Boeken de Kempen

TitelAuteur
A short history of Eindhoven
25 Jaar Heemkundekring "De Heerlijkheid Oirschot"
Eersel in oude ansichten, waarin tevens opgenomen afbeeldingen van Duizel en SteenselP. J. J. M. Kwinten
Korte geschiedenis van EerselA.D. Kakebeeke
Katholicisme en socialisme: Het zelfbeeld van de Eindhovense christen-socialisten in het spanningsveld tussen traditie en moderniteit, 1885-1920Dr. H.M.T.M. Giebels
Kadastrale Atlas van de gemeente Valkenswaard: Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard anno 1832Marianne Meijboom / Ahrens; Myriam van Moolenbroek-Vogels; Stef Nieuwendijk; Henk van Mierlo.
Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa 2017: Heemkundige Kring Pladella Villa geeft de geschiedenis van Bladel toekomstRed. Hugo Leijten
Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa 2016: Heemkundige Kring Pladella Villa geeft de geschiedenis van Bladel toekomstRed. Hugo Leijten; Dolly Verheijen-Vernooij; Broer Daniëls
Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa 2015Red. Hugo Leijten; Dolly Verheijen-Vernooij; Broer Daniëls; Louis Schats
Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa 2014Red. Ben Holleman; Dolly Verheijen-Vernooij, Broer Daniëls; Louis Schats
Parochiegids voor de parochies Eersel, Duizel en Steensel
Beeldspraak: amateur-schrijvers dichters fotografen uit de agglomeratie eindhoven
1969- 1979 tien jaar 'hoge hees': natuur en sculptuur IX 26 juni - 26 augustus 1979Organisatie: B. van den Brink-Vandepoel
De Koperteuten * Luyksgestel: Het jaar van de weerwolfArie van der Lugt
Wandeling door OirschotF.v.d.Heijden; M.v.d.Heijden-Bruning; W.Klaassen; H.v.Steensel
Gemeente Oost-, West- en Middelbeers.
De Viering van de H. Eucharistie: uitgave 1968
Recreatieschap Agglomeratie Eindhoven: Verslag over 1963
Jacobushoeve Vessem 5 jaar: geraakt om te delen, 15 september 1996Red. A. Worsseling; C. Kromwijk; T. Jacobs; J. Mijland
Biddende Abt in Kopenhagen: Mattheus van IerselW.J. Stokman, o. praem
Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant, 1800-1885Ir. A. H. Crijns; Prof. dr. F. W. J. Kriellaars
Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400Dr. M. H. M. Spierings
Ondernemen in sigaren: Analyse van bedrijfsbeleid in vijf Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934Dr. K. E. Sluyterman
Het ontstaan van Groot-Eindhoven, 1890-1920: Spanningen tussen bevolking en materieel bestaanDr. F. A. M. Messing
"Het Klooster", Veldhoven: Verslag oriëntatietocht Hoogeloon - Meerveldhoven_Zeelst 17 juni 1967Leo Bonekamp, Herman-Jozef, Cosmas Wolfs, Hugo Koedooder
Malpie
Kunstschatten uit Kempische abdijen.F van der Meer
Een museumroute in Zuidoost-Brabant.
Fietsen in Kempenland: Mortelenroute (14)
Cursus prehistorie en geschiedenis van de Noordoostelijke. KempenA.D, Kakebeeke
Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen I
Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuwDr. J. M. P. van Oorschot
Kerken van heren en boeren: Bouwhistorische verkenningen naar de middeleeuwse kerken in het kwartier KempenlandHerman Strijbos
Eindhoven een halve eeuwJan Willem Overeem met foto's van Martien Coppens
Van papen en pastoors: De seculiere geestelijkheid in de KempenRed. H. de Kok; Alphons van den Bichelaer; G. Rooijakkers; J. Cools; W. van Halen
Vrouwenhandel en Prostitutie in de oude KempenH. de Kok
25 jaar Ut Muziek 1973 - 1998 uit de archieven van de zing- en speelgroep 'ut muziek'
Volksvermaak in ReuselWim van Gompel
Goej VolkLodewijk van Woensel
Ut muziekboek: een kempisch liedboekNel Franken, Herman Ritter, Karel Franken en Harrie Franken
Beminde gelovigen... : De geschiedenis van de parochies Hooge Mierde, Lage Mierde en HulselJos Veldhoven, Riny Rovers-Swaanen, Ed Verspaandonk, Joep Verspaandonk, Peter van Herpt, Martien van Gisbergen
Verhalende liederen en Feestliederen (Ut Muziek)Harrie Franken
Aren uit Reusels korenschoof: gedichtjes en verhaaltjes van Reuselse mensen
Verzen uit KnegselJ.A.Brinkman
Het Stroomgebied van de Dommel 1863-1963
Het landschap in de Kempen door de eeuwen heen: tentoonstellingsproject Kempische Museumroute 2001
Een milieu-catastrofe van 50 jaar geleden, getoetst aan de huidige inzichten.D.A. Munnik
ZNZ (Zuid-Nederlandse Zuivelbond) bij de horens gevat: kaleidoskoop van 75 jaar ZNZRed. C.F. Roosenschoon
ARKA - Algemene Rooms Katholieke Ambtenarenvereniging - afdeling De Kempen: 3e Lustrum, 4 april 1949-1964
Paarsboek - Strabrechtse Heide / E9: verantwoording van de hoge ecologische waarde van de Strabrechtse Heide en de te verwachten afbrekende invloed daarop van de geprojecteerde rijksweg 75 - E9
Zwartboek Vliegveld Welschap: Uitgave gezamenlijke actiecommitees "Welschapstop"E. Plantenga-van Noort, W. Engbers, P. Horbach, H. Thijssen, H van Uchelen
Heemkundevereniging 'De Hooge Dorpen' Jaarverslag 1985J. v.d. Biggelaar
Zeldzame mensen / Rare people: Fotografie/ Photography by Toon MichielsToon Michiels
Toponymen H. 2 De BontA. P. de Bont
Toponymen H. 1 De BontA. P. de Bont
Kempische militairen in de Oost: Herinneringen aan Nederlands-Indië en Nieuw-GuineaSamenstellers: Kees Beerens; Frans Huijbregts
100 jaar Boerenbond Reusel 1897 - 1997: Van boeren aan de grens tot boeren met grenzenRed. Aad Martens
Duysels Hof: Geschiedenis van een landgoed en zijn bewonersJeroen Verhoog
VDL Groep Team
Verleden wordt Heden: De bijdrage van vrijwilligers aan het gemeentelijk archeologiebeleidTonnie van de Rijdt; Ria Berkvens; Kees. van Baaren
Dichter bij de Zaligheden: Een verkenning van enkele gothische kerken en torens in de KempenH. Strijbos; M. Hurkmans
In principe akkoord
Stinselse Croniecken: Mensen, Beelden, Verhalen, LiedjesPatrik Bierens - Jan van Nunen - Jan van der Sanden -Jan van de Ven
Katholieke Plattelands Jongeren K.P.J. Eersel 60 jaar (1922 - 1982)
Westerhoven Plangebied Sint Servatius: Proefsleuvenonderzoek met doorstart naar opgraving.Drs. M. Kooi; m.m.v. drs L. van Beurden; E.A.M. de Boer MSc, MA; drs. A.C. van de Venne
Maria Lemmens en Adriani van Hoof: Een bijna verloren Kwartier van Maria Lemmens geboren 1780 en Adriani van Hove / HoofP.M.A. van Weereld
Bergeijk een tweeheerlijkheid? (1285 - 1469): (Overdruk uit Limburg - Het Oude Land van Loon 89)Daniel Vangheluwe
Grenzeloze Kempen in beeldW. van Gelder
Palaehistoria Acta et Communicationes Instituti Bio-Archaeologici Universitatis Groninganae Vol. IIIRed. A.E. van Giffen
De Stad en Meyerij van 's Hertogenbosch of derzelver beschryving: Twede AfdeelingA. C. Brock
'ne Stokkelse mens verteltHan van de Ven, Lia Verhaar, Mecholine Vreke
Ken Uw Kempen: In het "voetspoor" van Meester PankenJ. Biemans, C. Cornelissen, P. Dirkx, A. van Leeuwen en J. v. Twisk
PLAN voor de opzet van een Heemkundig Museum te Reusel
Jaarverslag 1983 Streekarchief Zuid-Oost Brabant: Jaarverslag van het Streekarchief Zuid-Oost Brabant over 1983
Reusel woordenboek: deel 4 -Inleiding; Schets van het dialect; Aanvullingen; RegistersWim van Gompel
Reusels woordenboek: deel 3 - Beroepen en andere bezighedenWim van Gompel
Reusels woordenboek: Deel 2 - De WereldWim van Gompel
Reusels woordenboek: deel 1 - De mensWim van Gompel
Boxheide 2: (Kadaster)gegevens Hertheuvelse Hoef, Boksheide en Spijkert te EerselSamenstelling Aart Gispen
Cursus Prehistorie en Geschiedenis van de omgeving van EindhovenA.D. Kakebeeke
Het Rijengrafveld te Broekeneind bij Hoogeloon (N.-Br.)W. Glasbergen
Begrafenisritueel in de Kempische BronstijdS.J. de Laet en W. Glasbergen
Een Federmesser Nederzetting langs de Kapeldijk te Westelbeers, provincie Noord-BrabantNico Arts & Jos Deeben
De vruchtbaarheid in de gemeente Hooge en Lage Mierde (1870-1930): Een demografisch onderzoek.Tim V.G.J. Boemaars
gildeboek o. l. vrouwegilde eerselTh. van der Aalst
Een dubbele duik in het verleden: Hernieuwd onderzoek naar de grafheuvel aan de Eerselse Dijk te BergeijkE.M. Theunissen, E. Smits, J.W. de Kort en J.N. Lanting
Bergeijk in kaart: Historische geografie en toponymie, verkenning van grondbezit en grondgebruik, vanaf de Middeleeuwen tot onze tijd.Daniel Vangheluwe; Kik de Nooijer; Roger Knaepen; Johan Biemans
Alles heeft zijn tijd: De Zusters van Liefde en hun grote betekenis voor de Schijndelse samenleving (1836-2011)Henk Beijers
De onvoorstelbare jaren 1939-1947: uitgegeven ter gelegenheid van de 50-jarige bevrijding van de gemeente EerselUrsula Levy
Op de Hobbel: herinneringen aan mijn jeugd in de Brabantse KempenLies van Poppel - Stevens
Liederen en dansen uit de Kempen: Een optekeningHarrie Franken
Een staat in een stad: Een boek over de oorsprong van Philips en zijn invloed op EindhovenKaspar van Leek
Koningen en Koningsschilden van het St. Catharinagilde tot Blortem en GestelSamenstelling: M.J.H. van Dooremolen
100 Jaar katholiek onderwijs in beeld 1903 - 2003
Vijfenzeventig jaar katholiek onderwijs in Eersel 1903-1978
Evaluatie 2006-2009 Monumentencommissie Eersel-OirschotFrits Speetjens - Peter van Gerven
Het leven van een Eerselse frater: Frater Maria PaulusRia van de Ven - Jacobs
Laudatio Museumpenning Noord-Brabant 2010Commissie Museumpenning Noord-Brabant
Lies Jacobs van meisje tot getrouwde vrouwLies Jacobs
Een Eerselse Legende: De familie Mer(c)kelbach en kasteel " 't Hof"R.G.F.M. Merkelbach
De urn van Toterfout en de reformatie van de Britse BronstijdDr. W. Glasbergen
Gepalmde rogWillem van 't Hof (pseudoniem voor W. Verspaandonk))
Het Reuselse leven in beeld (2), van begin 20e eeuw tot ......Samenstelling: Jo Hendrikx; Nell Lepelaars; Jos Lavrijsen
Dialekt van Kempenland, meer in het bijzonder d'Oerse taol: deel I, Klank- en vormleer en enige syntaktische bijzonderhedenA.P. de Bont
Dialekt van Kempenland: deel III, Geografische namen d.z. Veld-, water-, bos-, weg-, plaats- en nog andere namenA.P. de Bont
Dialekt van Kempenland, meer in het bijzonder d'Oerse taol: deel II, VocabulariumA.P. de Bont
Zoet als honing - zout als brem: Een bericht uit de KempenFrans Hoppenbrouwers (gedichten) en Wim Huijbregts (foto's)
De taal van Kempenland: Van ààwbätte tot zwiemeleCor Hoppenbrouwers
Tussentijds rapport van de opgraving Westelbeers
Het Kempenprojekt 3: de middeleeuwen centraalA. Verhoeven; F. Theuws
Het oude Kempenland: Eene proeve van vergelijking van organisme en samenlevingP.A. Barentsen
Het Kempenprojekt 3: De middeleeuwen centraal (Bijlagen)Red. A. Verhoeven; F. Theuws
Het Kempenprojekt 2: Een regionaal-archeologisch onderzoek in uitvoeringJ.Slofstra; H.H. van Regteren Altena; F. Theuws
De verdwijnende KempenFoto's Noud Aartsen
Het kempenprojekt: een regionaal-archeologisch onderzoeksprogrammaJ. Slofstra; H.H. van Regteren Altena; N. Roymans en F. Theuws
Boxheide: Een verkenning van Boxheide en omgeving door werkgroep "Boxheide" van de I.V.N. cursus te BergeykAn Kessel, Erzika Zegers, Leo Beelen, Henk Beumer, Jan Bos, Kees Govaarts, Rob Koops, Hans Manders, Cor Rooyakkers en Johan van zijll Langhout
Quoyer van EerselD. Vangheluwe (transscriptie van het oorspronkelijke document)
De standerdmolen van Oerle: archeologische verkenningen en historische bijzonderhedenJ.F.C.M. Bijnen
Slenders & Slenters: Familiegeschiedenis 1595 - 1981G.C. Slenders
Jeugd in de KempenUri Nooteboom
Archeologisch overzicht van Noord-BrabantG. Beex
Een verhaal over twee 200-jarigenR. Brouwer-Molenaar; L.M. Voortman-Duiverman
"Eersel, descriptie en analyse van het geografisch milieu"Barthold de Ruigh
Guldeboek Sint Jan Baptist Duizel: Gilde Deel 01
Bewoningssporen uit de Volle Middeleeuwen in het plangebied Boterbogten te Steensel, gemeente Eersel (ZAR 54)drs. M. Wesdorp
Tien bronzen bijlen bij een Romeinse dam: herinrichting beekdal Kleine Beerze, deeltraject Hoogeloon-Vessem (RAAP-rapport 2537)drs. J.A.M. Roymans, drs. N. Sprengers
Historie van Bladel: Geschiedenis van Bladel & Levensbeschrijving van August SniedersJ.W.M. Peijnenburg pr.
Inventaris van het Archief van de Gemeente Bladel en Netersel 1811-1925N.A.J.C. van Limpt
Ontdekkingsreis door Bergeijkse HistorieJohan Biemans
Bergeijk in Oorlogstijd, 1939 - 1945Johan Biemans
Een Zaligheid in de KempenHeemkundige Kring PLADELLA VILLA
Eersel 1925-1940: verhalen en foto's van mensen van toen; Deel 9 - Nieuwstraat en BospoortRia van de Ven - Jacobs
1464 Kwartierstaten Bergeijk en omgevingGerard Slenders
Eersel 1925-1940: verhalen en foto's van mensen van toen; deel 8 - Hertheuvelsehoef, Boksheide, Spijkert, Postelseweg en RosheuvelRia van de Ven - Jacobs
Eersel 1925-1940: Verhalen en foto's van mensen van toen; deel 7 - Willibrorduslaan, Gebr. Hoeksstraat en RunstraatRia van de Ven - Jacobs
Eersel 1925-1940: Verhalen en foto's van mensen van toen; Deel 6 - Kerkstraat, Schadewijkstraat, Bergeijksedijk, Kapelweg en VoortsewegRia van de Ven - Jacobs
Eersel 1925-1940: Verhalen en foto's van mensen van toen; deel 5 - Boevenheuvel, Hazenstraat, Stokkelen, Plaatse, Heibloem, De Berken. Leest en VoortRia van de Ven - Jacobs
Eersel 1925-1940: Verhalen en foto's van mensen van toen; deel 4 - Duizelsweg, Dalemsedijk en HintRia van de Ven - Jacobs
Eersel 1925-1940: Verhalen en foto's van mensen van toen; Deel 3 - Dijk, Postakkers, Klooster, Voortseweg en Oude PostelsewegRia van de Ven - Jacobs
Eersel 1925-1940: Verhalen en foto's van mensen van toen; Deel 2 - Hees, Molenveld, Schadewijk, Hoogstraat, Boevenheuvel, HazenstraatRia van de Ven - Jacobs
Eersel 1925-1940: verhalen en foto's van mensen van toen, Deel 1 - Markt en De VeldenRia van de Ven - Jacobs
Heemkunde syllabus: cursus prehistorie en geschiedenis van de KempenA.D. Kakebeeke
De Belgisch-Nederlandse grensJ. Pricken
Van woningnoood! ... tot woningnood? - 100 jaar volkshuisvesting in de KempenRed. Pythia Winia
Kempische boeren en Vlaamse vissers: Kunstenaars en volkscultuur omstreeks 1885 Victor de Buck en Joseph GindraCor van der Heijden en Gerard Rooijakkers
Kempen vroeger en nuFrans Huijbregts en Lex Peeters
De Dommel en haar watermolensNelleke Bulthuis-van Tuyl; Frans Brom
Intergemeentelijk struktuurplan Kempenland: eerste fase, een verkenningA. Leenders; drs. H.J. de Loor
Watervoorziening van landbouwgronden in het Boven-DommelgebiedIr. J.J. Kouwe
De KempenFrans Hoppenbrouwers (voordrachten); Jos Leurs (aquarellen)
De werkgelegenheid in de Kempen
De demografische en sociaal-economische structuur van de Kempen
Het Onderwijs in de Kempen
De Landbouw in de Kempen
De begrenzing van de Kempen: Referaten gehouden op het Congres van het Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen
Land van Dommel en AARed. Drs. H. Mandos en Martien Coppens
Van Kerstkind tot Sinterklaas: verhalen uit de Acht ZalighedenJan van Hout
De vogels van Kempenland in de negentiende eeuwP.N.Panken; Johan Biemans
Boerenleiders in een heidedorp: een antropologische studie van machtsverhoudingen in een Brabants dorp 1850-1923Aad Nieuwenhuis
Van billen en kruien: Windmolens in de KempenAd van Gool
Onder de Schutse van het GildeAlfons Ising
Daor hedde de guld: 50 jaar bond van schuttersgilden Kring KempenlandDrs. Wim van Exel, Maarheeze
Hubertus Loije 1565-1630: Stamvader van de Hilvarenbeekse familie HuijbregtsRedactie Frans Huijbregts, Nicole Huijbregts, Johan en Lia Huijbregts
Van Handkrachtmelkfabriek tot StoomzuivelfabriekRedactie Henk Wintermans; Henk Langbroek, Annemiek van Veen
AGIO in vogelvlucht
Duizel en Agio sinds 1904Dr. M.C.A. van der Heijden
AGIO (Duizel deel VII): De geschiedenis van de AGIO sigarenfabrieken N.V. v/h Adr. Wintermans & Zonen in DuizelH. Wintermans
Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant MIP: Gemeente VessemRedactie M.Daru-Schoemann, M. Koenders, A. van Leeuwen, N. Maes, J.Michels, H. Ruiter, M. Vaessen, W. Wessel
Vessem - Wintelre - Knegsel: mei 1940 - september 1944Jos van der Heyden
Gewone mensen - ongewone tijden: Het leven van alleman in oorlogstijd in Vessem, Wintelre en KnegselRedactie: A.P.G. Lieberom en M.J.J. Theunissen
Tusse de haai en d'ékker: Een greep uit de geschiedenis van WesterhovenRedactie Willy Roelofs, Wim van Nuenen, Frans Hoppenbrouwers
Opgravingen in het centrum van Vessem, gemeente EerselDrs. M.A. Lascaris, drs. T. de Jong
Jacques Cuijpers 1850 - 1926: een veelzijdig meester (Deel II)Willem de Blécourt, Cor van der Heijden - Frank van der Maden - Albert Pennings - Jos Swanenberg - Ton van de Wijngaard - Jant van der Weg
Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuwDr. J.M.P. van Oorschot
Verkennerij/Scouting van de St. Lambertusgroep Meerveldhoven - d'EkkerJacq. Bijnen
Steensel .... een ZaligheidStudenten Economisch Lyceum Eindhoven
Veldhovense jongens in Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea 1945-1962Jacq. F. C. M. Bijnen
Urst inne van mèn: Reusel kermis zonder weergaWim van Gompel
Het Reuselse leven in beeld: van begin 20e eeuw tot ....Redactie: Jo Hendrikx; Renée Wouters, Jos Lavrijsen, Pieter Wouters en Thijs van der Zanden
Reusel àòn de meetRed. Niek Daniëls, Peter van der Heijden, Jan Kokken, Wim Lavrijsen, Toon Schellens
Kerk en Parochie van NeterselRedactie: A.C. Maas
Landjuweel '80 Oirschottekst Hans van den Heuvel
Harmonie "U.N.A." Honderd jaar 1877 - 1977Redactie J.J.W.M. Bots
50 jaar consecratie van de kerk "St. Jan Geboorte" DuizelRedactie L.J. Stravens, L. Jansen
Beschikking van Koning Philips op een verzoek van Gildebroeders van St. Joris en St. Agatha van Heeze uit het jaar 1596.Bewerking: T. van Oirschot-Sparla; A. van Oirschot
NOVEEN ter eere van den H. WilllibrordusTh. van de Heuvel R.K.pr. (kapelaan St. Willibrorduskerk te Eersel)
Het Baarlese Geslacht van Olmen
Handboekje voor de Processie naar O. L. Vrouw van WerbeeckJ. H. Selten
Handschriftenverzameling van meester C. Rijken (Deel IV): Geschiedenis van VeldhovenH. Huibers
Handschriftenverzameling van meester C. Rijken (Deel III)H. Huibers
Handschriftenverzameling van meester C. Rijken (Deel II)H. Huibers
Feest in onze stad: Handleiding Lesbrieven Eindhoven 750 jaar stadRedactie: Werkgroepen Eindhovense onderwijsmensen onder leiding van Jan Engbers
Handschriftenverzameling van meester C. Rijken (Deel I)H. Huibers
't Hermenieke van Bergeijk 1845 - 1863J.W.C. Aarts en Johan Biemans
Organisatie en indeling van de Kempen op politiek en religieus gebied tijdens het Ancien Régime.J. Goris, A.C.M. Kappelhof, W.A,. van Ham, H. Coppens. H.A.M. de Wit; L. Braeken
Venster op het verleden: 20 jaar heemkunde in Vessem, Wintelre en KnegselRedactie: J. van den Biggelaar, N. Remkens, M.J.J.Theunissen
Schakels in de tijd - 100 jaar zorg in de KempenRedactie Thea Moors, Ton Cox, Rik Spooren, Jan Paulusse, Barend Kuipers
Merefelt Selered. Emmy Bergman-Bijnen
Sint Sebastiaan Hoogeloon 1607 - 1982: Gilde 375 jaarL. v. d. Borne; J. v. Rooij; J. Buylinckx
Onder invloed van Jan Frans Willems en Pieter Ecrevisse: 19de-eeuwse mythevorming rond taal, herkomst, handel en wandel van de Kempense teutenJozef Mertens
Airfield construction in Holland
Oud EindhovenRed. Drs. H. Mandos en A.D. Kakebeeke
Binnenziekenhuis Eindhoven
Sociale verandering in het oude Kempenland: demografie, economie en cultuur van een preïndustriële samenleving (1840 - 1910)Peter Meurkens
De Comme geopend: Geschiedkundige opstellen uit de Kempenred. A.P.A.M. Spijkers
Koninklijke Harmonie Echo der Kempen: ´t Hermenieke van BergeijkJohan Biemans
Oude glorie van de Bergeijkse sigaar en spiritus 1866-1966Johan Biemans
Kroniek van De Kempen, register 1-20Redactie: Gerard Rooijakkers, Renate van de Weijer, Cor van der Heijden, Harrie Franken, Henk van Gerwen, Frans Hoppenbrouwers, Frans Huijbregts, Wim van Gompel, Jan Scholten.
Kroniek van De Kempen 2000Redactie: Cees Prinsen, Kees van Kemenade, Cor van der Heijden, Jan Broertjes, Wies van Leeuwen, Jan Spoorenberg, Cor Hoppenbrouwers, Gerard Rooijakkers, Harrie Franken, Frans Hoppenbrouwers, Jan Scholten, Frans Huijbregts
Kroniek van De Kempen 1997Redactie: Cees Prinsen, Kees van Kemenade, Cor van der Heijden, Jan Broertjes, Renate van de Weijer, Gerard Rooijakkers, Wies van Leeuwen, Jan Spoorenberg, Cor Hoppenbrouwers, Harrie Franken, Jan Scholten, Frans Huijbregts en Frans Hoppenbrouwers
Kroniek van De Kempen 1996Redactie: Cees Prinsen, Kees van Kemenade, Cor van der Heijden, Jan Broertjes, Renate van de Weijer, Gerard Rooijakkers, Wies van Leeuwen, Jan Spoorenberg, Cor Hoppenbrouwers, Harrie Franken, Frans Hoppenbrouwers, Frans Huijbregts, Jan Scholten.
Kroniek van De Kempen 1995Redactie: Cees Prinsen, Kees van Kemenade, Cor van der Heijden, Gerard Rooijakkers, Renate van de Weijer, Wies van Leeuwen, Jan Spoorenberg, Cor Hoppenbrouwers, Harrie Franken, Frans Hoppenbrouwers, Frans Huijbregts, Jan Scholten
Kroniek van De Kempen 1994Redactie: Cees Prinsen, Kees van Kemenade, Cor van der Heijden, Gerard Rooijakkers, Renate van de Weijer, Wies van Leeuwen, Jan Spoorenberg, , Cor Hoppenbrouwers, Harrie Franken, Frans Hoppenbrouwers, Frans Huijbregts, Jan Scholten
Kroniek van De Kempen 1993Redactie: Cees Prinsen, Kees van Kemenade, Cor van der Heijden, Renate van de Weijer, Wies van Leeuwen, Cor Hoppenbrouwers, Frans Hoppenbrouwers, Frans Huijbregts, Harrie Franken, Jan Spoorenberg, Jan Scholten, Gerard Rooijakkers
Kroniek van De Kempen 1992Redactie: Cees Prinsen, Kees van Kemenade, Cor van der Heijden, Gerard Rooijakkers, Harrie Franken, Cor Hoppenbrouwers< Frans Hoppenbrouwers, Frans Huijbregts, Jan Scholten, Jan Spoorenberg, Renate van de Weijer, Wies van Leeuwen
Kroniek van De Kempen 1991Redactie: Harrie Franken, Cees Prinsen, Kees van Kemenade, Cor van der Heijden, Gerard Rooijakkers, Cor Hoppenbrouwers, Wies van Leeuwen, Jan Spoorenberg, Renate van de Weijer, Frans Hoppenbrouwers, F. Huijbregts, J. Scholten
Kroniek van de Kempen 1990Redactie: Cees Prinsen, Kees van Kemenade, Cor van der Heijden, Gerard Rooijakkers, Frans Hoppenbrouwers, Wies van Leeuwen, Jan Spoorenberg, Cor Hoppenbrouwers, Harrie Franken; F. Huijbregts
Kroniek van De Kempen 1989Redactie: Cees Prinsen, Kees van Kemenade, Cor van der Heijden, Wies van Leeuwen, Jan Spoorenberg, Jan Melssen, Cor Hoppenbrouwers, Harrie Franken, Frans Hoppenbrouwers
Kroniek van De Kempen 1988Redactie: Cees Prinsen, Cor van der Heijden, Nico Roijmans, Kees van Kemenade, Wies van Leeuwen, Jan Spoorenberg, Jan Melssen, Cor Hoppenbrouwers, Harrie Franken, Frans Hoppenbrouwers
Kroniek van De Kempen 1987Redactie: Harrie Franken, Bert v.d. Heijden, Cor v.d. Heijden, Frans Hoppenbrouwers, Frans Huijbregts, Kees van Kemenade, Wies van Leeuwen, Jos Leurs, Jan Melssen, Cees Prinsen, Jan Scholten en Jan Spoorenberg
Kroniek van De Kempen 1986Redactie: Cees Prinsen, Frans Hoppenbrouwers, Kees van Kemenade, Bert van der Heijden, Wies van Leeuwen, Jan Spoorenberg, Jan Melssen, J.A.J. Becx, Wim van Gompel, Harrie Franken, Frans Huijbregts; Jan Scholten.
Kroniek van De Kempen 1985Redactie Harrie Franken, Wim van Gompel, Frans Hoppenbrouwers, F. Huijbregts, Kes van Kemenade, Daniël Vangheluwe, Cees Prinsen, Jan Scholten
Kroniek van De Kempen 1984Redactie: Harrie Franken, Wim van Gompel, Frans Hoppenbrouwers, Frans Huijbregts; Wies van Leeuwen, Cees Prinsen; Nico Roymans; Daniel Vangheluwe; Jan Scholten
Kroniek van De Kempen 1983Redactie Harrie Franken, Frans Huijbregts, Wies van Leeuwen, Frans Hoppenbrouwers, Wim van Gompel, Kees van Kemenade, Peter Latjes, Cees Prinsen, Nico Roymans.
Kroniek van De Kempen 1982Redactie Harrie Franken, Wim van Gompel, Frans Hoppenbrouwers, Frans Huijbregts, Jos Jaspers, Wies van Leeuwen, Nico Roymans.
Kroniek van De Kempen 1981Harrie Franken, Wim van Gompel, Frans Hoppenbrouwers, Frans Huijbregts, Kees Ligtvoet
Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa 2013Ben Holleman, Dolly Verheijen-Vernooij, Broer Daniëls, Louis Schats
Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa 2012Ben Holleman, Dolly Verheijen-Vernooij, Broer Daniëls, Louis Schats
Vessem Toneel: ruim een halve eeuw toneel in VessemSjef Smetsers
Goeien Aord: Mensen uit de Kempen.Tom Tacken; Bart van Hattem (Foto's)
DOCUMENTEN - betreffende de Kapittels van Hilvarenbeek, Sint Oedenrode en OirschotA.M. Frenken, pr.
De oude Hofkerk BergeijkJohan Biemans
Eicha Museum BergeijkRedactie: Johan Biemans, Jos Deeben en Frans Theuws
Plant en Mens in ReuselWim van Gompel
Groot geweld in kleine dorpenDrs. H.A.A.C.M. van der Heyden
Het Knegsels straat- en veldnamenboekjeAndré P.G. Lieberom
Maarten van Riethoven - eerste bisschop van IeperP.H. Verhoeven
Van GummigallegenRed. W. v. Gompel; P. van der. Heijden; J. Kokken; A. Schellens
Jan lié ié iég vertelt of: ook honderd jaar geleden was er humor in de Kempen !J. H. Pijnenburg
"Kom een pijpke buurten" : Achtergronden en Geschiedenis van Kleipijpen gevonden in Vessem, Wintelre en Knegsel
D'n ouden toren van HOOGELOONRedactie: L. v.d. Borne; L. Brok
OOGGETUIGEN VAN DE BEVRIJDING, de laatste oorlogsweken in de KempenAd van Gool
Deugenietjes & VergeetmenietjesJohan Biemans
De Koekendief & De Kiekoek Johan Biemans
HET HERENGOED VAN WAALRE: De Heren, het kasteel en de Loondermolen, circa 1300-1940Prof. Dr. Arnoud-Jan A. Bijsterveld (eindred.); Theo van Dijk; Sandra Groeneveld; Jan Jansen
De schaduw van een Heiligdom: de geschiedenis van Aalst en zijn middeleeuwse kerkArts, Nico M.A.; Bijsterveld, Arnoud-Jan A. (eindredactie); Dijk, Theo F. van; Hagen, Jan W. en Walinga, Jaap
De bezem en de meitak: Vrijen en trouwen in Kempen, Meierij en PeelBen Janssen
Het oer-oude Oirschot: Een aanzet tot een geschiedschrijving van Oirschot - BestJ.P.J. Lijten
Langs het zandpad : een gezinskroniekDon P.S. Goossens
Sientje van Mierikshoven 2: TrubbelsRedactie: Brieven uit Het Bisdomblad 1973-1980.
De Koning en De Boer: volksvertelsels en volkshumor uit kempen, meierij en peel.Ben Janssen
Mie Peels en de AalsterhutJean Coenen
Canon van de Gemeente Bladel: Jubileumboek Heemkundige Kring Pladella Villa 1988 - 2013Red. Ben Holleman; George Koijen; Jeanne Lewiszong-Couwenberg; Nico van Limpt
Philips' Woningbouw 1900 - 1990: Fundament van Woningstichting Hertog Hendrik van LotharingenAd Otten; Elisabeth Klijn
In Vogelvlucht 2: De KempenAd van Gool (Fotografie : Fred van Laarhoven)
Dorp en Dessa: Verhaal van een dorp in Brabant en zijn jongens-soldaten in de vrijheidsstrijd van Indonesië 1945-1951Graard Janssen
Een en al zand: twee jaar graven naar het Brabantse verledenNico Roymans / Frans Theuws (red.)
Duizel: een zaligheid apartstudenten economisch lyceuem Eindhoven (ELE)
Moeders van toenH.C. Wintermans
Een eeuw landbouw in DuizelH.C.Wintermans
Toen de vorst uit de grond wasH.C. Wintermans
Zeelst in oorlogstijd: uitgebracht ter gelegenheid van de herdenking van het bombardement van 17 september 1944.J. Bressers; A. Hopstaken; M. Hurkx; F. v.d. Maden; P. Vermeulen
Monumenten in Veldhoven: Achtergronden en bijzonderheden.J.F.C.M. Bijnen; G. Sol (schetstekeningen).
Driekwart eeuw St. Caeciliakerk Veldhovenred. J.F.C.M. Bijnen; Th. A. Kuijpers
Enige feiten uit de historie van de parochie van St. Lambertus te Meerveldhoven.A.M.J.G. van Run
Geschiedenis van OerleC. Rijken; J.F.C.M. Bijnen
Groeten uit VeldhovenJ.F.C.M. Bijnen
Memoriaal van harmonie L'Union Fraternelle Zeelst 1871 - 1971Red. J. v. d. Bosch
Veldhoven in oude ansichtenA.J. Driessen; W. Klaasen; C. Kuijpers; W.C.M. van Nuenen
1896 - 1996 100 jaar R.K. Boerenbond VeldhovenRed. Bert van Drunen
Zeelstse Middenstand 1950-1980
50 jaar Heemkundekring ''De heerlijkheid Oirschot''C. van Esch-van Hout
Register van Eindhovense Schepenakten van juli 1509 tot juli 1511: Bijdragen tot de geschiedenis van Kempen- en PeellandJ.Th.M. Melssen
25 jaar Weerderheem: 1952 - 24 okt. - 1977(red) P. J. Latjes
Het Register van de Cijnzen, die de Heer van Cranendonk in Eindhoven ontving in de jaren1590 tot 1640 en de Schattingskohieren van de gegoedheid van de inwoners van Eindhoven in 1665 en 1687J.Th.M. Melssen
Eersel...'n zaligheidHarrie Grielen; Christ Thijssen
Eersel in grootmoeders tijdA.D. Kakebeeke (tekst); G.R.H.G. Remery (foto's)
Vrijheid aan de RunJ Rijken e.a.
De geschiedenis van Eindhoven: de stad van Kempenland L.G.A. Houben
Eindhoven door de eeuwen(red) J. Spoorenberg en Drs. H.A.M. de Wit
Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilampKarel Vermeeren
LieshoutR.G.F.M. Merkelbach
Oog op Oirschot(red.) H.J.M. Mijland; L.M. van Hout; Drs. J.P.J. Lijten
Honderd jaar Fraters in Reusel 1884-1984Red. Martien Heesters, Graard Janssen; Wim Lavrijsen; Toon Schellens
Reusel tijdens de Tweede WereldoorlogWim Lavrijsen
Rijthovens KerkboekJohan Biemans
Veldhoven: historische spiegelingJacques Bijnen
Kadastrale atlas van de gemeenten Oerle, Veldhoven, Zeelst in 1832Werkgroep "Kaart van Veldhoven 1832"
De hooge dorpen: 700 jaar Vessem-Wintelre-KnegselJ. van den Biggelaar; H. van Bruggen; J. van der Heyden; M. van Oosterhout; N. Rempkens
Ons Vessem 1889-1979P.G. van der Linden
Prehistorische jagers en verzamelaars te Vessem: een modelNico Arts; Jos Deeben
Sporen onder de Kempische stad: archeologie, ecologie en vroegste geschiedenis van Eindhoven 1225-1500Nico Arts (red)
Als het regent zetten we "D'N TÔORE" binnen: veranderingen in Knegsel vanaf 1900 in woord en beeld.Mia Geerts-van Dooren; Riek van Ham-Gijbels; Frans Klaasen; Mat Theunissen
Niet zo maar 'n stallekeHarrie Grielen; Leo Hermans
Eindhoven; een samenleving in verandering Deel 1Dr. J.M.P. van Oorschot
Beknopte geschiedenis van Eindhoven; met twee gravuren en een kaartjeF.N. Smits, Pr
Parels van Eersel: cultuurgeschiedenis op straatRedactie: Fons Gommers; Wiesje Wijngaarden
25 jaar Streekmuseum De Acht ZalighedenRedactie: P.P. Schilders; P.J. v.d. Waterbeemd; C.H.J. Cornelissen
Jubeljaar 1981 St. Willibrorduskerk Eersel: Facetten uit de geschiedenis van de kerk en parochie van EerselKees Cornelissen (red); H. Strijbos; G. Boelaars
Honderd jaar Familiebedrijf Van den Hurk Eersel: 1904 - 2004Leo Hermans (teksten); Piet van den Hurk (Interviews)
Langs 'sHeren wegen: Kleine religieuze monumenten in De Acht Zaligheden.Samenstellers: L. v.d. Borne; G. v.d. Linden; J.L. v. Vlokhoven; M.R. v. Zoeren
Cuijpers & Cuypers: De familie en haar bedrijf in de Kerkstraat te Eersel, 1919 - 2000Annie Cuijpers - van der Aa.
Agio Cigars: Sigarenmakers sinds 1904.Hans Horsten.
Content in Eersel
60 jaar “Met Hart en Ziel” zingen in Eersel: Con Amore et Anima 1934 - 1994.P.J. van de Waterbeemd
Duizel Eersel Steensel Volksleven en Verleden Deel IC. Cornelissen, A.D. Kakebeeke
Eersel in de twintigste eeuw: de burgemeester.Piet Hooijmaijers, Jo v. d. Biggelaar, Kees Cornelissen, Frans Teunis
Het kerkdorp Borkel en Schaft: bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis der gemeente ValkenswaardP. Dominicus de Jong O.C.R.
De wereld van schoolmeester Panken: een portret van het oude Kempenland in de negentiende eeuwP. Meurkens
Geschiedenis van Bladel en Netersel : naar de archieven van Postel's abdijTh. Ign. Welvaarts
Jaarboek Pladella Villa 2009Ben Holleman; Dolly Verheijen – Vernooij; Broer Daniëls; Louis Schats
Jaarboek Pladella Villa 2008G.F.W. Holleman; T.P.L. Verheijen – Vernooij; E.W.L.J. Daniëls; L.H.M. Schats.
Jaarboek Pladella Villa 2006G.F.W. Holleman; T.P.L. Verheijen – Vernooij; M.A.C.J. Heesbeen – Swanenberg; W.H. Seuntjens – Willems; E.W.L.J. Daniëls; L.H.M. Schats.
Jaarboek Pladella Villa 2005G.F.W. Holleman; T.P.L. Verheijen-Vernooij; W.H. Seuntjens - Willems; E.W.L.J. Daniëls.
Jaarboek Pladella Villa 2001G.F.W. Holleman; R.Chr.G. Spong; T.P.L. Verheijen – Vernooij; W.H. Seuntjens - Willems
Jaarboek Pladella Villa 2003G.F.W. Holleman; R.Chr.G. Spong; T.P.L. Verheijen – Vernooij; W.H. Seuntjens – Willems; E.W.L.J. Daniëls
Jaarboek Pladella Villa 2002G.F.W. Holleman; R.Chr.G. Spong; T.P.L. Verheijen – Vernooij; W.H. Seuntjens – Willems.
Jaarboek Pladella Villa 2000G.F.W. Holleman; J.H.W.E. van der Aa; A.H. Mariën; T.P.L. Verheijen – Vernooij; W.H. Seuntjens – Willems; R.Chr.G. Spong.
Jaarboek Pladella Villa 1999G.F.W. Holleman; J.H.W.E. van der Aa; A.H. Mariën; W.H. Seuntjens – Willems; T.P.L. Verheijen – Vernooij.
Jaarboek Pladella Villa 1997T.P.L. Verheijen – Vernooij; J.H.W.E. v.d. Aa; G.F.W. Holleman; A.H. Mariën; W.H. Seuntjens - Willems
Jaarboek Pladella Villa 1996T.P.L. Verheijen – Vernooij; J.H.W.E. v.d. Aa; G.F.W. Holleman; A.H. Mariën
Jaarboek Pladella Villa 1995T.P.L. Verheijen – Vernooij; J.H.W.E. van der Aa; G.F.W. Holleman; A.H. Mariën.
Jaarboek Pladella Villa 1994T. P. L. Verheijen - Vernooij; J.H.W.E. van der Aa; G.F.W. Holleman; A.H. Mariën
Hapert zoals het vroeger wasM. J. C. Hurkmans
Drie dorpen een gemeente: een bijdrage tot de geschiedenis van Hoogeloon, Hapert en Casteren.W. C. M. van Nuenen [et al].
Oorlogsherinneringen Bladel Netersel negentien40 negentien45.W. Hendriks; R. Kuijs-Croonen; N. A. J. C. van Limpt; H. Schenning; Th. Verheijen-Vernooij.
Bestemmingsplan Kempisch Bedrijvenpark, Gemeente Bladel.Grontmij Nederland
De Weebosch in de Kempen : Geschiedenis en verhalen van de Weebosch en zijn bewoners.Johan van der Heiden; Piet van Vlierberghe
Weteringen in Bergeijk en Westerhoven : Een vroege heideontginning.Christ van Nostrum
Bergeijk, Diamant in Kempenland - 35 jaar Gemeenschapswerk Bergeijk, 1958 - 1993Johan Biemans
Te Best Wart: De geschiedenis van Best en zijn vroegere grondgebiedJean Coenen
Drie Zaligheden, Eersel Duizel Steensel. Een bijdrage tot haar geschiedenisJ. Spoorenberg; F.J.P. Huijbregts; A. Dams
De Teuten - Buitengaanders van de KempenRed. W.H.Th. Knippenberg
Memoires van Jef Wintermans: landbouwpionier, politicus, journalist, 1877 - 1955.Bas Bierkens
De Negende Zaligheid - Cultuurhistorisch beeld van Bladel en Netersel in de Acht ZalighedenNico Roymans, Jan van der Heyden, Charel Baelemans, Frans Verachtert
Boter uit de Kempen 1890 - 1920: Een zegen voor onze landbouwersBas Bierkens
De Acht Zaligheden, oude kern van de KempenH. Mandos en A.D. Kakebeeke