Boeken Archeologie

TitelAuteur
A short history of Eindhoven
Korte Geschiedenis van Eindhoven voor het basisonderwijsA.D. Kakebeeke
HELMOND en haar ontstaan: Bijdrage tot de geschiedenis van Helmond; Waarin opgenomen HELMOND TOEN EN NU deel IIPierre van de Meulenhof
Korte geschiedenis van EerselA.D. Kakebeeke
Museum St. Paulusgasthuis Sint-Oedenrodep. W. Heesters
Een Eiland in de Delta: Tentoonstelling in het Historisch Museum te Rotterdam maart -april 1973C. Hoek en A.M. Meyerman
De Groninger Sint WalburgDr. A. E. van Giffen
Museum Kempenland: twee musea onder één dak.Ferdinand Geerts & Veerle Leysen
"Het Klooster", Veldhoven: Verslag oriëntatietocht Hoogeloon - Meerveldhoven_Zeelst 17 juni 1967Leo Bonekamp, Herman-Jozef, Cosmas Wolfs, Hugo Koedooder
Cursus prehistorie en geschiedenis van de Noordoostelijke. KempenA.D, Kakebeeke
Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen II
Geschiedenis van Sint-OedenrodeW. Heesters en dr. C. S. M. Rademaker
Shell journaal van Nederlandse monumentenDr. J.M. Fuchs, W.J.Simons, Dr. J.N.M. Nelissen
Wood and Woodworking in Anglo-Scandinavian and Medieval York (Craft, Industry and Everyday Life)Carole A. Morris
Archeologische vindplaats EEMSTER I ondekt door Tjerk Vermaning
Historische atlas van de Keltische beschavingJohn Haywood (met voorwoord van Barry Cunliffe)
Het landschap in de Kempen door de eeuwen heen: tentoonstellingsproject Kempische Museumroute 2001
Archeologisch overzicht van Noord-BrabantG. Beex
De ontginning van Nederland: Beschrijving van het ontstaan van de agrarische cultuurlandschappen in Nederland.Dr. Ir. J.A. Hendrikx
Westerheem - Special 2010: Vlaardingen- CultuurRed. Tim de Ridder; Leo Verhart; Jan Coenraadts; Gerrit Groeneweg; Marijn Lockefeer; Lizet Kruyf
PUBLICATIONS de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel XCII-XCIII, 1956-1957Redactiecommissie: Prof. Dr. J.J.M. Timmers; Dr. G.W.A. Panhuysen; Pro. Mr. B. H. D. Hermesdorf; Pater A. Munsters M.S.C.; Mr Drs H.H.E. Wouters; J.Th. H. de Win
Westerheem - Special 2014: Graven in Holland. De Hoven van de Hollandse Graven tot het eind van de 13e eeuw in vergelijkend perspectiefRed. Tim de Ridder, Epko Bult en Eelco Beukers
Verleden wordt Heden: De bijdrage van vrijwilligers aan het gemeentelijk archeologiebeleidTonnie van de Rijdt; Ria Berkvens; Kees. van Baaren
10 Gemina: tentoonstelling over de opgravingen van een legioensvesting te Nijmegen 1951, 1957-1958, 1959-1967A.V.M. Hubrecht
Opgraving St. Jans-goolC. Robben
WERELDATLAS van de ARCHEOLOGIEMurk Salverda en Erna Staal
Westerhoven Plangebied Sint Servatius: Proefsleuvenonderzoek met doorstart naar opgraving.Drs. M. Kooi; m.m.v. drs L. van Beurden; E.A.M. de Boer MSc, MA; drs. A.C. van de Venne
Die Ruwer-Wasserleitung des Roemischen TrierAdolf Neyses
Europa van Steentijd tot Noormannen (Bronnen van onze beschaving 6)Dennis Harding / Philip Dixon (vertaling M. de Kuyper-Snel; J. C. Groenewegen)
Rijksmuseum G.M. Kam: museum van Romeins Nijmegen
Graven naar het verleden: Archeologie van de lage landen van ijstijd tot middeleeuwenGerrit van der Heide
Handboek voor zoekers: 'Schatkist' vol informatie over metaaldetectors, zoektechnieken, vindplaatsen, vondsten en langverborgen zoekgeheimen.Gert Gesink
Palaehistoria Acta et Communicationes Instituti Bio-Archaeologici Universitatis Groninganae Vol. IIIRed. A.E. van Giffen
Palaeohistoria Acta et Communicationes Instituti Bio-Archaeologici Universitatis Groninganae Vol. IIA.E. van Giffen
4000 jaar geleden: het leven van 2000-1000 v. chr.Geoffrey Bibby (vertaling Margot Bakker)
Opgegraven verleden: het leven ten Noorden van de Alpen van 15.000 v. Chr. tot de VikingenGeoffrey Bibby
De prehistorie der Europese samenlevingV. Gordon Childe / vertaling Titia Jelgersma
Het avontuur van de archeologieAnne Terry White
Inleiding tot de wetenschap der prehistorieHans Jürgen Eggers
Speurtocht in de prehistorie: ontmoetingen met onze vooroudersProf. Dr. G.H.R. von Koenigswald
GIDS Heemkundige tentoonstelling Alphen 23 - 24 - 25 Sept. 1951
Sesam Archeologische Encyclopedie: deel III, MIN - ZUIRed. Leonard Cottrell
Sesam Archeologische Encyclopedie: deel II, FOS - MINRed. Leonard Cottrell
Sesam Archeologische Encyclopedie: deel I, AAR - FOORed. Leonard Cottrell
Cursus Prehistorie en Geschiedenis van de omgeving van EindhovenA.D. Kakebeeke
Het Rijengrafveld te Broekeneind bij Hoogeloon (N.-Br.)W. Glasbergen
Syllabus Nederzettingsgeografie ( vooral van Zuid-Nederland)A.D. Kakebeke
De Merovingische Begraafplaats van Alphen (N.-Br.)A. Roes
Shell Journaal van de archeologieG. H. Knap
Begrafenisritueel in de Kempische BronstijdS.J. de Laet en W. Glasbergen
Archeobrief 17, Stichting voor de Nederlandse Archeologie
Ongebruikelijke jongpaleolithische vondsten uit Noord Limburg, wijzend op Aurignacien, Perigordien en Magdalenien en kanttekeningen daarbijJ.E. Driessens
Settlement and Landscape, proceedings of a conference in Århus, Denmark, May 4-7 1998Samenstellers: Charlotte Fabech & Jytte Ringtved
Een Federmesser Nederzetting langs de Kapeldijk te Westelbeers, provincie Noord-BrabantNico Arts & Jos Deeben
Bodem en Landschap in Zuid-Oost-Brabant (Draaiboek diaprojectie)G van Amsterdam
Archeologisch onderzoek van stuwwallen in de provincies Gelderland en UtrechtC.J.H. Franssen en A.M. Wouters
De grafheuvels en urnenvelden in Baarle-Nassau, Alphen en Riel (N.Br.): De geschiedenis van twee eeuwen onderzoekJ.H. Verhagen
Archeologische monumentenzorg: Nieuwsbrief van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Opgravingen in Steenbergen - Verslag van het archeologisch onderzoek naar het voormalige Gasthuis van Steenbergen (N.Br.)Gerrit Groeneweg
Een dubbele duik in het verleden: Hernieuwd onderzoek naar de grafheuvel aan de Eerselse Dijk te BergeijkE.M. Theunissen, E. Smits, J.W. de Kort en J.N. Lanting
Ontmoetingen met onze vroegste cultuurhistorie: prehistorische grafheuvels op de VeluweDrs. R.H.J. Klok
Monumentenwet en Archeologie (ROB)R.H.J. Klok
Prehistorie en vroegste geschiedenis van West-BrabantJ.H. Verhagen
Archeologie in Tilburg en Omgeving 1980-1982: Verslag van het oudheidkundig centrum 'De Oliemeulen' tussen 1 juli 1980 en 1 januari 1983
Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1985-1987W.J.H. Verwers e.a.
Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1983-1984W.J.H. Verwers e.a.
Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1981-1982W.J.H. Verwers e.a.
Archelologische Kroniek van Noord-Brabant 1979-1980W.J.H. Verwers e.a.
Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1974-1976W.J.H. Verwers en G.A.C. Beex
Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1977 - 1978W.J.H. Verwers e.a.
Toelichting bij de Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant - regio Dommel en AaProvincie Noord-Brabant, dienst REW
Jaarverslag 1973 Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort
Jaarverslag 1972 - Rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort
Jaarverslag 1971 - Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort
Jaarverslag 1970 - Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort
Jaarverslag 1969 - Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort
Jaarverslag 1968 - Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort
Archeologische werkzaamheden in Noord-Brabant
Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1994-1996W.J.H. Verwers, P. Kleij, S. van Dockum, E. Drenth, L. Theunissen
In het voetspoor van A. E. van Giffen: I.P.P. MCMLI - MCMLXIW. Glasbergen en W. Groenman - van Waateringe
De urn van Toterfout en de reformatie van de Britse BronstijdDr. W. Glasbergen
Mens en grondspoor: Silhouetten der Nederlandse prehistorieL. Th. Lehmann; Bert Schierbeek
Archeologisch reisboek voor NederlandDrs. R.H.J. Klok
Tjerk Vermaning: Een leven tussen stenenPieter Terpstra
Een beknopte geschiedenis van de archeologieGlyn Daniel
De onderste steen: Recht en Wetenschap in de knel: De Zaak VermaningFred Vermeulen
Prehistorie en vroegste geschiedenis van ons land: Gids voor de verzameling Nederlandse oudheden Rijksmuseum van Oudheden te LeidenDrs. L. Louwe Kooijmans; Dr. P. Stuart
Noord-Brabant: Archeologische Cahiers 4.Samenstelling: W.J.H. Verwers (ROB); Maureen S. Trappeniers (Noordbrabants Museum)
Tussentijds rapport van de opgraving Westelbeers
De voorgeschiedenis der Lage LandenDr.S.J. de Laet; Dr.W. Glasbergen
Archeologisch Repertorium Noord-BrabantJ.P. Broertjes; J.H. Verhagen
Tongeren: in medio archeo IA. Jansen; T. van Rooijen
Gallo-Romeins Museum Tongeren: Provincie LimburgJ. Smeesters
Archaeologische Berichten No. 5Red. C.J.H.Franssen; A.M.Wouters
Het Kempenprojekt 3: de middeleeuwen centraalA. Verhoeven; F. Theuws
DE BODEM VAN NOORDBRABANT: Toelichting bij blad 8 van de Bodemkaart van Nederland Schaal 1 : 200 000Dr. Ir D. van Diepen
Het Kempenprojekt 3: De middeleeuwen centraal (Bijlagen)Red. A. Verhoeven; F. Theuws
Het Kempenprojekt 2: Een regionaal-archeologisch onderzoek in uitvoeringJ.Slofstra; H.H. van Regteren Altena; F. Theuws
Het kempenprojekt: een regionaal-archeologisch onderzoeksprogrammaJ. Slofstra; H.H. van Regteren Altena; N. Roymans en F. Theuws
De standerdmolen van Oerle: archeologische verkenningen en historische bijzonderhedenJ.F.C.M. Bijnen
De archeologie van de periferie: Studies naar de ontwikkeling van bewoning en samenleving in het Maas-Demer-Schelde gebied in de vroege middeleeuwenFrans Theuws
Verleden wordt heden: een handreiking voor vrijwilligers in de archeologische monumentenzorgRia Berkvens; Tonnie van de Rijdt - van de Ven
Onder heide en akkers: de archeologie van Noord-Brabant tot 1200Evert van Ginkel; Liesbeth Theunissen
Archeologisch overzicht van Noord-BrabantG. Beex
Geheimschrift der Aarde: Twee milliard jaar geschiedenis van de aardkorst en haar bewonersProf. Dr. I. M. Van der Vlerk; Dr. Ph. H. Kuenen
Onze oude buren: Vondsten en verhalen uit de bodem van de stadEvert van Ginkel; Kelvin Wilson
Archeologie in Nederland: De rijkdom van het bodemarchiefRedactie van W.A. van Es, H. Sarfatij en P.J. Woltering
Verleden Land: Archeologische opgravingen in NederlandJ.H.F. Bloemers; L.P. Louwe Kooijmans; H. Sarfatij
Bewoningssporen uit de Volle Middeleeuwen in het plangebied Boterbogten te Steensel, gemeente Eersel (ZAR 54)drs. M. Wesdorp
Tien bronzen bijlen bij een Romeinse dam: herinrichting beekdal Kleine Beerze, deeltraject Hoogeloon-Vessem (RAAP-rapport 2537)drs. J.A.M. Roymans, drs. N. Sprengers
Heemkunde syllabus: cursus prehistorie en geschiedenis van de KempenA.D. Kakebeeke
Jaarboek Varia Historica Brabantica VIIIRed. dr. L.P.L. Pirenne, voorzitter; drs. A.C.M. Kappelhof; mr. G. Berkelmans; dr. G.C.M. van Dijck; J.H. van Mosselveld; prof. dr. M.G. Spiertz
Van vuistbijl tot veenlijk: Inleiding in de prehistorie van Drenthe ter toelichting op de expositieRed. O. H. Harsema
Een toekomst voor kasteelruïnes: Handleiding voor de instandhouding van archeologische kasteelterreinen en kasteelruïnes.Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Gemredactie, Delft
Erfgoedbalans 2009: archeologie, monumenten en cultuurlandschap in NederlandEindredactie E. Beukers
Opgravingen in het centrum van Vessem, gemeente EerselDrs. M.A. Lascaris, drs. T. de Jong
Noord-Brabant in Pre- en ProtohistorieRed. Dr. G.J. Verwers
De Papeloze Kerk: Het gereconstrueerde rijkshunebed D 49 bij Schoonoord, gemeente SleenProf. Dr. A.E. van Giffen; Drs, W. Groenman - van Waateringe
Oud EindhovenRed. Drs. H. Mandos en A.D. Kakebeeke
Eicha Museum BergeijkRedactie: Johan Biemans, Jos Deeben en Frans Theuws
Graven naar het Kasteel van TilburgHenk Stoepker
"Kom een pijpke buurten" : Achtergronden en Geschiedenis van Kleipijpen gevonden in Vessem, Wintelre en Knegsel
De schaduw van een Heiligdom: de geschiedenis van Aalst en zijn middeleeuwse kerkArts, Nico M.A.; Bijsterveld, Arnoud-Jan A. (eindredactie); Dijk, Theo F. van; Hagen, Jan W. en Walinga, Jaap
Florarium Temporum: Een middeleeuwse wereldkroniek uit Eindhoven Nico Arts en Gerard Rooijakkers
Een en al zand: twee jaar graven naar het Brabantse verledenNico Roymans / Frans Theuws (red.)
Brabantse oudheden(Red) N. Roymans, J. Biemans, J. Slofstra, W. Verwers
Noordbrabantse plaatsnamen Monografie 2: Nuenen, Gerwen en NederwettenW. Cornelissen, F. de Lang, N. Nagtegaal
Prehistorische jagers en verzamelaars te Vessem: een modelNico Arts; Jos Deeben
Sporen onder de Kempische stad: archeologie, ecologie en vroegste geschiedenis van Eindhoven 1225-1500Nico Arts (red)
Bestemmingsplan Kempisch Bedrijvenpark, Gemeente Bladel.Grontmij Nederland
Te Best Wart: De geschiedenis van Best en zijn vroegere grondgebiedJean Coenen
Geschiedenis van de heerlijkheid AstenMaas,Toine (red.)
Drie Zaligheden, Eersel Duizel Steensel. Een bijdrage tot haar geschiedenisJ. Spoorenberg; F.J.P. Huijbregts; A. Dams
De Negende Zaligheid - Cultuurhistorisch beeld van Bladel en Netersel in de Acht ZalighedenNico Roymans, Jan van der Heyden, Charel Baelemans, Frans Verachtert