Boeken Brabant Algemeen

TitelAuteur
Van Spaendonck: een case-study naar bemiddelingsgedrag; Een schets van de spilfunctie, die mr. dr. B.J.M. van Spaendonck (1896-1967) innam temidden van bedrijfsleven en overheid.Dr. G.C.P. Linssen
De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant, 1300-1800, 2e stukDr. E. van Autenboer
De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant, 1300-1800, 1e stukDr. E. van Autenboer
De zalmvissers van de Biesbosch: Een onderzoek naar de visserij op het Bergse Veld, 1421-1869Dr. P.J.M. Martens
Carel Willem Pape, 1788-1872: Een Brabants predikant en kerkbestuurderDr. A. Vroon
Baksteenfabricage in Noord-Brabant in de negentiende en twintigste eeuwDr. G. B. Janssen
Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant, 1886-1930Ir. A.H. Crijns; Prof. Dr. F.W.J. Kriellaars
Kledinghandel in transitie: Een eeuw detailverkoop te 's-Hertogenbosch, oorsprong en ontwikkeling van het familiebedrijf 'A.F. Jansen', 1889-1987Dr. F. L. Jansen
Landverhuizing als regionaal verschijnsel: Van Noord-Brabant naar Noord-Amerika, 1820-1880Dr. H. van Stekelenburg
Over Geestdrift en Bevlogenheid: 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs, 1916-1991Dr. Th.G.A. Hoogbergen
Brabantia Nostra: een gewestelijke beweging voor fierheid en 'schoner' leven, 1935 - 1951Dr. J.L.G. van Oudheusden
Lambert Poell (1872 - 1937) en de katholieke sociale beweging: Sociaal-klerikaal spanningsveld in het Bossche Diocees 1896 - 1915; Analyse van een mentaliteitDr. A. A. J. Thelen
'Arbeyd sere voert tot eere': Hendrik van der Geld, de neogotiek en de Brabantse beeldhouwkunstA.H.E.M. Jansen; A.J.C. van Leeuwen; G.P.P.Vrins
Afscheiding en Doleantie in het Land van Heusden en Altena: spanningen tussen gereformeerden en samenleving in de negentiende eeuwDr. C. de Gast
Driestromenland in het historisch bedrijf: lokaal - regionaal - interregionaalRed. Prof. dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt
Op weg naar een visie op het verleden: Bespiegelingen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1964-1974H.F.J.M. van den Eerenbeemt; J.D. van der Harten; B.H. Slicher van Bath
Het Hertogdom Brabant in kaart en prent; zijn vier kwartieren Leuven - Brussel - Antwerpen - 's-HertogenboschDieter R. Duncker; Helmut Weiss
Historische Atlas Noord-Brabant: Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000Samensteller: G.L. Wieberdink
Cultuurhistorie is een werkwoord - weten, maken, beleven: Beleidsnotitie
Cultuurhistorie is een werkwoord - weten, maken, beleven: Cultuur centraal in BrabantDr. A.J.C. van Leeuwen
"Het loflyk werk der Engelen": De katholieke kerkmuziek in Noord-Brabant van het einde der zeventiende tot het einde der negentiende eeuwDr. F. P. M. Jespers
Oud Brabant over den dorpel bekekenJ.C. Jegerings
Het Brabants Boerderijenboekske.J. Akerboom, F. van Dommelen, F. Drijvers, J van Heeswijk, S. Hendrikx, H. Oome J. van Raak en H. Verwiel
De Oude Dorpskerken beneden de grote rivieren: Een reisgidsGé Verheul
Eer en Schande: Volksgebruiken van het oude BrabantGerard Rooijakkers
Rijwieltochten door Noord-Brabant (ANWB)
Het bovenlicht als object van volkskunst (Brabants Heem)Gerard Rooijakkers
Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties: De positie van vier gouverneurs in het politieke krachtenveld van Noord-Brabant 1813 - 1830Dr. A. F. J. van Kempen
Eerste Catechismus (Bisdom 's-Hertogenbosch)
Dr. Hendrik Moller 1869-1940: Een ongemakkelijk initiator van onderwijs en cultuur in Noord-BrabantDr. A. H. M. van Schaik
Bankieren in Brabant in de loop der eeuwenonder redactie van Prof. dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt
Joannes van Hooydonk: apostolisch administrator en vicaris van het vicariaat Breda, eerste bisschop van Breda, 1827- 1853 - 1867Dr. P. B. A. Melief
Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant, 1800-1885Ir. A. H. Crijns; Prof. dr. F. W. J. Kriellaars
Vreemde militairen in een gesloten samenleving: Invloed van inkwartieringen op de bestaans- en leefsituatie in Noord-Brabant tijdens de eerste jaren van de Belgische Opstand 1830-1834Prof. Dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt; Drs. M. F. A. Linders-Rooijendijk
Van Moerdijk tot PeellandDr. H.H. Knippenberg
De Brabantsche Saecke: het vergeefse streven naar een gewestelijke status voor Staats-Brabant, 1585-1675Dr. M. P. Christ
De Afscheiding van 1835 in Almkerk en Emmichoven: godsdiensttwisten in het Land van Heusden en AltenaDrs. C. de Gast
Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400Dr. M. H. M. Spierings
Ondernemen in sigaren: Analyse van bedrijfsbeleid in vijf Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934Dr. K. E. Sluyterman
Brabant Gemeten: bestuurlijk, economisch-sociaal en cultureel-religieus in recent historisch perspectiefRed. Prof. dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt
Het muziekleven in Noord-Brabant, 1850-1914Dr. H. J. Zomerdijk
Plaatsbepaling van het historisch onderzoek betreffende Noord-Brabant binnen de geschiedenis der Nederlanden: symposium ter gelegenheid van het verschijnen van het 50e deel in de reeks "Bijdragen", 's-Hertogenbosch 23 april 1982I. J. Brugmans, H. F. J. M. van den Eerenbeemt, J. D. van der Harten, H. P. H. Jansen, E. H. Kossmann, Th. van Tijn, R. van Uytven
Het muziekleven in Noord-Brabant, 1770-1850Dr. H. J. Zomerdijk
Academie voor de Streekgebonden Gastronomie: Smaken Verschillen?Greetje Meekers
De Heren van Kuyc, 1096-1400Dr. J. A. Coldeweij
Ontginningen in de Noordbrabantse Peel in de 19e eeuwDr. P. Hollenberg & Drs C. E. H. M. Peters
F. B. J. Frencken en de Katholieke Jeugd Vereeniging: de zorg voor meisjes met name in het bisdom Breda, 1927-1940Drs. F. J. J. Glorius
Industrieel ondernemerschap en mentaal klimaat, 1914-1940Prof. dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt
Noordbrabantse Studenten, 1550-1750H. Bots, I. Matthey & M. Meyer
Gemeentemuseum De Wieger Deurne: Catalogus No 9
Brabant in 't bijzonder
Werkgeversorganisatie in katholiek patroon: Een schets van ontstaan en uitbouw van de diocesane verenigingen van werkgevers in het zuiden van Nederland, 1915-1940Dr. G. C. P. Linssen
Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf, 1777-1914Prof. dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt
Brabant-collectie: Beleidsplan voor de brabant-collectie 1993-1996Drs. J. Maessen
Het verborgen leven van de Abdij van Berne in haar parochies 1797-1857Dr. W. J. C. C. van den Hurk o.praem.
Kunstschatten uit Kempische abdijen.F van der Meer
Herstel- en Vernieuwingsbeweging in het bevrijde zuiden: Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Waalwijk 1944-1945Drs. J. L. G. van Oudheusden & Drs. J. A. M. Verboom
Museumboek voor Noord-BrabantHarry Verwiel
Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen II
Henricus van den Wijmelenberg: Een religieus emancipator in Oost-Brabant, 1800-1881; de nieuwe lente in de Orde van het H. KruisJ. Scheerder o.s.c.
De oplossing van Brabant: Essays & interviewsGerrit Kruis, Paul Kuypers, Jos van der Lans en Eeltje Talstra
Noord-Brabant en de opstand van 1830Dr. E. R. M. Hoffman
De Brabantse Boerderijen: Boerderijen het zal ons een zorg zijn.Huub Oome, Kees Leijten, Mart van de Ven en Fons Drijvers
De Brabantse bisschoppen Bekkers en De Vet: Wegbereiders van een vernieuwingsbewegingDr. L. H. A. Groothuis O. Carm.
De Bossche Optimaten: Geschiedenis van de Illustere Lieve Vrouwebroederschap te 's-Hertogenbosch, 1318-1973Dr. G. C. M. van Dijck
Nederlandse monumenten in beeld: Noord-Brabant / LimburgJ.F. van Agt en C. Peeters; foto's G. Th. Delemarre; G.J. Dukker e.a.
Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen III: Oude pelgrimages vanuit Noord-BrabantDrs. W. H. Th. Knippnberg
150 Jaar Welstand: De Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder Landlieden 1822-1972mr dr W. de Vries
20 jaar Stichting Federatie Noordbrabants Monumentenoverleg 1979-1999: Een kroniek van vrijwillige, particuliere monumentenzorg in BrabantEric Kolen
Het kleine bedreigde brabantse monument
Varia Historica Brabantica IIRed. Mgr. Dr. G.P.J. Bannenberg; prof. Mr. F.F.X. Cerutti; prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt; mej. drs. E.H. Korvezee; dr. L.P.L. Pirenne; dr. F.E.M. Vercauteren
Varia Historica Brabantica VProf. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt; dr. L.P.L. Pirenne,; dr. G.C.M. van Dijck; prof. dr. M.G. Spiertz; dr. F.E.M. Vercauteren
Varia Historica Brabantica IVRed. Dr. G.C.M. van Dijck; Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt; Dr. L.P.L. Pirenne; Prof. Dr. M.G. Spiertz; Dr. F.E.M Vercauteren
Jan B. M. van Besouw: een sociaal geïnspireerd ondernemer rond 1900Dr. L. C. W. J. M. ten Horn-van Nispen
Varia Historica Brabantica IIIProf. Mr. F.F.X. Cerutti, Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Mej. Drs, E.H. Korvezee, Dr. L.P.L. Pirenne, Dr. M.G. Spiertz. Dr. F.E.M. Vercauteren
Archieven in Noord-BrabantProvinciale Archiefinspectie
Onder de voet gelopen: Het ontstaan en verdwijnen van een kleinnijverheid in Nederland na 1800, de Brabantse klompenmakerijDr. F. J. M. van Puijenbroek
Van mensenjacht en overheidsmacht: Criminogene groepsvorming en afweer in de Meierij van 's-Hertogenbosch 1795-1810Prof. Dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt
Brabantse Monumentenprijs 1996: Juryrapport
Brabantia, Cultureel Tijdschrift: uitgetikt en uitgeteld; april 1987C.L.M. Meerbach
In het spanningsveld der armoede: Agressief pauperisme en reactie in Staats-BrabantProf. Dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt
Noord Brabant en Limburg in BeeldMr. A. Loosjes
Per Imperatief Mandaat: Bijdrage tot de geschiedenis van onderwijs en opvoeding door katholieken in Nederland, in het bijzonder door de Tilburgse Zusters van LiefdeDr. A. M. Lauret
Tussen Reformatie en Contra-Reformatie: Geest en levenswijze van de clerus in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving tussen +/- 1520 en +/- 1570Dr. L. van de Meerendonk O.Praem.
Een eeuw boeren op papier: tentoonstelling over de archieven van drie landbouwcoöperaties in het zuiden (Suiker Unie Campina CHV)Samenstelling: J. Andrik, M. Dénis, J. Sanders
Liederen uit en rond den Brembos
Rondvraag onder Kringen: Een enquête onder heemkundekringen in Noord Brabant.Drs. A. van de Wakker en mev. ir. J. Smets
Brabants verleden in de toekomst: Congres ter gelegenheid van de afsluiting van het project Brabantgeschiedschrijving 1796-1996 op 22 oktober 1997 te Eindhoven
Het weer en de kalender volgens eeuwenoude spreukenJ.A.F. Verschuuren
Den ÖrgelPiet Heerkens S.V.D.
BRABANT VAN BOVEN met teksten van Dr. L. van EgeraatDr. L. van Egeraat; foto's Jacqueline Midavaine
Zij volgden de Ster....: Kerstboek voor het hele gezinJan Naaijkens
BoerenervenKees Elings
Noordbrabants Museum: BezoekersgidsRed. Chris Will, Margriet van Boven, Pieter Jan Klapwijk, Charles de Mooij, Maureen Trappeniers, Bernard Vermet
Brabant achter de coulissen: Een blik op het natuurbehoud.Bert van Polen
Investeren in duurzame verwantschappen: Reactie PWO op het Manifest Brabant 2050Fons Lustenhouwer; Ruud Muffels; Ab van de Wakker
Brabants Landschap: Informatie en achtergronden Beheersverslag 1993Red. Vic Bakker; Drs. W. N. van den Dries; Ing. A. B. Gijtenbeek; Mr. P.C.E. van Wijmen
Archeologisch overzicht van Noord-BrabantG. Beex
Provinciehuis Noord-BrabantToon Kloet
Transit: tijdschrift aan de muurRed. Hans Brand, Jan Brand, Maarten Beks, Nathalie Bouvy, Pierre Borgue, Geurt van Dijk, André Miguel, Urias Nooteboom, Wim Scheepens
Subsidies cultuur provincie Noord-Brabant 1995
armslag voor de brabantse boer
Ontwerpen aan Brabant 2050 (groen)
Ontwerpen aan Brabant 2050 (rood)
De Geerden: Een stukje geschiedenis van het terrein genaamd De Geerden aan de Mr. La Grostraat in AmmerzodenH.M. van Helvoort; W.P.J. Spitholt; S.E.M. van Doornmalen.
Tussen Maas en Waddenzee: Oorlogs- en evacuatieherinneringen van de inwoners van Ammerzoden en Well 1944 - 1945Drs. H. M. van Helvoort
Atlas van Historische Topografische Kaarten Noord-Brabant: Bladen van de Chromo-topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden , schaal 1:25.000, 1898-1926Rob Kersbergen; Marcel Kuiper
DE kleine BRABANTSE DORPENPiet den Blanken; Ton de Klein
Maria Lemmens en Adriani van Hoof: Een bijna verloren Kwartier van Maria Lemmens geboren 1780 en Adriani van Hove / HoofP.M.A. van Weereld
De nazaten van Adriaen Goduwaerts van den Heuvel te Mill (1650 - ca. 1825): Overdruk uit MerletWim Jaegers, Jan Veekens, Jos Kuijpers, Henk van de Weem
Beveiligen en Verzekeren van BoerderijenKees Elings
Palaeohistoria Acta et Communicationes Instituti Bio-Archaeologici Universitatis Groninganae Vol. IIA.E. van Giffen
Schokkermannen en Bootvissers: De ankerkuilvisserij op Hollands Diep en HaringvlietP.J.M. Martens (m.m.v. D.E. van Drimmelen)
Geef Acht no. 5: nieuwe rekencursus voor de Lagere SchoolFr. S. Rombouts
Brabants-Nederlands, Nederlands-Brabants Handwoordenboek.Prof. Dr. Jos Swanenberg
OllieklonjeWim Daniëls
Blikken op Brabant: De canon van Nederland in Noord-Brabants perspectiefGerard Sonnemans, Jurgen Pigmans en Theo Cuijpers
Met ons gaat alles goed: 'De Groote Oorlog' in het klein ; Korte verhalen van meer dan 80 auteursRené Beyst, Theo Cuijpers, dr. Henri Vannoppen
Mensen uit de kringen van Brabants Heem: Heemkundebeoefening in Noord-BrabantCees Slegers
Erfgoed van de Brabanders: verleden met een toekomstDrs. Jan A van Oudheusden
Albert Delahaye Bulletin, april 1997Red. A.A.F. Jochems, A.G.F. Laenen
Heemkundige Sprokkelingen: Ter gelegenheid van 50 jaar BRABANTS HEEM 1947 - 1997Samenstelling: Myriam van Moolenbroek-Vogels; Ad van Moolenbroek
Syllabus Nederzettingsgeografie ( vooral van Zuid-Nederland)A.D. Kakebeke
Settlement and Landscape, proceedings of a conference in Århus, Denmark, May 4-7 1998Samenstellers: Charlotte Fabech & Jytte Ringtved
Boerenapostel pater Gerlacus van den Elsen - 1853-1925Peter van den Elsen
Prehistorie en vroegste geschiedenis van West-BrabantJ.H. Verhagen
Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1985-1987W.J.H. Verwers e.a.
Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1983-1984W.J.H. Verwers e.a.
Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1981-1982W.J.H. Verwers e.a.
Archelologische Kroniek van Noord-Brabant 1979-1980W.J.H. Verwers e.a.
Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1974-1976W.J.H. Verwers en G.A.C. Beex
Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1977 - 1978W.J.H. Verwers e.a.
Archeologische werkzaamheden in Noord-Brabant
Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1994-1996W.J.H. Verwers, P. Kleij, S. van Dockum, E. Drenth, L. Theunissen
Zo nietig is een mens: Markante levensportrettenJan Smulders
Bij ons moeder en ons Jet: Brabantse vrouwen in de 19de en 20ste eeuwRed. Maria Grever en Annemiek van der Veen
Dr. H.A.M. Ruhe: medicus en historicus, Amsterdam - Hilvarenbeek, 1908 - 1983Red. J.A. Abrahams; Dr. Th.P.M. de Jong; A.J.A.C. Naaijkens
Het leven van een Eerselse frater: Frater Maria PaulusRia van de Ven - Jacobs
Rijmelarij bij elk getijWim v.d. Nieuwenhuizen
Spreuken zo te zien: een kleine 1000 spreuken uit BrabantRed. Anton van Oirschot
Bokken en Spurriemökken, spotnamen en spotrijmen uit BrabantBen Janssen
Het kaartboek van Averbode 1650-1680Eduard van Ermen
Het Schetsenboek van Hendrik VerheesJan van Laarhoven
Noord-Brabant: Archeologische Cahiers 4.Samenstelling: W.J.H. Verwers (ROB); Maureen S. Trappeniers (Noordbrabants Museum)
Archeologisch Repertorium Noord-BrabantJ.P. Broertjes; J.H. Verhagen
Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot hedenRedactie: R. van Uytven, C. Bruneel, A.M. Koldeweij, A.W.F.M. van de Sande en J.A.F.M. van Oudheusden
DE BODEM VAN NOORDBRABANT: Toelichting bij blad 8 van de Bodemkaart van Nederland Schaal 1 : 200 000Dr. Ir D. van Diepen
De archeologie van de periferie: Studies naar de ontwikkeling van bewoning en samenleving in het Maas-Demer-Schelde gebied in de vroege middeleeuwenFrans Theuws
Onder heide en akkers: de archeologie van Noord-Brabant tot 1200Evert van Ginkel; Liesbeth Theunissen
Archeologisch overzicht van Noord-BrabantG. Beex
Bedevaartplaatsen in Nederland - Deel 2: Provincie Noord-BrabantPeter Jan Margry en Charles Caspers m.m.v. Marc Wingens en Otto Thiers
In verband met Brabant: beschouwingen bij het vijftigjarig bestaan van het PONPiet de Kroon, Hans de Kuyper, Jos van der Lans, Ed de Roos, Ton Thelen
Verhalen van een Veranderend Land: Ontdekgids Zuid NederlandLeontien Wegman
Geschiedenis van Brabant: deel I, van prehistorie tot 1430H van der Horst
Literatuurgids voor de Noordbrabantse Geschiedenis.Jan Brouwers
Smokkelen in Brabant: een grensgeschiedenis 1830-1970Paul Spapens en Anton van Oirschot
Brabant één - Waarom wij tegen een verdeling van Noord-Brabant zijn: Rood-witboek van reacties vanuit de provincieH. Beex - D. Burgers - J. Coopmans - L. Pirenne - F.J. van Thiel
Veldnamen als historische bron: Een handleiding voor methodisch onderzoekHenk Beijers, drs. Geert-Jan van Bussel m.m.v. drs Gerald van Berkel (database)
Maakbaar erfgoed - Perspectieven op regionale geschiedenis, cultureel erfgoed en identiteit in Noord-Brabantprof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld
De Belgisch-Nederlandse grensJ. Pricken
Het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant 1814-1920: Inventaris van het archief van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant 1814 - 1920Th. F. van Litsenburg; J.C.M. Andrik; W.M. Lindemann
Brabanders gezocht: Gids voor stamboomonderzoek in Noord-BrabantRed. Adri P. van Vliet; Leo Adriaenssen; Rob van Drie
Brabants Jaarboek 1950: nieuwe reeks der handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
Literatuurgids voor de Noordbrabantse geschiedenisdrs. A.C.M. Kappelhof
Inventarisatie Cultuurhistorisch waardevolle boerderijen in Noord-BrabantF.W. van Dommelen en G.G.E.M. Dirven (m.m.v. P.M.C. Parel)
De hand van de mens in het landschapThijs Caspers
Zij telt voor twee: Vrouwenarbeid in Noord-Brabant, 1889-1940Annemiek van der Veen
Dicht bij huis: Natuur in stad en dorpRed. Thijs Caspers, Vic Bakker en Marjan van der Heide
VARIA HISTORICA BRABANTICA IRed. Mgr. Dr. G.P.J. Bannenberg; Prof. Mr. F.F.X. Cerutti; Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt; Mej. drs. E.H. Korvezee; Dr. L.P.L. Pirenne; Dr. F.E.M. Vercauteren
Jaarboek Varia Historica Brabantica XIRed. dr. L.P.L. Pirenne; mr. G. Berkelmans; dr. G.C.M. van Dijck; drs. A.C.M. Kappelhof; prof. dr. P.M.M. Klep; dr. F.A.M. Messing; J.H. van Mosselveld; dr. A.W.F.M. van de Sande; drs. Th. E. A. Bosman
Jaarboek Varia Historica Brabantica XRed. dr. L.P.L. Pirenne; mr. G. Berkelmans; dr. G.C.M. van Dijck; drs. A.C.M. Kappelhof; prof. dr. P.M.M. Klep; dr. F.A.M. Messing; J.H. van Mosselveld; dr. A.W.F.M. van de Sande; drs. Th. E. A. Bosman
Jaarboek Varia Historica Brabantica IXRed. dr. L.P.L. Pirenne; mr. G. Berkelmans; dr. G.C.M. van Dijck; drs. A.C.M. Kappelhof; prof. dr. P.M.M. Klep; J.H. van Mosselveld; dr. A.W.F.M. van de Sande; drs. Th. E. A. Bosman
Jaarboek Varia Historica Brabantica VIIIRed. dr. L.P.L. Pirenne, voorzitter; drs. A.C.M. Kappelhof; mr. G. Berkelmans; dr. G.C.M. van Dijck; J.H. van Mosselveld; prof. dr. M.G. Spiertz
Jaarboek Varia Historica Brabantica VI - VIIRed. Dr. L. Pirenne, voorzitter redactie; drs, A.C.M. Kappelhof; mr. G. Berkelmans; dr. G.C.M. van Dijck; J. van Mosselveld; prof. dr. M.G. Spiertz
De dorpsschool in de Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1795H.Th.M. Roosenboom
Brabant beschouwd en beschreven: Noord-Brabant vanaf 1100, in staatkundig, sociaal-economisch, politiek, cultureel en religieus perspectiefDr. Th. G.A. Hoogbergen
"Hier is alles vooruitgang": Landverhuizing van Noord-Brabant naar Noord-Amerika, 1880 - 1940Dr. H.V.A.M. van Stekelenburg
Brabantse Monumenten Leven: 80 monumenten in 90 foto'sDr. Th. G.A. Hoogbergen; (foto's) Olaf Smit
Joannes Zwijsen, bisschop 1794 - 1877Dr. J.W.M. Peijnenburg
Noord-Brabant in de negentiende eeuw: Een institutionele handleidingW.G.M. van der Heijden en J.G.M. Sanders
Wapens en vlaggen van Noord-Brabant: Wapens en vlaggen van de provincie, gemeenten en waterschappen bijeengebracht, toegelicht en beschreven door Willem A. van HamWillem A. van Ham
Brabant bestaat niet: een fotografisch onderzoek naar de vermeende identiteit van BrabantArnoud-Jan Bijsterveld en Hans Zoete; foto's van Joyce van Belkom, Korrie Besems, Piet den Blanken, Jos Lammers
Van overgang naar omwenteling in de Brabantse land- en tuinbouw 1950 - 1985: Schaalvergroting en specialisatieDr. ir. A. H. Crijns
Het Nieuwste BrabantWim van de Donk, Sjoerd van Dommelen, Joks Janssen, Wies van Leeuwen, Mijntje Notermans
Tussen herberg en hoogmis: een dorpssamenleving in Brabant, Deel 6: 1789 - 1813Simon van Wetten
Tussen herberg en hoogmis: een dorpssamenleving in Brabant, Deel 5: 1750-1788Simon van Wetten
Tussen herberg en hoogmis: een dorpssamenleving in Brabant, Deel 4: 1711 - 1748Simon van Wetten
Tussen herberg en hoogmis: een dorpssamenleving in Brabant, Deel 3: 1694 - 1709Simon van Wetten
Tussen herberg en hoogmis: een dorpssamenleving in Brabant, Deel 2: 1666 - 1693Simon van Wetten
Tussen herberg en hoogmis: een dorpssamenleving in Brabant, Deel 1: 1500-1665Simon van Wetten
Kent u Brabant ook zó?Kees Bastianen
Beken in Brabant: Hoe houden wij dit bezit?Jan van der Straaten; Peter von Meijenfeldt; Henk Moller - Pillot
Dorpen in Brabantdrs. J. van Laarhoven
Monumenten onderhoudenA. Stens
De Grote Trek: Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1947 - 1963Dr. H.A.V.M. van Stekelenburg
Broeders Penitenten 300 jaar 'Burgers in Pij'Dr. Ineke Merks-van Brunschot
Het Molenaarsgeslacht CoppensDrs. H. van Bommel
Noord-Brabant in Pre- en ProtohistorieRed. Dr. G.J. Verwers
Landjuweel '80 Oirschottekst Hans van den Heuvel
Proloog van de Brabantse Geschiedenis: een inleiding tot de politieke geschiedenis van Noord-Brabant in de 9e en 10e eeuwProf. Dr. J. Dhondt
Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch: Vierde deel (1729-1766)Mr. Johan Hendrik van Heurn
Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch: Derde deel (1648-1729)Mr. Johan Hendrik van Heurn
Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch: Tweede deel (1555 - 1648)Mr. Johan Hendrik van Heurn
Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch: Eerste deel (tot 1555)Mr. Johan Hendrik van Heurn
Een kwestie van tijd: Beleidsnotitie 1993 - 1996 Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening
't is zonde van BrabantAnton van Oirschot en Jacques Akerboom
Brabantse biografieën 4: Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende NoordbrabandersRedactie: Th. Cuijpers - M. van der Heijden - J. van Oudheusden - H. Roosenboom - P. Timmermans - A. van Vliet
Brabantse biografieën 3: Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende NoordbrabandersTh. Cuijpers - M. van der Heijden - J. van Oudheusden - H. Roosenboom - P. Timmermans - A. van Vliet
Brabantse biografieën 2: Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende NoordbrabandersTh. Cuijpers, M. van der Heijden, J. van Oudheusden, H. Roosenboom, A. van Vliet
De NorbertijnenAlph. W. van den Hurk O. Praem.
"Peynenborch": De verre hoeve,Dr. P.D.M. Pijnenburg
Vreemd volk in BrabantRed. A. van Oirschot
Oorsprong en geschiedenis van De BrabandersJ.G Kikkert
De Vrede Van Münster, 1648: Scheiding binnen de Nederlanden & Staats-Brabant en de bronnen.Redactie Rebecca Müller
Reflecties over twee eeuwen geschiedenis van Noord-Brabant, 1796-1996: Voordrachten gehouden bij de presentatie van de drie delen van de BrabantgeschiedschrijvingRed. prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt
Schoon Roomsch BrabantPieter Cornelissen
Tweeduizend jaar geschiedenis van Noord-BrabantRed. Klaas Jansma; Meindert Schroor; Frank Meurders; Karin de Mik; Anton van Oirschot; Mari Smits
Gemeente Atlas van de provincie NOORDBRABANT 1865Redacteur J.Kuyper
'....Al het merkwaardige in bonte afwisseling: een historische geografie van Midden- en Oost-BrabantChris de Bont
Bronnen voor de regionale en lokale geschiedenis: Mogelijkheden en problemenChr. Kuyer, E. Vos-Nijdam; A.C.M. Kappelhof; G.C.M. van Dijck; M. v. d. Heijden-Bruning; P.J. v.d. Heyden
Gestrand in Brabant: Market Garden - September 1944, Voortijdige zweefvliegtuiglandingenRed. Jacq. van Eekelen, Jos Korsten
Brabants historie ontvouwd: Die alder excellenste cronyke van Brabant en het Brabantse geschiedbeeld anno 1500Jaap Tigelaar
De Brabantse MolensRedactie S.H.A.M. Zoetmulder; ing. Jan den Besten; J.T. M. Gunneweg; drs. Jan Stroop; P.H.J. Trouwen
Vennen in Noord-BrabantJ.H. de Bruijn
Brabantse mutsen uit grootmoeders tijdAug. v. Breugel
Noord-Brabant in Grootvaderstijd, 1870 - 1914Jan Naaijkens
Brabantse Humor op klompenJohan Biemans
Leer mij ze kennen... de BrabandersJan Naaijkens (Foto's Martien Coppens)
over Bij WIJZE VAN SPRÉKE gesproken: deel IIJohan Biemans; Miep Mandos-van de Pol
Optocht in Brabant: Over optochten, stoeten en processies in het algemeen en de Brabantse Dag in het bijzonderAnton van Oirschot; Dr. Pieter Anton van Gennip
Brabantse Heraldiek in Historisch PerspectiefA.H. Hoeben
Noordbrabants Historisch Jaarboek: deel 16 (1999)Redactie: dr. A.W.F.M. van de Sande; drs, J.A.F.M. van Oudheusden; dr. A.J.A. Bijsterveld; dr. A.C.A.M. Bots; mevr. mr. B.C.M. van Erp - Jacobs; dr. K.A.H.W. Leenders; prof. dr. P.J.A. Nissen; dr. J.G.M. Sanders.
75 JAAR Varkensfokkerij in stamboekverband A.F. Paridaans
Kerstmis in BrabantJohan Biemans
Hoenen en kapoenen - Gids van cijnsregisters betreffende Noord-Brabant, 14de-20ste eeuwMw.Y.J.A.Welings, mw. C.J.M. van der Heijden, J.G.M. Sanders
Noordbrabants Historisch Jaarboek: deel 5 (1988)Red. L.P.L. Pirenne; A.M.D. v.d. Veen; G. Berkelmans; P.M.M. Klep; J.H. v. Mosselveld; A.W.F.M. v.d. Sande; P.M. Toebak; mw. Th. E. A. de Wit-Bosman
Trams en Tramlijnen: de Stoomtrams van Noord-BrabantW.J.M. Leideritz
Handboek - stichting het noordbrabants landschapRedactie: V.H. Bakker
Wittewol: JeugdherinneringenH. van Gisbergen
Skôn PertrettenNol van Roessel
Onder de StùlpNol van Roessel
Een verhaal over Noord-Brabant: Wat musea, landschap en monumenten ons vertellenRedactie Lauran Toorians
'Om waarlijk mensch te zijn': over de lusten en lasten van de canon.Piet de Rooy
Monument Brabants Gesneuvelden
Uit & thuis in Brabantred. VVV
Toekomst voor RELIGIEUS ERFGOED in Noord-Brabantred. drs. Harrie Maas
Het Brabantse DorpVincent Cleerdin
De stad en Meyery van s-Hertogenbosch of derzelver beschrijvingA.C. Brock
Brabants, Trots op je taal: Gruts, grootsig, freed op oew dialect!Dr. Jos Swanenberg
Brabantse Boerderijen: Beleven, Bewonen en BewarenDr. Ir. J. A. Hendrikx
Noordbrabants Historisch Jaarboek deel 20 (2003)Redactie: A.W.F.M. van de Sande; L. Tooriaans; A.J.A. Bijsterveld; C.M.A. Caspers; Mw. B.C.M. Van Erp-Jacobs; Mw. A.A.P.O. Janssens; K.A.H.W. Leenders; J.A.F.M. van Oudheusden; J.G.M. Sanders.
Noordbrabants Historisch Jaarboek deel 19 (2002)Redactie: A.W.F.M. van de Sande; A.W. Otten; P.J.G.M. Timmermans; C.M.A. Caspers; A.J.A. Bijsterveld; B.C.M. van Erp-Jacobs; A.A.P.O. Janssens; K.A.H.W.Leenders; J.A.F.M. van Oudheusden; J.G.M. Sanders
Noordbrabants Historisch Jaarboek deel 17-18 (2000-2001)Redactie A.W.F.M. van de Sande; J.A.F.M. van Oudheusden; A.J.A.Bijsterveld; A.C.A.M. Bots; Mw. B.C.M. van Erp-Jacobs; K.A.H.W. Leenders; P.J.A. Nissen; J.G.M. Sanders
Noordbrabants Historisch Jaarboek deel 9 (1992)redactie L.P.L. Pirenne; J.A.F.M. van Oudheusden; G. Berkelmans; A.C.A.M. Bots; A.W.F.M. van de Sande; Mw. G.A.M. Van Synghel; P. M. Toebak; Mw. Th. E, A. de Wit-Bosman
Geschiedenis van Noord-Brabant deel 3: 1945-1996 Dynamiek en expansieeindred.: Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt
Geschiedenis van Noord-Brabant deel 2: 1890-1945 Emancipatie en Industrialiseringred. Prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt
Geschiedenis van Noord-Brabant deel 1: 1796-1890 Traditie en moderniseringRed. Prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt
Encyclopedie van Noord/Brabant in 4 delen: deel 3 M-RAnton van Oirschot: drs. A.C. Jansen en L.S.A. Koesen
Encyclopedie van Noord Brabant in 4 delen: deel 4 S-ZRed. Anton van Oirschot; drs. A.C.Jansen en L.S.A. Koesen
Encyclopedie van Noord-Brabant in delen: deel 2 G-LRed. Anton van Oirschot: drs. A.C.Jansen en L.S.A. Koesen
Encyclopedie van Noord-Brabant in 4 delen: deel 1 A-FRed. Anton van Oirschot: drs. A.C.Jansen en L.S.A. Koesen
Brabant van Generaliteitsland tot Gewest (Deel II)A. R. M. Mommers
Brabant van Generaliteitsland tot Gewest (deel I)A. R. M. Mommers
Langs de oude Brabantse kerken: Westelijk BrabantWies van Leeuwen
Brabant Historisch Locaal: Brabant zoals beschreven door de grondvesters van Brabants Heem (1948 - 1983) met actuele informatie.(Red) Th.P.M. de Jong; A.J.A.C. Naaijkens
Brabantse oudheden(Red) N. Roymans, J. Biemans, J. Slofstra, W. Verwers
Langs de oude Brabantse kerken: Oostelijk BrabantWies van Leeuwen
Zij maakten Brabant katholiek: van evangelisatie tot schuurkerkenDr. J.W.M. Peijnenburg pr.
Brabantse biografieën: levensbeschrijvingen van bekende en onbekende NoordbrabandersJ. v. Oudheusden (eindred); Th. Cuijpers; M. v. d. Heijden; H. Roosenboom; A. v. Vliet
Oud-Brabants dorpleven: wonen en werken op het Brabantse plattelandBernard van Dam
Een pleintje met bomenA. Dams, N. Arts, G. Beex, D. Gooren, W. Heesters en H. Hutten
De Brabantse Spreekwoorden: uitdrukkingen in Brabant gebruikt en opgetekenddrs. H. Mandos & M. Mandos-van de Pol