArnoud-Jan Bijsterveld en Hans Zoete; foto's van Joyce van Belkom, Korrie Besems, Piet den Blanken, Jos Lammers
Van overgang naar omwenteling in de Brabantse land- en tuinbouw 1950 - 1985: Schaalvergroting en specialisatieDr. ir. A. H. Crijns
Het Nieuwste BrabantWim van de Donk, Sjoerd van Dommelen, Joks Janssen, Wies van Leeuwen, Mijntje Notermans
Tussen herberg en hoogmis: een dorpssamenleving in Brabant, Deel 6: 1789 - 1813Simon van Wetten
Tussen herberg en hoogmis: een dorpssamenleving in Brabant, Deel 5: 1750-1788Simon van Wetten
Tussen herberg en hoogmis: een dorpssamenleving in Brabant, Deel 4: 1711 - 1748Simon van Wetten
Tussen herberg en hoogmis: een dorpssamenleving in Brabant, Deel 3: 1694 - 1709Simon van Wetten
Tussen herberg en hoogmis: een dorpssamenleving in Brabant, Deel 2: 1666 - 1693Simon van Wetten
Tussen herberg en hoogmis: een dorpssamenleving in Brabant, Deel 1: 1500-1665Simon van Wetten
Kempische boeren en Vlaamse vissers: Kunstenaars en volkscultuur omstreeks 1885 Victor de Buck en Joseph GindraCor van der Heijden en Gerard Rooijakkers
Kempen vroeger en nuFrans Huijbregts en Lex Peeters
De Dommel en haar watermolensNelleke Bulthuis-van Tuyl; Frans Brom
Kent u Brabant ook zó?Kees Bastianen
Beken in Brabant: Hoe houden wij dit bezit?Jan van der Straaten; Peter von Meijenfeldt; Henk Moller - Pillot
De lotgevallen van de Kempische Religieuze Instellingen tussen 1780 en 1850Faes M,; Persoons E.; Stevens F.; van der Eycken, M.; Van Dyck, L.C.; van Grieken, E.
Intergemeentelijk struktuurplan Kempenland: eerste fase, een verkenningA. Leenders; drs. H.J. de Loor
Dorpen in Brabantdrs. J. van Laarhoven
Watervoorziening van landbouwgronden in het Boven-DommelgebiedIr. J.J. Kouwe
Kempense gotiek: een veel gehanteerd begrip met een onduidelijke inhoudHerman Strijbos, architect
Abdij Postel
De KempenFrans Hoppenbrouwers (voordrachten); Jos Leurs (aquarellen)
Kempense straatnamen verklaren....: Vorselaar - Lille - Geel - Kasterlee - Retie - Meerhout - BalenRedactie Vic Peeters, Gust Adriaensen, Kristien Vanlommel en Lieven Janssens
De werkgelegenheid in de Kempen
De demografische en sociaal-economische structuur van de Kempen
Het Onderwijs in de Kempen
De Landbouw in de Kempen
De begrenzing van de Kempen: Referaten gehouden op het Congres van het Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen
Land van Dommel en AARed. Drs. H. Mandos en Martien Coppens
Van Kerstkind tot Sinterklaas: verhalen uit de Acht ZalighedenJan van Hout
De vogels van Kempenland in de negentiende eeuwP.N.Panken; Johan Biemans
Boerenleiders in een heidedorp: een antropologische studie van machtsverhoudingen in een Brabants dorp 1850-1923Aad Nieuwenhuis
Van billen en kruien: Windmolens in de KempenAd van Gool
Menselijk Bedrijf, van werkplaats tot eeuwigheidBert Jurling
Handleiding voor Genealogisch onderzoek in LimburgRégis de la Haye
Werken, werken, werken!: Migratie en lokale geschiedenisRed. Ineke Strouken
Monumenten onderhoudenA. Stens
Van vuistbijl tot veenlijk: Inleiding in de prehistorie van Drenthe ter toelichting op de expositieRed. O. H. Harsema
Cultuur Historisch Erfgoed 2010Pim Kisjes
Een toekomst voor kasteelruïnes: Handleiding voor de instandhouding van archeologische kasteelterreinen en kasteelruïnes.Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Gemredactie, Delft
Een toekomst voor watertorens: Handreiking voor het herbestemmen en verbouwen van monumentale watertorensRijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Gemredactie, Delft
Erfgoedbalans 2009: archeologie, monumenten en cultuurlandschap in NederlandEindredactie E. Beukers
Een toekomst voor kloosters: Handreiking voor het herbestemmen van kloostercomplexenRijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Gemeentelijke redactie Delft
De Grote Trek: Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1947 - 1963Dr. H.A.V.M. van Stekelenburg
Onder de Schutse van het GildeAlfons Ising
De Tiendaagsche Veldtogt: journaal van de voetreis naar België 1830-1832H.G. Cannegieter, kapitein bij de Friesche mobiele Schutterij
Daor hedde de guld: 50 jaar bond van schuttersgilden Kring KempenlandDrs. Wim van Exel, Maarheeze
Broeders Penitenten 300 jaar 'Burgers in Pij'Dr. Ineke Merks-van Brunschot
Koninklijke Begeer b.v.
Het Molenaarsgeslacht CoppensDrs. H. van Bommel
Haard en Heem: Leesboek over heemverbonden dingenDr. Jozef Weyns
Heemkunde in Vlaanderen: Huldeboek dr. Jozef WeynsSamenstelling Guido Sijs (i.s.m. Verbond voor Heemkunde)
Hubertus Loije 1565-1630: Stamvader van de Hilvarenbeekse familie HuijbregtsRedactie Frans Huijbregts, Nicole Huijbregts, Johan en Lia Huijbregts
Van Handkrachtmelkfabriek tot StoomzuivelfabriekRedactie Henk Wintermans; Henk Langbroek, Annemiek van Veen
Pijp en tabak in HarelbekeR. Cauwe (Heemkundige kring De Roede van Harelbeke)
De sigaar
AGIO in vogelvlucht
Duizel en Agio sinds 1904Dr. M.C.A. van der Heijden
AGIO (Duizel deel VII): De geschiedenis van de AGIO sigarenfabrieken N.V. v/h Adr. Wintermans & Zonen in DuizelH. Wintermans
Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant MIP: Gemeente VessemRedactie M.Daru-Schoemann, M. Koenders, A. van Leeuwen, N. Maes, J.Michels, H. Ruiter, M. Vaessen, W. Wessel
Vessem - Wintelre - Knegsel: mei 1940 - september 1944Jos van der Heyden
Gewone mensen - ongewone tijden: Het leven van alleman in oorlogstijd in Vessem, Wintelre en KnegselRedactie: A.P.G. Lieberom en M.J.J. Theunissen
Tusse de haai en d'ékker: Een greep uit de geschiedenis van WesterhovenRedactie Willy Roelofs, Wim van Nuenen, Frans Hoppenbrouwers
Opgravingen in het centrum van Vessem, gemeente EerselDrs. M.A. Lascaris, drs. T. de Jong
Corridor naar het verleden: Veghel een snijpunt in Oost-Brabant 1940-1945dr. Frans Govers
Sint-Oedenrode 100 jaar in beeld 1914 -2014Redactie Leo van Lieshout en Richard de Visser
Jacques Cuijpers 1850 - 1926: een veelzijdig meester (Deel II)Willem de Blécourt, Cor van der Heijden - Frank van der Maden - Albert Pennings - Jos Swanenberg - Ton van de Wijngaard - Jant van der Weg
Jacques Cuijpers 1850-1926: een veelzijdig meester (Deel I)Willem de Blécourt, Cor van der Heijden, Frank van der Maden, Albert Pennings, Jos Swanenberg, Ton van de Wijngaard, Jant van der Weg, Piet Vermeulen, Mieke Hurkx
Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuwDr. J.M.P. van Oorschot
Verkennerij/Scouting van de St. Lambertusgroep Meerveldhoven - d'EkkerJacq. Bijnen
Steensel .... een ZaligheidStudenten Economisch Lyceum Eindhoven
Valkenswaard veranderd van 1952 tot 2012Jasper van Ansem, Joop van Appeldorn, Christ van den Besselaar, Willem Dings, Bert van Meijl, Henk van Mierlo, Joke Peels-Mollen, Jan Snellen, Loet Visschers
Veldhovense jongens in Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea 1945-1962Jacq. F. C. M. Bijnen
Urst inne van mèn: Reusel kermis zonder weergaWim van Gompel
Het Reuselse leven in beeld: van begin 20e eeuw tot ....Redactie: Jo Hendrikx; Renée Wouters, Jos Lavrijsen, Pieter Wouters en Thijs van der Zanden
Reusel àòn de meetRed. Niek Daniëls, Peter van der Heijden, Jan Kokken, Wim Lavrijsen, Toon Schellens
Kerk en Parochie van NeterselRedactie: A.C. Maas
Grondbewerkingswerktuigen en - Gereedschappen: Een tentoonstellingsbrochureWim van Gompel
St. Lucia kerk te RavensteinRedactie: Jan Verhoeckx (Foto's Bart Tonies)
De Dekanale Sint-Pieterskerk van TurnhoutDr. E. van Autenboer
Noord-Brabant in Pre- en ProtohistorieRed. Dr. G.J. Verwers
een Brabantse van Gogh ervaringRed. Ton de Brouwer en Theo Bisschops
Oisterwijk vier tot vijf eeuwen geledenRedactie Mr. G. Berkelmans
Landjuweel '80 Oirschottekst Hans van den Heuvel
Lommel-Barrier en -Kolonie in de vorige eeuw: Twee door de overheid gestimuleerde landbouwontginningenRedactie Jan Hagen, Marc Maes en Bruno Indekeu
Van Teutendorp tot Bruisende Stad - Lommel in de voorbije twee eeuwen (1800-2000)Redactie: Veerle Leysen, Bruno Indekeu
Het Gilde St-Jan Baptista & Leenderstrijp: 350 jaar historie en gebruikenMax Farjon
Van d'n Aabeemd tot de Zwijnsput: Toponiemen in de cijnskring Helmond vóór 1500 in naamkundig en nederzettingshistorisch perspectiefRedactie: Henk Beijers, Geert-Jan van Bussel
Het landschap als museum: wegwijzer door PeellandEindredactie J. van Laarhoven
Het Begijnhof te Sint-Truiden, de Kerk en de muurschilderingen
Harmonie "U.N.A." Honderd jaar 1877 - 1977Redactie J.J.W.M. Bots
Hart transplantatie in Eindhoven
50 jaar consecratie van de kerk "St. Jan Geboorte" DuizelRedactie L.J. Stravens, L. Jansen
De Heilige Odrada van Baelen, haar leven en hare vereringA. Geboers; F. Van Olmen
De Papeloze Kerk: Het gereconstrueerde rijkshunebed D 49 bij Schoonoord, gemeente SleenProf. Dr. A.E. van Giffen; Drs, W. Groenman - van Waateringe
Kerken en Kapellen door de eeuwen heen binnen de grenzen van Sint-Michielsgestel
Geschiedenis, in het kort, van de Gemeente HalsterenC.J.A. van Aert; H.C. van Aert
Nicolaas Rockox, "vriend ende patroon" van Peter Paul RubensFrans Baudouin
Beschikking van Koning Philips op een verzoek van Gildebroeders van St. Joris en St. Agatha van Heeze uit het jaar 1596.Bewerking: T. van Oirschot-Sparla; A. van Oirschot
Proloog van de Brabantse Geschiedenis: een inleiding tot de politieke geschiedenis van Noord-Brabant in de 9e en 10e eeuwProf. Dr. J. Dhondt
Van kattendèrm tot klinker: Pruufskrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Keijoologie aan de Keijoologische Hogeschool te HelmondCor van Eerd
Vademecum voor katholieke mannen die in den vreemde gaan arbeiden
NOVEEN ter eere van den H. WilllibrordusTh. van de Heuvel R.K.pr. (kapelaan St. Willibrorduskerk te Eersel)
Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch: Vierde deel (1729-1766)Mr. Johan Hendrik van Heurn
Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch: Derde deel (1648-1729)Mr. Johan Hendrik van Heurn
Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch: Tweede deel (1555 - 1648)Mr. Johan Hendrik van Heurn
Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch: Eerste deel (tot 1555)Mr. Johan Hendrik van Heurn
"Op bezoek bij Rubens"Eindred. Stedelijk Pedagogisch Centrum Antwerpen
Land van Kleef: Gids door de geschiedenis, kunst, cultuur en taal van het land aan de Duitse NederrijnWim en Wiro van Heugten
Het Baarlese Geslacht van Olmen
Handboekje voor de Processie naar O. L. Vrouw van WerbeeckJ. H. Selten
Assisi: Geïllustreerde Nederlandse GidsConstantino Troiano Alfonso Pompei
Remembrance Service Market Garden Den Dungen 1944 - 1994 ( Herdenkingsdienst Market Garden Den Dungen )
Handschriftenverzameling van meester C. Rijken (Deel IV): Geschiedenis van VeldhovenH. Huibers
Handschriftenverzameling van meester C. Rijken (Deel III)H. Huibers
Handschriftenverzameling van meester C. Rijken (Deel II)H. Huibers
De Meierij van 's-Hertogenbosch in historisch perspectiefEindredactie: Annemiek van der Veen
Het Baarlese geslacht VAN OLMEN: aantekeningen, akten, bijlagen bij stamboom.
Ons Oude Dorp in Beeld ... II
Feest in onze stad: Handleiding Lesbrieven Eindhoven 750 jaar stadRedactie: Werkgroepen Eindhovense onderwijsmensen onder leiding van Jan Engbers
De Freule van CroyG.H. Wijnhoven O. Praem
Wentersel vruuger 1895-1960Jos van der Heyden,
Oud-Turnhout in de jaren negentig: meer dan 120 nieuwe foto's geven u een lichtflits door de tijd
OUD-TURNHOUT in de JAREN TACHTIG
Handschriftenverzameling van meester C. Rijken (Deel I)H. Huibers
Geschiedenis van eeuwen. De kerk van St. Jan Loon-op-Zand
Heraldiek: Geschiedenis der familiewapens van de middeleeuwen tot hedenC. Pama
Wilhelmina 40 jaar Koningin: 1898 - 1938
Beknopte geschiedenis van DeurneR.J. Jansen; Mr. G. Engels; Wiro van Heugten
Uit de historie van de rooise klompenmakerijPater Wiro Heesters
Oud-Turnhout en zijn verleden, deel 4W. v. Hout; L. Dierckx; R. van Mierlo
Geschiedenis van O.L. Vrouw van Handel: Bij het 750-jarig bestaan 1220 - 1970P. Silvester van Asseldonk
Hoffmans' vertellingen over de parochie van WouwAlbert Delahaye
't Hermenieke van Bergeijk 1845 - 1863J.W.C. Aarts en Johan Biemans
Het Licht der Lamp-Lantaren: Kleine geschiedenis van de straatverlichtingHerman Besselaar
Oud-Turnhout - de tijd van Toen II: Jeugdherinneringen aan mijn geboortedorp Oud-TurnhoutIsidoor Mertens
De parochiekerk van St. Jacobus de Meerdere te Den Dungen: De kerk van buiten, haar geschiedenis, het interieur en de kunstschatten
Enkele grepen uit de geschiedenis van WijnegemJ. Wuyts
Sint-Oedenrode in 1982: 750 jaar stadsrechten
50 jaar parochie Zwaneven: zich herinneren is een vorm van ontmoetenRedactie: Werkgroep "50 jaar parochie Zwaneven"
De Geschiedenis van KlundertLinze van der Mierden
De vestiging van de Duitse Orde in Gemert 1200 - 1500Ad Otten
Organisatie en indeling van de Kempen op politiek en religieus gebied tijdens het Ancien Régime.J. Goris, A.C.M. Kappelhof, W.A,. van Ham, H. Coppens. H.A.M. de Wit; L. Braeken
Venster op het verleden: 20 jaar heemkunde in Vessem, Wintelre en KnegselRedactie: J. van den Biggelaar, N. Remkens, M.J.J.Theunissen
Noordbrabantse plaatsnamen, monografie 3: TeteringenChr. Buiks
Schakels in de tijd - 100 jaar zorg in de KempenRedactie Thea Moors, Ton Cox, Rik Spooren, Jan Paulusse, Barend Kuipers
Verleden en heden van de Congregatie der FRATERS van O.L. VROUW, MOEDER van BARMHARTIGHEID te Tilburg no 2
Verleden en heden van de Congregatie der Fraters van O.L. VROUW, MOEDER van BARMHARTIGHEID te Tilburg no. 9
Een kwestie van tijd: Beleidsnotitie 1993 - 1996 Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening
Rubens achternaStedelijke Educatieve Dienst van de Musea Antwerpen
Merefelt Selered. Emmy Bergman-Bijnen
Een dag in de PeelTheo Janssen
Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 1648 - 1976Dr J.L.M. de lepper
De Sint Maartenskerk van ZaltbommelDr. D.J. Smeenk
Bouw en geschiedenis van de toren van HilvarenbeekJan Scheirs en Dick Zweers
't is zonde van BrabantAnton van Oirschot en Jacques Akerboom
Dank aan de Vader: Missaal voor gebruik in kerk en schoolF. van de Poel S.J.
Meester Antoon de Puydt: Curriculum vitae van een goed mensE.H.H. De Puydt
Geschiedenis boswachterij Ulvenhoutsbos 1899 - 1999: 100 jaar StaatsbosbeheerC.P.M. van Alphen
Sint Sebastiaan Hoogeloon 1607 - 1982: Gilde 375 jaarL. v. d. Borne; J. v. Rooij; J. Buylinckx
Elseviers Grote Kunst-GeschiedenisRedactie: Gina Pischel
Heks en Seks in NederlandE.J.Th.A.M. van Emstede
Onder invloed van Jan Frans Willems en Pieter Ecrevisse: 19de-eeuwse mythevorming rond taal, herkomst, handel en wandel van de Kempense teutenJozef Mertens
Airfield construction in Holland
Brabantse biografieën 4: Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende NoordbrabandersRedactie: Th. Cuijpers - M. van der Heijden - J. van Oudheusden - H. Roosenboom - P. Timmermans - A. van Vliet
Brabantse biografieën 3: Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende NoordbrabandersTh. Cuijpers - M. van der Heijden - J. van Oudheusden - H. Roosenboom - P. Timmermans - A. van Vliet
Brabantse biografieën 2: Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende NoordbrabandersTh. Cuijpers, M. van der Heijden, J. van Oudheusden, H. Roosenboom, A. van Vliet
De NorbertijnenAlph. W. van den Hurk O. Praem.
Klok en klepelRed. Drs. Henry Groen; Drs. Angeline Augustus-Kersten; Ir. Hylke Banning; Loek Boogert; Heleen van der Weel; Boudewijn Zwart.
Aloysiusparochie Utrecht 1907 - 1987: 80 jaar pastoraal werk van de paters JezuietenF. Bienemann; A. Verburg
Nederlandse plaatsnamen: De herkomst en betekenis van onze plaatsnamenGerald van Berkel; Kees Samplonius
"Peynenborch": De verre hoeve,Dr. P.D.M. Pijnenburg
Oud EindhovenRed. Drs. H. Mandos en A.D. Kakebeeke
Binnenziekenhuis Eindhoven
FondsenBoek 2010Red. A.A. Dijksterhuis; Mr. H. Wagenvoort; Mw. V.A.L.M. Theewen
Vreemd volk in BrabantRed. A. van Oirschot
Sociale verandering in het oude Kempenland: demografie, economie en cultuur van een preïndustriële samenleving (1840 - 1910)Peter Meurkens
De Comme geopend: Geschiedkundige opstellen uit de Kempenred. A.P.A.M. Spijkers
P. P. Rubens: Schilderijen - Schetsen - TekeningenRed. Marc Vandenven; Prof. Dr. Ir R.-A. d'Hulst; Dr. G. Gepts; F. Baudouin
Van Gogh in Brabant: Schilderijen en tekeningen uit Etten en Nuenen
Koninklijke Harmonie Echo der Kempen: ´t Hermenieke van BergeijkJohan Biemans
Oorsprong en geschiedenis van De BrabandersJ.G Kikkert
De vrede van Munster: de afsluiting van de Tachtigjarige OorlogProf. Dr. S. Groenveld
De Vrede Van Münster, 1648: Scheiding binnen de Nederlanden & Staats-Brabant en de bronnen.Redactie Rebecca Müller
Geschiedkundige Schoolatlas der algemeene en vaderlandsche geschiedenisA.L. de Bont
Maria de Heilige MaagdPieter Terpstra
Reflecties over twee eeuwen geschiedenis van Noord-Brabant, 1796-1996: Voordrachten gehouden bij de presentatie van de drie delen van de BrabantgeschiedschrijvingRed. prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt
DRIEK: 'ne Brabantse boer, die vroom en sober leefde, met zicht en zêssie maaide, stijf en oud werd.Roger van Laere
Oude glorie van de Bergeijkse sigaar en spiritus 1866-1966Johan Biemans
Schoon Roomsch BrabantPieter Cornelissen
Christelijke SYMBOLIEK en IconografieProf. Dr. J.J.M. Timmers
Fondsenboek 2012Redactie: Mr. H.Wagenvoort, Mw. V.A.L.M. Theeuwen
Kroniek van De Kempen, register 1-20Redactie: Gerard Rooijakkers, Renate van de Weijer, Cor van der Heijden, Harrie Franken, Henk van Gerwen, Frans Hoppenbrouwers, Frans Huijbregts, Wim van Gompel, Jan Scholten.
Kroniek van De Kempen 2000Redactie: Cees Prinsen, Kees van Kemenade, Cor van der Heijden, Jan Broertjes, Wies van Leeuwen, Jan Spoorenberg, Cor Hoppenbrouwers, Gerard Rooijakkers, Harrie Franken, Frans Hoppenbrouwers, Jan Scholten, Frans Huijbregts
Kroniek van De Kempen 1997Redactie: Cees Prinsen, Kees van Kemenade, Cor van der Heijden, Jan Broertjes, Renate van de Weijer, Gerard Rooijakkers, Wies van Leeuwen, Jan Spoorenberg, Cor Hoppenbrouwers, Harrie Franken, Jan Scholten, Frans Huijbregts en Frans Hoppenbrouwers
Het Liempdse Rijk van St. AlbertusRoger van Laere
Tweeduizend jaar geschiedenis van Noord-BrabantRed. Klaas Jansma; Meindert Schroor; Frank Meurders; Karin de Mik; Anton van Oirschot; Mari Smits
Kroniek van De Kempen 1996Redactie: Cees Prinsen, Kees van Kemenade, Cor van der Heijden, Jan Broertjes, Renate van de Weijer, Gerard Rooijakkers, Wies van Leeuwen, Jan Spoorenberg, Cor Hoppenbrouwers, Harrie Franken, Frans Hoppenbrouwers, Frans Huijbregts, Jan Scholten.
Kroniek van De Kempen 1995Redactie: Cees Prinsen, Kees van Kemenade, Cor van der Heijden, Gerard Rooijakkers, Renate van de Weijer, Wies van Leeuwen, Jan Spoorenberg, Cor Hoppenbrouwers, Harrie Franken, Frans Hoppenbrouwers, Frans Huijbregts, Jan Scholten
Kroniek van De Kempen 1994Redactie: Cees Prinsen, Kees van Kemenade, Cor van der Heijden, Gerard Rooijakkers, Renate van de Weijer, Wies van Leeuwen, Jan Spoorenberg, , Cor Hoppenbrouwers, Harrie Franken, Frans Hoppenbrouwers, Frans Huijbregts, Jan Scholten
Kroniek van De Kempen 1993Redactie: Cees Prinsen, Kees van Kemenade, Cor van der Heijden, Renate van de Weijer, Wies van Leeuwen, Cor Hoppenbrouwers, Frans Hoppenbrouwers, Frans Huijbregts, Harrie Franken, Jan Spoorenberg, Jan Scholten, Gerard Rooijakkers
Kroniek van De Kempen 1992Redactie: Cees Prinsen, Kees van Kemenade, Cor van der Heijden, Gerard Rooijakkers, Harrie Franken, Cor Hoppenbrouwers< Frans Hoppenbrouwers, Frans Huijbregts, Jan Scholten, Jan Spoorenberg, Renate van de Weijer, Wies van Leeuwen
Kroniek van De Kempen 1991Redactie: Harrie Franken, Cees Prinsen, Kees van Kemenade, Cor van der Heijden, Gerard Rooijakkers, Cor Hoppenbrouwers, Wies van Leeuwen, Jan Spoorenberg, Renate van de Weijer, Frans Hoppenbrouwers, F. Huijbregts, J. Scholten
Kroniek van de Kempen 1990Redactie: Cees Prinsen, Kees van Kemenade, Cor van der Heijden, Gerard Rooijakkers, Frans Hoppenbrouwers, Wies van Leeuwen, Jan Spoorenberg, Cor Hoppenbrouwers, Harrie Franken; F. Huijbregts
Kroniek van De Kempen 1989Redactie: Cees Prinsen, Kees van Kemenade, Cor van der Heijden, Wies van Leeuwen, Jan Spoorenberg, Jan Melssen, Cor Hoppenbrouwers, Harrie Franken, Frans Hoppenbrouwers
Kroniek van De Kempen 1988Redactie: Cees Prinsen, Cor van der Heijden, Nico Roijmans, Kees van Kemenade, Wies van Leeuwen, Jan Spoorenberg, Jan Melssen, Cor Hoppenbrouwers, Harrie Franken, Frans Hoppenbrouwers
Kroniek van De Kempen 1987Redactie: Harrie Franken, Bert v.d. Heijden, Cor v.d. Heijden, Frans Hoppenbrouwers, Frans Huijbregts, Kees van Kemenade, Wies van Leeuwen, Jos Leurs, Jan Melssen, Cees Prinsen, Jan Scholten en Jan Spoorenberg
Kroniek van De Kempen 1986Redactie: Cees Prinsen, Frans Hoppenbrouwers, Kees van Kemenade, Bert van der Heijden, Wies van Leeuwen, Jan Spoorenberg, Jan Melssen, J.A.J. Becx, Wim van Gompel, Harrie Franken, Frans Huijbregts; Jan Scholten.
Kroniek van De Kempen 1985Redactie Harrie Franken, Wim van Gompel, Frans Hoppenbrouwers, F. Huijbregts, Kes van Kemenade, Daniël Vangheluwe, Cees Prinsen, Jan Scholten
Kroniek van De Kempen 1984Redactie: Harrie Franken, Wim van Gompel, Frans Hoppenbrouwers, Frans Huijbregts; Wies van Leeuwen, Cees Prinsen; Nico Roymans; Daniel Vangheluwe; Jan Scholten
Kroniek van De Kempen 1983Redactie Harrie Franken, Frans Huijbregts, Wies van Leeuwen, Frans Hoppenbrouwers, Wim van Gompel, Kees van Kemenade, Peter Latjes, Cees Prinsen, Nico Roymans.
Kroniek van De Kempen 1982Redactie Harrie Franken, Wim van Gompel, Frans Hoppenbrouwers, Frans Huijbregts, Jos Jaspers, Wies van Leeuwen, Nico Roymans.
Kroniek van De Kempen 1981Harrie Franken, Wim van Gompel, Frans Hoppenbrouwers, Frans Huijbregts, Kees Ligtvoet
Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa 2013Ben Holleman, Dolly Verheijen-Vernooij, Broer Daniëls, Louis Schats
Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa 2012Ben Holleman, Dolly Verheijen-Vernooij, Broer Daniëls, Louis Schats
Gemeente Atlas van de provincie NOORDBRABANT 1865Redacteur J.Kuyper
Achterbroek, opstandig dorpA. Tireliren
Bokrijk, zin en zijnDr. Jozef Weyns (Foto's Willy Minders; Tekeningen Herman Verbaere)
Goirlenaren en hun toestanden: Jaarboek 1996 HK "De Vyer Heertganghen" Red. Thijs Kemmeren; Norbert de Vries; Piet Wiercx
'....Al het merkwaardige in bonte afwisseling: een historische geografie van Midden- en Oost-BrabantChris de Bont
Vessem Toneel: ruim een halve eeuw toneel in VessemSjef Smetsers
De Kerk van de Friezen bij het Graf van Petrus: De geschiedenis van de Kerk, De Kerk in de geschiedenisDr. M.P.M. Muskens
De Achelse Kluis 1846-1946: ontstaan, groei, leven
De Lozie: Uit het leven van een Kempens boerendorp tussen 1900 en 1930René Stappaerts
Goeien Aord: Mensen uit de Kempen.Tom Tacken; Bart van Hattem (Foto's)
Bronnen voor de regionale en lokale geschiedenis: Mogelijkheden en problemenChr. Kuyer, E. Vos-Nijdam; A.C.M. Kappelhof; G.C.M. van Dijck; M. v. d. Heijden-Bruning; P.J. v.d. Heyden
DOCUMENTEN - betreffende de Kapittels van Hilvarenbeek, Sint Oedenrode en OirschotA.M. Frenken, pr.
Laurentius Torrentinus: Drukker van Cosimo hertog van Florence ±1500-1563Frans Slits
Middeleeuwse en moderne straatnaamgevingDr. P. J. Meertens; Dr. W. Moll
100 jaar Kerk Riel 1897 -1997: de geschiedenis van de kerk van H. Antonius Abt te RielRedactie Ton van Gool en Jan van Eijck
ROND ONZE STADSKERK : bijdragen tot de geschiedenis van kerk en parochie van Sint Catharina te EindhovenRedactie J.M.Renders; A.D.Kakebeeke
Sint-Oedenrode: het dorp van Mgr. BekkersW. van Rooij
De oude Hofkerk BergeijkJohan Biemans
Bistespeul Willem Iven
Eicha Museum BergeijkRedactie: Johan Biemans, Jos Deeben en Frans Theuws
het stadhuis van 's-hertogenbosch
Gestrand in Brabant: Market Garden - September 1944, Voortijdige zweefvliegtuiglandingenRed. Jacq. van Eekelen, Jos Korsten
Plant en Mens in ReuselWim van Gompel
Groot geweld in kleine dorpenDrs. H.A.A.C.M. van der Heyden
150 Jaar Kadaster in Nederland
De 'Beschrijving van de Nederlanden' door Lodovico Guicciardini in het kader van zijn tijdRed. Henk van der Heijden; Kees Oomen
Parochie Drunen St. Lambertuskerk 1954 - 1994A.J. van de Wiel
Het Knegsels straat- en veldnamenboekjeAndré P.G. Lieberom
Veldhoven van verleden naar heden: van prehistorie tot stadsrandgemeenteRed. Jacq. Bijnen
Ik ging door Bommel.....Hans Keser
Brabants historie ontvouwd: Die alder excellenste cronyke van Brabant en het Brabantse geschiedbeeld anno 1500Jaap Tigelaar
75 jaar Laurentiuskerk Oud-GastelSamenstelling: Heemkundekring Het Land van Gastel
De Brabantse MolensRedactie S.H.A.M. Zoetmulder; ing. Jan den Besten; J.T. M. Gunneweg; drs. Jan Stroop; P.H.J. Trouwen
Dè's waor ook! - Drunen en Elshout van voor 1940 in woord en beeldLeo Sikkers
Norbertinessen en Norbertijnen: Ons leven - het huis van onze professie - gezonden om te dienen
Graven naar het Kasteel van TilburgHenk Stoepker
Petrus Verhoeven (Uden 1729 -1816) : beeldhouwer uit de laatste periode van de schuurkerkenRedactie G. Lemmens
Momenten uit drie eeuwen kluishistorieDomien de Jong, archivaris
Goirle zoals het was in de 19e eeuwJ.C.J. HOOGENDOORN
Tussen Witte Wolk en Anneville 1939 - 1945Jac. Jespers
GOIRLERed. Mw. M. de Boer-Jongejan; J.C. Brock; Luc van Hoek; Fr. E. van Oosterhout; C. Robben; Prof. Dr. F.J.H.M. van der Ven
Vennen in Noord-BrabantJ.H. de Bruijn
Op de bres voor Kerk en Enclaves: Annales et Documenta Pastoratus de Baerle ab anno 1648 usque ad anno 1667.Gerardus van Herdegom
De Limburgse Jagers 1813 - 1950 - 1995Redactie N.C.S. Vroom - J.W. de Leeuw en drs E.P.M. Ramakers
Van Waterstraat naar CitadelRed. Drs. H.Th.M.Roosenboom
Brabantse mutsen uit grootmoeders tijdAug. v. Breugel
Goirlenaren en hun brandweerRedactie Thijs Kemmeren, Norbert de Vries, Piet Wiercx
Noord-Brabant in Grootvaderstijd, 1870 - 1914Jan Naaijkens
De kerk gaat uit: familiealbum van een halve eeuw katholiek leven in NederlandMichel van der Plas en Jan Roes
Maarten van Riethoven - eerste bisschop van IeperP.H. Verhoeven
Van GummigallegenRed. W. v. Gompel; P. van der. Heijden; J. Kokken; A. Schellens
Jan lié ié iég vertelt of: ook honderd jaar geleden was er humor in de Kempen !J. H. Pijnenburg
Heden & Verleden Familie Stevens - Van den Broek: 1700 - 2000Ria van de Ven - Jacobs
Langs oude Drentse boerderijenJan Jans
Brabantse Humor op klompenJohan Biemans
Leer mij ze kennen... de BrabandersJan Naaijkens (Foto's Martien Coppens)
Heden & Verleden: Familie Jacobs - Tils 1700 - 2007Ria van de Ven-Jacobs
"Kom een pijpke buurten" : Achtergronden en Geschiedenis van Kleipijpen gevonden in Vessem, Wintelre en Knegsel
D'n ouden toren van HOOGELOONRedactie: L. v.d. Borne; L. Brok
Heden & Verleden: Familie Schepens - Wouters 1700 - 2003Ria van de Ven - Jacobs
over Bij WIJZE VAN SPRÉKE gesproken: deel IIJohan Biemans; Miep Mandos-van de Pol
Optocht in Brabant: Over optochten, stoeten en processies in het algemeen en de Brabantse Dag in het bijzonderAnton van Oirschot; Dr. Pieter Anton van Gennip
Brabantse Heraldiek in Historisch PerspectiefA.H. Hoeben
Twintig jaar Meifeest ter Speelbergen Beerzel: 1958 - 1978 ten huize van dr. Jozef Weyns
Brieven uit mijn bakhuisJozef Weyns
OOGGETUIGEN VAN DE BEVRIJDING, de laatste oorlogsweken in de KempenAd van Gool
Noordbrabants Historisch Jaarboek: deel 16 (1999)Redactie: dr. A.W.F.M. van de Sande; drs, J.A.F.M. van Oudheusden; dr. A.J.A. Bijsterveld; dr. A.C.A.M. Bots; mevr. mr. B.C.M. van Erp - Jacobs; dr. K.A.H.W. Leenders; prof. dr. P.J.A. Nissen; dr. J.G.M. Sanders.
Heden & Verleden: Familie Van de Ven - Versmissen 1700 - 2009Ria van de Ven - Jacobs.
75 JAAR Varkensfokkerij in stamboekverband A.F. Paridaans
Jaarboek Heemkring Balen 1 (2002) Redactie: Vic Berckmans, Paul Hannes, Lieve Mens, Guy Vanhoof en Richard Vermeulen
Kerstmis in BrabantJohan Biemans
Cultuur Historisch Erfgoed 2011Red. Pim Kisjes
Bodemkunde (ELTO VII)G. Vernooy
Antoon Coolen Kind van ons Volk 1897-1997Redactie: Cor Bertrand, Bert Wijnen, Gaston Remery
'WIE HET OUDE NIET EERT ...': Monumentenbeleid van NijmegenRedactie: Marc Theeuwes (afdeling Bouwkunde, sectie Monumenten)
Geen hindernis te hoog: een impressie van 75 jaar The Country Rider en Brabantse Ruiterdagen OudenboschRed. Cees Pellenaars
Vergelijkende verklaring van de straatnamen van Westerlo: 3 OosterwijkFrans Verbiest
De Gronden der Staats-, Provinciale en Gemeente-inrichting van NederlandMr. L.de Hartog
Deugenietjes & VergeetmenietjesJohan Biemans
De Koekendief & De Kiekoek Johan Biemans
Jaarboek Heemkring Ansfried Westerlo v.z.w. 1984Red. Kr. De Winter, R. Leirs, F. Verrezen.
Jonge Bouwkunst Nijmegen 1850-1940M.C. van Hövell tot Westerflier -Speyart van Woerden
Hoenen en kapoenen - Gids van cijnsregisters betreffende Noord-Brabant, 14de-20ste eeuwMw.Y.J.A.Welings, mw. C.J.M. van der Heijden, J.G.M. Sanders
Noordbrabants Historisch Jaarboek: deel 5 (1988)Red. L.P.L. Pirenne; A.M.D. v.d. Veen; G. Berkelmans; P.M.M. Klep; J.H. v. Mosselveld; A.W.F.M. v.d. Sande; P.M. Toebak; mw. Th. E. A. de Wit-Bosman
HET HERENGOED VAN WAALRE: De Heren, het kasteel en de Loondermolen, circa 1300-1940Prof. Dr. Arnoud-Jan A. Bijsterveld (eindred.); Theo van Dijk; Sandra Groeneveld; Jan Jansen
De AlvermannekensTh Vandebeeck (pentekeningen van Jos. Speybrouck)
25 jaar Sprookjeswonderland Enkhuizen: 'Van krukje tot kasteel'Anke de Graaf
De schaduw van een Heiligdom: de geschiedenis van Aalst en zijn middeleeuwse kerkArts, Nico M.A.; Bijsterveld, Arnoud-Jan A. (eindredactie); Dijk, Theo F. van; Hagen, Jan W. en Walinga, Jaap
De bezem en de meitak: Vrijen en trouwen in Kempen, Meierij en PeelBen Janssen
Oude namen in Nieuw-Ginneken: De achternamen van de inwoners van de gemeente Nieuw-Ginneken in 1947Ben van der Veer
Trams en Tramlijnen: de Stoomtrams van Noord-BrabantW.J.M. Leideritz
Historiese Grammatika van het Nederlands - Schets van de Klankleer, Vormleer en WoordvormingDr. M. Schönfeld
Het oer-oude Oirschot: Een aanzet tot een geschiedschrijving van Oirschot - BestJ.P.J. Lijten
Handboek - stichting het noordbrabants landschapRedactie: V.H. Bakker
Wittewol: JeugdherinneringenH. van Gisbergen
Skôn PertrettenNol van Roessel
Onder de StùlpNol van Roessel
Langs het zandpad : een gezinskroniekDon P.S. Goossens
Sientje van Mierikshoven 2: TrubbelsRedactie: Brieven uit Het Bisdomblad 1973-1980.
Ernest Claes 1885 - 1985 Prof. Dr. Marcel Janssens; Jozef De Cuyper; Carry Verbeek; Stefaan Evenepoel
De Koning en De Boer: volksvertelsels en volkshumor uit kempen, meierij en peel.Ben Janssen
Een verhaal over Noord-Brabant: Wat musea, landschap en monumenten ons vertellenRedactie Lauran Toorians
Mie Peels en de AalsterhutJean Coenen
Florarium Temporum: Een middeleeuwse wereldkroniek uit Eindhoven Nico Arts en Gerard Rooijakkers
Kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw van WerbeekRedactie: Jacques Bijnen (Veldhoven), Paul Stappaerts sr., Walter Raeymaekers en Henk van de Klundert (Eersel)
'Om waarlijk mensch te zijn': over de lusten en lasten van de canon.Piet de Rooy
Monument Brabants Gesneuvelden
Opdat wij niet vergeten... Fusillades in Midden-Brabant 1942-1944red. Jacques Penders; Gerrit Kobes
Uit & thuis in Brabantred. VVV
Nederlands Bouwkundig Erfgoed 2008Redactie: Pim Kisjes
Nederlands Bouwkundig Erfgoed 2007-2008Redactie: Pim Kisjes
Nederlands Bouwkundig Erfgoed - editie 2006-2007Redactie: Argus, Zutphen
Nederlands Bouwkundig Erfgoed Editie 2004/2005Redactie: Argus Zutphen
KlokkenW.F.J. Hana
Toekomst voor RELIGIEUS ERFGOED in Noord-Brabantred. drs. Harrie Maas
Het Brabantse DorpVincent Cleerdin
Over Volkskunst: grepen uit Volkskunst, Ambachtskunst en HuisvlijtJ.R.W. Sinninghe
Het Boek van Mormon: Een getuige van Jezus ChristusJoseph Smith jr.
De stad en Meyery van s-Hertogenbosch of derzelver beschrijvingA.C. Brock
Canon van de Gemeente Bladel: Jubileumboek Heemkundige Kring Pladella Villa 1988 - 2013Red. Ben Holleman; George Koijen; Jeanne Lewiszong-Couwenberg; Nico van Limpt
Brabants, Trots op je taal: Gruts, grootsig, freed op oew dialect!Dr. Jos Swanenberg
Brabantse Boerderijen: Beleven, Bewonen en BewarenDr. Ir. J. A. Hendrikx
Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud: Sociale verandering in het Revolutietijdvak 's-Hertogenbosch 1770-1820Maarten Prak
Philips' Woningbouw 1900 - 1990: Fundament van Woningstichting Hertog Hendrik van LotharingenAd Otten; Elisabeth Klijn
Noordbrabants Historisch Jaarboek deel 20 (2003)Redactie: A.W.F.M. van de Sande; L. Tooriaans; A.J.A. Bijsterveld; C.M.A. Caspers; Mw. B.C.M. Van Erp-Jacobs; Mw. A.A.P.O. Janssens; K.A.H.W. Leenders; J.A.F.M. van Oudheusden; J.G.M. Sanders.
In Vogelvlucht 2: De KempenAd van Gool (Fotografie : Fred van Laarhoven)
Noordbrabants Historisch Jaarboek deel 19 (2002)Redactie: A.W.F.M. van de Sande; A.W. Otten; P.J.G.M. Timmermans; C.M.A. Caspers; A.J.A. Bijsterveld; B.C.M. van Erp-Jacobs; A.A.P.O. Janssens; K.A.H.W.Leenders; J.A.F.M. van Oudheusden; J.G.M. Sanders
Noordbrabants Historisch Jaarboek deel 17-18 (2000-2001)Redactie A.W.F.M. van de Sande; J.A.F.M. van Oudheusden; A.J.A.Bijsterveld; A.C.A.M. Bots; Mw. B.C.M. van Erp-Jacobs; K.A.H.W. Leenders; P.J.A. Nissen; J.G.M. Sanders
Noordbrabants Historisch Jaarboek deel 9 (1992)redactie L.P.L. Pirenne; J.A.F.M. van Oudheusden; G. Berkelmans; A.C.A.M. Bots; A.W.F.M. van de Sande; Mw. G.A.M. Van Synghel; P. M. Toebak; Mw. Th. E, A. de Wit-Bosman
Geschiedenis van Noord-Brabant deel 3: 1945-1996 Dynamiek en expansieeindred.: Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt
Geschiedenis van Noord-Brabant deel 2: 1890-1945 Emancipatie en Industrialiseringred. Prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt
Geschiedenis van Noord-Brabant deel 1: 1796-1890 Traditie en moderniseringRed. Prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt
Dorp en Dessa: Verhaal van een dorp in Brabant en zijn jongens-soldaten in de vrijheidsstrijd van Indonesië 1945-1951Graard Janssen
De Eeuwige Gildebroeder, anno 1975Karel Vermeeren
Een en al zand: twee jaar graven naar het Brabantse verledenNico Roymans / Frans Theuws (red.)
Algemene geschiedenis van WesterloJef Vleugels
Tongerlo door de eeuwen heen: Premonstratenzer leven en spiritualiteitDr. M.H. Koyen O. Praem - Dr. L.C. van Dijck O. Praem
Jaarboek 2009 Als Ice Can v.z.w. ArendonkRed. Guy van Deuren
De Guld Sint - Sebastiaan ArendonkEugeen van Autenboer
Arendonck in den GROOTEN OORLOG: geschiedenis van een grensgemeente, 1914-1918Maarten Heymans
Jaarboek 2006 "Als Ice Can" v.z.w. Arendonk Guy van Deuren
Jaarboek 2005 "Als Ice Can" v.z.w. ArendonkGuy Van Deuren
Jaarboek 2004 "Als Ice Can" v.z.w. Arendonkred. Guy van Deuren, Rene Claessen
Jaarboek 2003 "Als Ice Can" v.z.w. ArendonkRedactie Guy van Deuren
Jaarboek 2002 "Als Ice Can" v.z.w. ArendonkRedactie Guy van Deuren
Duizel: een zaligheid apartstudenten economisch lyceuem Eindhoven (ELE)
Moeders van toenH.C. Wintermans
Een eeuw landbouw in DuizelH.C.Wintermans
Toen de vorst uit de grond wasH.C. Wintermans
Een Bosch-Dortse Scheepsrederij voor de vaart op Oost-Indië (1840-1854) het verha al van de Oostinjevaarder "'s-Hertogenbosch" Dr. H. van den Eerenbeemt
Encyclopedie van Noord/Brabant in 4 delen: deel 3 M-RAnton van Oirschot: drs. A.C. Jansen en L.S.A. Koesen
Encyclopedie van Noord Brabant in 4 delen: deel 4 S-ZRed. Anton van Oirschot; drs. A.C.Jansen en L.S.A. Koesen
Encyclopedie van Noord-Brabant in delen: deel 2 G-LRed. Anton van Oirschot: drs. A.C.Jansen en L.S.A. Koesen
Encyclopedie van Noord-Brabant in 4 delen: deel 1 A-FRed. Anton van Oirschot: drs. A.C.Jansen en L.S.A. Koesen
Zevenaar toen de weg nog over de knotwilgen gingred. Ab Hendriks
Zeelst in oorlogstijd: uitgebracht ter gelegenheid van de herdenking van het bombardement van 17 september 1944.J. Bressers; A. Hopstaken; M. Hurkx; F. v.d. Maden; P. Vermeulen
Monumenten in Veldhoven: Achtergronden en bijzonderheden.J.F.C.M. Bijnen; G. Sol (schetstekeningen).
Driekwart eeuw St. Caeciliakerk Veldhovenred. J.F.C.M. Bijnen; Th. A. Kuijpers
Enige feiten uit de historie van de parochie van St. Lambertus te Meerveldhoven.A.M.J.G. van Run
Geschiedenis van OerleC. Rijken; J.F.C.M. Bijnen
Groeten uit VeldhovenJ.F.C.M. Bijnen
Memoriaal van harmonie L'Union Fraternelle Zeelst 1871 - 1971Red. J. v. d. Bosch
Veldhoven in oude ansichtenA.J. Driessen; W. Klaasen; C. Kuijpers; W.C.M. van Nuenen
1896 - 1996 100 jaar R.K. Boerenbond VeldhovenRed. Bert van Drunen
Merckenswaert: Jaarboek 2000 Heemkundekring "Weerderheem" ValkenswaardRed. C.J.A.M. van den Besselaar; H.G.J. van Delft; A. van Moolenbroek; M.W.C.J.N. van Moolenbroek-Vogels
Merckenswaert: Jaarboek 1998 Heemkundekring "Weerderheem" ValkenswaardRed. C.J.A.M. van den Besselaar; H.G.J. van Delft; A. van Moolenbroek; M.W.C.J.N. van Moolenbroek-Vogels
Merckenswaert: Jaarboek 1994 Heemkundekring "Weerderheem" ValkenswaardRed. C.J.A.M. van den Besselaar; H.G.J. van Delft; A. van Moolenbroek; M.W.C.J.N. van Moolenbroek-Vogels
Verkenningen in ValkenswaardSamenstellers: Myriam van Moolenbroek-Vogels; Joke Peels-Mollen; Henk de geest; Jan van den Nieuwenhof
Noordbrabantse Plaatsnamen Monografie 1: ValkenswaardH.E.M. Mélotte; J. Molemans
Feest in ons dorp(Red) Jan Engbers
Sint-Oedenrode: Het dorp van Mgr. BekkersW. van Rooij
Brabant van Generaliteitsland tot Gewest (Deel II)A. R. M. Mommers
Brabant van Generaliteitsland tot Gewest (deel I)A. R. M. Mommers
Langs de oude Brabantse kerken: Westelijk BrabantWies van Leeuwen
Zeelstse Middenstand 1950-1980
Herinneringen aan De HaagM. van der Wijst
50 jaar Heemkundekring ''De heerlijkheid Oirschot''C. van Esch-van Hout
Van Ginneken tot Nieuw-GinnekenHerman Dirven; Jan van der Westerlaken; Johan Berenschot
't Zwaantje: Jaarboek voor het Land van Heist en omliggende
Oude volksverhalen opnieuw verteldC. v.d. Wielen (Illustraties G. Hardeveld)
Brabant Historisch Locaal: Brabant zoals beschreven door de grondvesters van Brabants Heem (1948 - 1983) met actuele informatie.(Red) Th.P.M. de Jong; A.J.A.C. Naaijkens
Register van Eindhovense Schepenakten van juli 1509 tot juli 1511: Bijdragen tot de geschiedenis van Kempen- en PeellandJ.Th.M. Melssen
25 jaar Weerderheem: 1952 - 24 okt. - 1977(red) P. J. Latjes
Brabantse oudheden(Red) N. Roymans, J. Biemans, J. Slofstra, W. Verwers
Langs de oude Brabantse kerken: Oostelijk BrabantWies van Leeuwen
Zij maakten Brabant katholiek: van evangelisatie tot schuurkerkenDr. J.W.M. Peijnenburg pr.
De Sgonste Parel van Brabant: Een kleurrijk mozaïek gevormd door Heeze-Leende-Sterksel(red) Eric Kolen; Lily Hollanders
Brabantse biografieën: levensbeschrijvingen van bekende en onbekende NoordbrabandersJ. v. Oudheusden (eindred); Th. Cuijpers; M. v. d. Heijden; H. Roosenboom; A. v. Vliet
Het Register van de Cijnzen, die de Heer van Cranendonk in Eindhoven ontving in de jaren1590 tot 1640 en de Schattingskohieren van de gegoedheid van de inwoners van Eindhoven in 1665 en 1687J.Th.M. Melssen
Vijf eeuwen bouwgeschiedenis van de Lommelse St. PietersbandenkerkBruno Indekeu (red)
Eersel...'n zaligheidHarrie Grielen; Christ Thijssen
Eersel in grootmoeders tijdA.D. Kakebeeke (tekst); G.R.H.G. Remery (foto's)
Vrijheid aan de RunJ Rijken e.a.
Wijnegem kanaalgemeenteR. Correns
De geschiedenis van Eindhoven: de stad van Kempenland L.G.A. Houben
Eindhoven door de eeuwen(red) J. Spoorenberg en Drs. H.A.M. de Wit
Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilampKarel Vermeeren
Leende: Geschiedenis van een dorp met een ondernemende bevolkingJean Coenen
Heeze: Geschiedenis van een schilderachtig dorpJean Coenen
Hilvarenbeek in heden en verledenN.F. Heerkens (red.)
Lind dè is de sgonste plats; natuur en landschap van Leende een Oost-Brabants dorpWillem Iven; Teo van Gerwen
LieshoutR.G.F.M. Merkelbach
HoornH.O.J. de Ruyter de Wildt; W.A. Braasem
Lieshout suite 1981Peter Vink
Noordbrabantse plaatsnamen Monografie 2: Nuenen, Gerwen en NederwettenW. Cornelissen, F. de Lang, N. Nagtegaal
Oog op Oirschot(red.) H.J.M. Mijland; L.M. van Hout; Drs. J.P.J. Lijten
Honderd jaar Fraters in Reusel 1884-1984Red. Martien Heesters, Graard Janssen; Wim Lavrijsen; Toon Schellens
Vierduizend jaar OssDrs. F.J.M. van de Ven
Reusel tijdens de Tweede WereldoorlogWim Lavrijsen
Rijthovens KerkboekJohan Biemans
Sint-Oedenrode: zwerftocht door een boeiend verledenW. Heesters
Udenhout hartverwarmend uniek: Profiel van een karakteristiek dorpF. van Son (red); C. Brands
Jakob Smits: een portretF. van Gompel; B. Nuyts; I. Verheyen
Tilburg van A tot Z: 81/82
Achter de kloostermuur: een bezoek aan de Achelse KluisJan Smulders
Veldhoven: historische spiegelingJacques Bijnen
Kadastrale atlas van de gemeenten Oerle, Veldhoven, Zeelst in 1832Werkgroep "Kaart van Veldhoven 1832"
De hooge dorpen: 700 jaar Vessem-Wintelre-KnegselJ. van den Biggelaar; H. van Bruggen; J. van der Heyden; M. van Oosterhout; N. Rempkens
Oud-Brabants dorpleven: wonen en werken op het Brabantse plattelandBernard van Dam
Postele op ter HeydenE. van den Bergh, O. Praem
Molse TijdingenPaul Vos (red)
Ons Vessem 1889-1979P.G. van der Linden
Door het zand getekend: bijdragen over landschap en verleden van de Kempense grensgemeente LommelFerdi Geerts (red)
De Molse markten door de jaren heenP. Vos
Handel en wandel van de teuten in Duitse gewestenJ. Mertens
Balenaren geestelijkenJef Berghmans
Louis van Gorp MystiekAngelo van Gorp
Prehistorische jagers en verzamelaars te Vessem: een modelNico Arts; Jos Deeben
De Sint-Andrieskerk te Balen: kerkgebouw en kunstbezitJan Defener; Jaak Jansen (herziene uitgave)
Sporen onder de Kempische stad: archeologie, ecologie en vroegste geschiedenis van Eindhoven 1225-1500Nico Arts (red)
Als het regent zetten we "D'N TÔORE" binnen: veranderingen in Knegsel vanaf 1900 in woord en beeld.Mia Geerts-van Dooren; Riek van Ham-Gijbels; Frans Klaasen; Mat Theunissen
Eindhoven; een samenleving in verandering Deel 2Dr. J.M.P. van Oorschot
Niet zo maar 'n stallekeHarrie Grielen; Leo Hermans
Eindhoven; een samenleving in verandering Deel 1Dr. J.M.P. van Oorschot
Beknopte geschiedenis van Eindhoven; met twee gravuren en een kaartjeF.N. Smits, Pr
Parels van Eersel: cultuurgeschiedenis op straatRedactie: Fons Gommers; Wiesje Wijngaarden
25 jaar Streekmuseum De Acht ZalighedenRedactie: P.P. Schilders; P.J. v.d. Waterbeemd; C.H.J. Cornelissen
Jubeljaar 1981 St. Willibrorduskerk Eersel: Facetten uit de geschiedenis van de kerk en parochie van EerselKees Cornelissen (red); H. Strijbos; G. Boelaars
Honderd jaar Familiebedrijf Van den Hurk Eersel: 1904 - 2004Leo Hermans (teksten); Piet van den Hurk (Interviews)
Langs 'sHeren wegen: Kleine religieuze monumenten in De Acht Zaligheden.Samenstellers: L. v.d. Borne; G. v.d. Linden; J.L. v. Vlokhoven; M.R. v. Zoeren
Cuijpers & Cuypers: De familie en haar bedrijf in de Kerkstraat te Eersel, 1919 - 2000Annie Cuijpers - van der Aa.
Agio Cigars: Sigarenmakers sinds 1904.Hans Horsten.
Content in Eersel
60 jaar “Met Hart en Ziel” zingen in Eersel: Con Amore et Anima 1934 - 1994.P.J. van de Waterbeemd
Duizel Eersel Steensel Volksleven en Verleden Deel IC. Cornelissen, A.D. Kakebeeke
Eersel in de twintigste eeuw: de burgemeester.Piet Hooijmaijers, Jo v. d. Biggelaar, Kees Cornelissen, Frans Teunis
Budel en Cranendonk, voorheen en thansS.H. Winkelmolen
Breda: informatie van de gemeente Breda
Het kerkdorp Borkel en Schaft: bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis der gemeente ValkenswaardP. Dominicus de Jong O.C.R.
De wereld van schoolmeester Panken: een portret van het oude Kempenland in de negentiende eeuwP. Meurkens
Geschiedenis van Bladel en Netersel : naar de archieven van Postel's abdijTh. Ign. Welvaarts
Jaarboek Pladella Villa 2009Ben Holleman; Dolly Verheijen – Vernooij; Broer Daniëls; Louis Schats
Jaarboek Pladella Villa 2008G.F.W. Holleman; T.P.L. Verheijen – Vernooij; E.W.L.J. Daniëls; L.H.M. Schats.
Jaarboek Pladella Villa 2006G.F.W. Holleman; T.P.L. Verheijen – Vernooij; M.A.C.J. Heesbeen – Swanenberg; W.H. Seuntjens – Willems; E.W.L.J. Daniëls; L.H.M. Schats.
Jaarboek Pladella Villa 2005G.F.W. Holleman; T.P.L. Verheijen-Vernooij; W.H. Seuntjens - Willems; E.W.L.J. Daniëls.
Jaarboek Pladella Villa 2001G.F.W. Holleman; R.Chr.G. Spong; T.P.L. Verheijen – Vernooij; W.H. Seuntjens - Willems
Jaarboek Pladella Villa 2003G.F.W. Holleman; R.Chr.G. Spong; T.P.L. Verheijen – Vernooij; W.H. Seuntjens – Willems; E.W.L.J. Daniëls
Jaarboek Pladella Villa 2002G.F.W. Holleman; R.Chr.G. Spong; T.P.L. Verheijen – Vernooij; W.H. Seuntjens – Willems.
Jaarboek Pladella Villa 2000G.F.W. Holleman; J.H.W.E. van der Aa; A.H. Mariën; T.P.L. Verheijen – Vernooij; W.H. Seuntjens – Willems; R.Chr.G. Spong.
Jaarboek Pladella Villa 1999G.F.W. Holleman; J.H.W.E. van der Aa; A.H. Mariën; W.H. Seuntjens – Willems; T.P.L. Verheijen – Vernooij.
Jaarboek Pladella Villa 1997T.P.L. Verheijen – Vernooij; J.H.W.E. v.d. Aa; G.F.W. Holleman; A.H. Mariën; W.H. Seuntjens - Willems
Jaarboek Pladella Villa 1996T.P.L. Verheijen – Vernooij; J.H.W.E. v.d. Aa; G.F.W. Holleman; A.H. Mariën
Jaarboek Pladella Villa 1995T.P.L. Verheijen – Vernooij; J.H.W.E. van der Aa; G.F.W. Holleman; A.H. Mariën.
Jaarboek Pladella Villa 1994T. P. L. Verheijen - Vernooij; J.H.W.E. van der Aa; G.F.W. Holleman; A.H. Mariën
Hapert zoals het vroeger wasM. J. C. Hurkmans
Drie dorpen een gemeente: een bijdrage tot de geschiedenis van Hoogeloon, Hapert en Casteren.W. C. M. van Nuenen [et al].
Oorlogsherinneringen Bladel Netersel negentien40 negentien45.W. Hendriks; R. Kuijs-Croonen; N. A. J. C. van Limpt; H. Schenning; Th. Verheijen-Vernooij.
Bestemmingsplan Kempisch Bedrijvenpark, Gemeente Bladel.Grontmij Nederland
Gegeven Sint-Barbaradag 1300: Een overzicht van de geschiedenis van Nuenen, Gerwen en Nederwetten.Jean Coenen
Bisschop Bluyssen: Geloven in mensen, mensen gelovenBen Spekman
De Weebosch in de Kempen : Geschiedenis en verhalen van de Weebosch en zijn bewoners.Johan van der Heiden; Piet van Vlierberghe
Weteringen in Bergeijk en Westerhoven : Een vroege heideontginning.Christ van Nostrum
Bergeijk, Diamant in Kempenland - 35 jaar Gemeenschapswerk Bergeijk, 1958 - 1993Johan Biemans
Een pleintje met bomenA. Dams, N. Arts, G. Beex, D. Gooren, W. Heesters en H. Hutten
Te Best Wart: De geschiedenis van Best en zijn vroegere grondgebiedJean Coenen
Geschiedenis van de heerlijkheid AstenMaas,Toine (red.)
Drie Zaligheden, Eersel Duizel Steensel. Een bijdrage tot haar geschiedenisJ. Spoorenberg; F.J.P. Huijbregts; A. Dams
De Teuten - Buitengaanders van de KempenRed. W.H.Th. Knippenberg
Memoires van Jef Wintermans: landbouwpionier, politicus, journalist, 1877 - 1955.Bas Bierkens
De Negende Zaligheid - Cultuurhistorisch beeld van Bladel en Netersel in de Acht ZalighedenNico Roymans, Jan van der Heyden, Charel Baelemans, Frans Verachtert
De Brabantse Spreekwoorden: uitdrukkingen in Brabant gebruikt en opgetekenddrs. H. Mandos & M. Mandos-van de Pol
Boter uit de Kempen 1890 - 1920: Een zegen voor onze landbouwersBas Bierkens
De Acht Zaligheden, oude kern van de KempenH. Mandos en A.D. Kakebeeke