Boeken Zuidoost Brabant

TitelAuteur
A short history of Eindhoven
Korte Geschiedenis van Eindhoven voor het basisonderwijsA.D. Kakebeeke
25 Jaar Heemkundekring "De Heerlijkheid Oirschot"
HELMOND en haar ontstaan: Bijdrage tot de geschiedenis van Helmond; Waarin opgenomen HELMOND TOEN EN NU deel IIPierre van de Meulenhof
Eersel in oude ansichten, waarin tevens opgenomen afbeeldingen van Duizel en SteenselP. J. J. M. Kwinten
Korte geschiedenis van EerselA.D. Kakebeeke
Katholicisme en socialisme: Het zelfbeeld van de Eindhovense christen-socialisten in het spanningsveld tussen traditie en moderniteit, 1885-1920Dr. H.M.T.M. Giebels
Lambert Poell (1872 - 1937) en de katholieke sociale beweging: Sociaal-klerikaal spanningsveld in het Bossche Diocees 1896 - 1915; Analyse van een mentaliteitDr. A. A. J. Thelen
Kadastrale Atlas van de gemeente Valkenswaard: Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard anno 1832Marianne Meijboom / Ahrens; Myriam van Moolenbroek-Vogels; Stef Nieuwendijk; Henk van Mierlo.
Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa 2017: Heemkundige Kring Pladella Villa geeft de geschiedenis van Bladel toekomstRed. Hugo Leijten
Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa 2016: Heemkundige Kring Pladella Villa geeft de geschiedenis van Bladel toekomstRed. Hugo Leijten; Dolly Verheijen-Vernooij; Broer Daniëls
Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa 2015Red. Hugo Leijten; Dolly Verheijen-Vernooij; Broer Daniëls; Louis Schats
Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa 2014Red. Ben Holleman; Dolly Verheijen-Vernooij, Broer Daniëls; Louis Schats
Opening "Herman Witte Huis" 2-dec-1975 (Samenwerkingsorgaan Agglomeratie Eindhoven)
125 jaar VAN PIEREmenten om de cultuur en om de krenten 1848 - 1973Dr. F. J. M. van Puijenbroek
Parochiegids voor de parochies Eersel, Duizel en Steensel
Beeldspraak: amateur-schrijvers dichters fotografen uit de agglomeratie eindhoven
1969- 1979 tien jaar 'hoge hees': natuur en sculptuur IX 26 juni - 26 augustus 1979Organisatie: B. van den Brink-Vandepoel
De Koperteuten * Luyksgestel: Het jaar van de weerwolfArie van der Lugt
Wandeling door OirschotF.v.d.Heijden; M.v.d.Heijden-Bruning; W.Klaassen; H.v.Steensel
Gemeente Oost-, West- en Middelbeers.
Harmonie St Cecilia: officieel programma van de nationale federatieve KNF-concertwedstrijden 1992
De Viering van de H. Eucharistie: uitgave 1968
Recreatieschap Agglomeratie Eindhoven: Verslag over 1963
Het Kasteel-Raadhuis en Museum van HelmondJ. J. M. Heeren
Jacobushoeve Vessem 5 jaar: geraakt om te delen, 15 september 1996Red. A. Worsseling; C. Kromwijk; T. Jacobs; J. Mijland
Biddende Abt in Kopenhagen: Mattheus van IerselW.J. Stokman, o. praem
Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant, 1800-1885Ir. A. H. Crijns; Prof. dr. F. W. J. Kriellaars
Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400Dr. M. H. M. Spierings
Het klooster Soeterbeeck te Deursen, 1732-1982Red. Drs. R. Th. M. van Dijk o. carm.
Het ontstaan van Groot-Eindhoven, 1890-1920: Spanningen tussen bevolking en materieel bestaanDr. F. A. M. Messing
Ontginningen in de Noordbrabantse Peel in de 19e eeuwDr. P. Hollenberg & Drs C. E. H. M. Peters
Gemeentemuseum De Wieger Deurne: Catalogus No 9
Schorsbos, daor mòete wel van houwe: 11de Eucharistieviering in de St. Servatiuskerk te Schijndel, zondag 22 februari 1998 met De Hopplukkers Schijndel
"Het Klooster", Veldhoven: Verslag oriëntatietocht Hoogeloon - Meerveldhoven_Zeelst 17 juni 1967Leo Bonekamp, Herman-Jozef, Cosmas Wolfs, Hugo Koedooder
Malpie
Een museumroute in Zuidoost-Brabant.
Fietsen in Kempenland: Mortelenroute (14)
H. H. J. Maas, 1877-1958, onderwijsman, literator en journalistDr. J. P. A. van den Dam & Drs. J. M. W. G. Lucassen
Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen I
Bouwen als sociale daad: 50 jaar woningbouw PhilipsJ.J. Vriend
Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuwDr. J. M. P. van Oorschot
Kerken van heren en boeren: Bouwhistorische verkenningen naar de middeleeuwse kerken in het kwartier KempenlandHerman Strijbos
Eindhoven een halve eeuwJan Willem Overeem met foto's van Martien Coppens
Gemeentearchief van Eindhoven: jaarverslag over 1971Gemeentearchivaris Mr. A.L.G.M. van Agt
Onder de voet gelopen: Het ontstaan en verdwijnen van een kleinnijverheid in Nederland na 1800, de Brabantse klompenmakerijDr. F. J. M. van Puijenbroek
Herindelingsplan Stadsregio Eindhoven-Helmond, september 1999
Van mensenjacht en overheidsmacht: Criminogene groepsvorming en afweer in de Meierij van 's-Hertogenbosch 1795-1810Prof. Dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt
N.V.B.C. Congres 1978 - bezoekprogramma september 1978De samensteller Th. H. v.d. Ven
Van papen en pastoors: De seculiere geestelijkheid in de KempenRed. H. de Kok; Alphons van den Bichelaer; G. Rooijakkers; J. Cools; W. van Halen
Vrouwenhandel en Prostitutie in de oude KempenH. de Kok
De Helmondse Textielnijverheid in de loop der eeuwen: de grondslag van de huidige textielindustrie 1794-1870Dr. W. A. J. M. Harkx
25 jaar Ut Muziek 1973 - 1998 uit de archieven van de zing- en speelgroep 'ut muziek'
Reizen door de oude Peel: 100 eeuwen peelverhalenTheo Janssen
Volksvermaak in ReuselWim van Gompel
Goej VolkLodewijk van Woensel
Ut muziekboek: een kempisch liedboekNel Franken, Herman Ritter, Karel Franken en Harrie Franken
Beminde gelovigen... : De geschiedenis van de parochies Hooge Mierde, Lage Mierde en HulselJos Veldhoven, Riny Rovers-Swaanen, Ed Verspaandonk, Joep Verspaandonk, Peter van Herpt, Martien van Gisbergen
Verhalende liederen en Feestliederen (Ut Muziek)Harrie Franken
Aren uit Reusels korenschoof: gedichtjes en verhaaltjes van Reuselse mensen
Verzen uit KnegselJ.A.Brinkman
Het Stroomgebied van de Dommel 1863-1963
Het landschap in de Kempen door de eeuwen heen: tentoonstellingsproject Kempische Museumroute 2001
Een milieu-catastrofe van 50 jaar geleden, getoetst aan de huidige inzichten.D.A. Munnik
ZNZ (Zuid-Nederlandse Zuivelbond) bij de horens gevat: kaleidoskoop van 75 jaar ZNZRed. C.F. Roosenschoon
ARKA - Algemene Rooms Katholieke Ambtenarenvereniging - afdeling De Kempen: 3e Lustrum, 4 april 1949-1964
Paarsboek - Strabrechtse Heide / E9: verantwoording van de hoge ecologische waarde van de Strabrechtse Heide en de te verwachten afbrekende invloed daarop van de geprojecteerde rijksweg 75 - E9
Zwartboek Vliegveld Welschap: Uitgave gezamenlijke actiecommitees "Welschapstop"E. Plantenga-van Noort, W. Engbers, P. Horbach, H. Thijssen, H van Uchelen
Heemkundevereniging 'De Hooge Dorpen' Jaarverslag 1985J. v.d. Biggelaar
Centrum voor Filosofie en Kunst: Cursus overzicht 1999-2000Mevr. Drs. N. Canters
Zeldzame mensen / Rare people: Fotografie/ Photography by Toon MichielsToon Michiels
Toponymen H. 2 De BontA. P. de Bont
Toponymen H. 1 De BontA. P. de Bont
Kempische militairen in de Oost: Herinneringen aan Nederlands-Indië en Nieuw-GuineaSamenstellers: Kees Beerens; Frans Huijbregts
100 jaar Boerenbond Reusel 1897 - 1997: Van boeren aan de grens tot boeren met grenzenRed. Aad Martens
Duysels Hof: Geschiedenis van een landgoed en zijn bewonersJeroen Verhoog
VDL Groep Team
Verleden wordt Heden: De bijdrage van vrijwilligers aan het gemeentelijk archeologiebeleidTonnie van de Rijdt; Ria Berkvens; Kees. van Baaren
Dichter bij de Zaligheden: Een verkenning van enkele gothische kerken en torens in de KempenH. Strijbos; M. Hurkmans
In principe akkoord
Stinselse Croniecken: Mensen, Beelden, Verhalen, LiedjesPatrik Bierens - Jan van Nunen - Jan van der Sanden -Jan van de Ven
Luchtfoto-Atlas Noord-Brabant (oost)Fred Hagman; Marcel Kuiper; Rob Kersbergen
Katholieke Plattelands Jongeren K.P.J. Eersel 60 jaar (1922 - 1982)
Westerhoven Plangebied Sint Servatius: Proefsleuvenonderzoek met doorstart naar opgraving.Drs. M. Kooi; m.m.v. drs L. van Beurden; E.A.M. de Boer MSc, MA; drs. A.C. van de Venne
Maria Lemmens en Adriani van Hoof: Een bijna verloren Kwartier van Maria Lemmens geboren 1780 en Adriani van Hove / HoofP.M.A. van Weereld
Bergeijk een tweeheerlijkheid? (1285 - 1469): (Overdruk uit Limburg - Het Oude Land van Loon 89)Daniel Vangheluwe
Palaehistoria Acta et Communicationes Instituti Bio-Archaeologici Universitatis Groninganae Vol. IIIRed. A.E. van Giffen
De Stad en Meyerij van 's Hertogenbosch of derzelver beschryving: Twede AfdeelingA. C. Brock
'ne Stokkelse mens verteltHan van de Ven, Lia Verhaar, Mecholine Vreke
Ken Uw Kempen: In het "voetspoor" van Meester PankenJ. Biemans, C. Cornelissen, P. Dirkx, A. van Leeuwen en J. v. Twisk
PLAN voor de opzet van een Heemkundig Museum te Reusel
Jaarverslag 1983 Streekarchief Zuid-Oost Brabant: Jaarverslag van het Streekarchief Zuid-Oost Brabant over 1983
Reusel woordenboek: deel 4 -Inleiding; Schets van het dialect; Aanvullingen; RegistersWim van Gompel
Reusels woordenboek: deel 3 - Beroepen en andere bezighedenWim van Gompel
Reusels woordenboek: Deel 2 - De WereldWim van Gompel
Reusels woordenboek: deel 1 - De mensWim van Gompel
Boxheide 2: (Kadaster)gegevens Hertheuvelse Hoef, Boksheide en Spijkert te EerselSamenstelling Aart Gispen
Cursus Prehistorie en Geschiedenis van de omgeving van EindhovenA.D. Kakebeeke
Het Rijengrafveld te Broekeneind bij Hoogeloon (N.-Br.)W. Glasbergen
Begrafenisritueel in de Kempische BronstijdS.J. de Laet en W. Glasbergen
Een Federmesser Nederzetting langs de Kapeldijk te Westelbeers, provincie Noord-BrabantNico Arts & Jos Deeben
Bodem en Landschap in Zuid-Oost-Brabant (Draaiboek diaprojectie)G van Amsterdam
De vruchtbaarheid in de gemeente Hooge en Lage Mierde (1870-1930): Een demografisch onderzoek.Tim V.G.J. Boemaars
gildeboek o. l. vrouwegilde eerselTh. van der Aalst
Een dubbele duik in het verleden: Hernieuwd onderzoek naar de grafheuvel aan de Eerselse Dijk te BergeijkE.M. Theunissen, E. Smits, J.W. de Kort en J.N. Lanting
Toelichting bij de Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant - regio Dommel en AaProvincie Noord-Brabant, dienst REW
Bergeijk in kaart: Historische geografie en toponymie, verkenning van grondbezit en grondgebruik, vanaf de Middeleeuwen tot onze tijd.Daniel Vangheluwe; Kik de Nooijer; Roger Knaepen; Johan Biemans
Alles heeft zijn tijd: De Zusters van Liefde en hun grote betekenis voor de Schijndelse samenleving (1836-2011)Henk Beijers
De onvoorstelbare jaren 1939-1947: uitgegeven ter gelegenheid van de 50-jarige bevrijding van de gemeente EerselUrsula Levy
Op de Hobbel: herinneringen aan mijn jeugd in de Brabantse KempenLies van Poppel - Stevens
Liederen en dansen uit de Kempen: Een optekeningHarrie Franken
Een staat in een stad: Een boek over de oorsprong van Philips en zijn invloed op EindhovenKaspar van Leek
Koningen en Koningsschilden van het St. Catharinagilde tot Blortem en GestelSamenstelling: M.J.H. van Dooremolen
100 Jaar katholiek onderwijs in beeld 1903 - 2003
Vijfenzeventig jaar katholiek onderwijs in Eersel 1903-1978
Evaluatie 2006-2009 Monumentencommissie Eersel-OirschotFrits Speetjens - Peter van Gerven
Laudatio Museumpenning Noord-Brabant 2010Commissie Museumpenning Noord-Brabant
Lies Jacobs van meisje tot getrouwde vrouwLies Jacobs
Een Eerselse Legende: De familie Mer(c)kelbach en kasteel " 't Hof"R.G.F.M. Merkelbach
De urn van Toterfout en de reformatie van de Britse BronstijdDr. W. Glasbergen
Gepalmde rogWillem van 't Hof (pseudoniem voor W. Verspaandonk))
Het Reuselse leven in beeld (2), van begin 20e eeuw tot ......Samenstelling: Jo Hendrikx; Nell Lepelaars; Jos Lavrijsen
De taal van Kempenland: Van ààwbätte tot zwiemeleCor Hoppenbrouwers
Het kaartboek van Averbode 1650-1680Eduard van Ermen
Tussentijds rapport van de opgraving Westelbeers
Het Kempenprojekt 3: de middeleeuwen centraalA. Verhoeven; F. Theuws
Het oude Kempenland: Eene proeve van vergelijking van organisme en samenlevingP.A. Barentsen
Het Kempenprojekt 3: De middeleeuwen centraal (Bijlagen)Red. A. Verhoeven; F. Theuws
Het Kempenprojekt 2: Een regionaal-archeologisch onderzoek in uitvoeringJ.Slofstra; H.H. van Regteren Altena; F. Theuws
De verdwijnende KempenFoto's Noud Aartsen
Het kempenprojekt: een regionaal-archeologisch onderzoeksprogrammaJ. Slofstra; H.H. van Regteren Altena; N. Roymans en F. Theuws
Boxheide: Een verkenning van Boxheide en omgeving door werkgroep "Boxheide" van de I.V.N. cursus te BergeykAn Kessel, Erzika Zegers, Leo Beelen, Henk Beumer, Jan Bos, Kees Govaarts, Rob Koops, Hans Manders, Cor Rooyakkers en Johan van zijll Langhout
Quoyer van EerselD. Vangheluwe (transscriptie van het oorspronkelijke document)
De standerdmolen van Oerle: archeologische verkenningen en historische bijzonderhedenJ.F.C.M. Bijnen
Slenders & Slenters: Familiegeschiedenis 1595 - 1981G.C. Slenders
Verleden wordt heden: een handreiking voor vrijwilligers in de archeologische monumentenzorgRia Berkvens; Tonnie van de Rijdt - van de Ven
Jeugd in de KempenUri Nooteboom
Archeologisch overzicht van Noord-BrabantG. Beex
Een verhaal over twee 200-jarigenR. Brouwer-Molenaar; L.M. Voortman-Duiverman
"Eersel, descriptie en analyse van het geografisch milieu"Barthold de Ruigh
Guldeboek Sint Jan Baptist Duizel: Gilde Deel 01
Bewoningssporen uit de Volle Middeleeuwen in het plangebied Boterbogten te Steensel, gemeente Eersel (ZAR 54)drs. M. Wesdorp
Tien bronzen bijlen bij een Romeinse dam: herinrichting beekdal Kleine Beerze, deeltraject Hoogeloon-Vessem (RAAP-rapport 2537)drs. J.A.M. Roymans, drs. N. Sprengers
Historie van Bladel: Geschiedenis van Bladel & Levensbeschrijving van August SniedersJ.W.M. Peijnenburg pr.
Inventaris van het Archief van de Gemeente Bladel en Netersel 1811-1925N.A.J.C. van Limpt
Ontdekkingsreis door Bergeijkse HistorieJohan Biemans
Bergeijk in Oorlogstijd, 1939 - 1945Johan Biemans
Een Zaligheid in de KempenHeemkundige Kring PLADELLA VILLA
Eersel 1925-1940: verhalen en foto's van mensen van toen; Deel 9 - Nieuwstraat en BospoortRia van de Ven - Jacobs
1464 Kwartierstaten Bergeijk en omgevingGerard Slenders
Eersel 1925-1940: verhalen en foto's van mensen van toen; deel 8 - Hertheuvelsehoef, Boksheide, Spijkert, Postelseweg en RosheuvelRia van de Ven - Jacobs
Eersel 1925-1940: Verhalen en foto's van mensen van toen; deel 7 - Willibrorduslaan, Gebr. Hoeksstraat en RunstraatRia van de Ven - Jacobs
Eersel 1925-1940: Verhalen en foto's van mensen van toen; Deel 6 - Kerkstraat, Schadewijkstraat, Bergeijksedijk, Kapelweg en VoortsewegRia van de Ven - Jacobs
Eersel 1925-1940: Verhalen en foto's van mensen van toen; deel 5 - Boevenheuvel, Hazenstraat, Stokkelen, Plaatse, Heibloem, De Berken. Leest en VoortRia van de Ven - Jacobs
Eersel 1925-1940: Verhalen en foto's van mensen van toen; deel 4 - Duizelsweg, Dalemsedijk en HintRia van de Ven - Jacobs
Eersel 1925-1940: Verhalen en foto's van mensen van toen; Deel 3 - Dijk, Postakkers, Klooster, Voortseweg en Oude PostelsewegRia van de Ven - Jacobs
Eersel 1925-1940: Verhalen en foto's van mensen van toen; Deel 2 - Hees, Molenveld, Schadewijk, Hoogstraat, Boevenheuvel, HazenstraatRia van de Ven - Jacobs
Eersel 1925-1940: verhalen en foto's van mensen van toen, Deel 1 - Markt en De VeldenRia van de Ven - Jacobs
Heemkunde syllabus: cursus prehistorie en geschiedenis van de KempenA.D. Kakebeeke
Vooruit denken en verwijlen: De (re)constructie van het plattelandschap in Zuidoost-Brabant, 1920-2000Joks Janssen
Een pront wijf, een mager paard en een zoon op het seminarie: Aanzetten tot een integrale geschiedenis van oostelijk Noord-Brabant, 1770 - 1914Red. Jan A. van Oudheusden, Gerard Trienekens
Van woningnoood! ... tot woningnood? - 100 jaar volkshuisvesting in de KempenRed. Pythia Winia
De dorpsschool in de Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1795H.Th.M. Roosenboom
Joannes Zwijsen, bisschop 1794 - 1877Dr. J.W.M. Peijnenburg
Kempische boeren en Vlaamse vissers: Kunstenaars en volkscultuur omstreeks 1885 Victor de Buck en Joseph GindraCor van der Heijden en Gerard Rooijakkers
Kempen vroeger en nuFrans Huijbregts en Lex Peeters
De Dommel en haar watermolensNelleke Bulthuis-van Tuyl; Frans Brom
Intergemeentelijk struktuurplan Kempenland: eerste fase, een verkenningA. Leenders; drs. H.J. de Loor
Watervoorziening van landbouwgronden in het Boven-DommelgebiedIr. J.J. Kouwe
De KempenFrans Hoppenbrouwers (voordrachten); Jos Leurs (aquarellen)
De werkgelegenheid in de Kempen
De demografische en sociaal-economische structuur van de Kempen
Het Onderwijs in de Kempen
De Landbouw in de Kempen
De begrenzing van de Kempen: Referaten gehouden op het Congres van het Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen
Land van Dommel en AARed. Drs. H. Mandos en Martien Coppens
Van Kerstkind tot Sinterklaas: verhalen uit de Acht ZalighedenJan van Hout
De vogels van Kempenland in de negentiende eeuwP.N.Panken; Johan Biemans
Boerenleiders in een heidedorp: een antropologische studie van machtsverhoudingen in een Brabants dorp 1850-1923Aad Nieuwenhuis
Van billen en kruien: Windmolens in de KempenAd van Gool
Onder de Schutse van het GildeAlfons Ising
Daor hedde de guld: 50 jaar bond van schuttersgilden Kring KempenlandDrs. Wim van Exel, Maarheeze
Van Handkrachtmelkfabriek tot StoomzuivelfabriekRedactie Henk Wintermans; Henk Langbroek, Annemiek van Veen
De sigaar
AGIO in vogelvlucht
Duizel en Agio sinds 1904Dr. M.C.A. van der Heijden
AGIO (Duizel deel VII): De geschiedenis van de AGIO sigarenfabrieken N.V. v/h Adr. Wintermans & Zonen in DuizelH. Wintermans
Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant MIP: Gemeente VessemRedactie M.Daru-Schoemann, M. Koenders, A. van Leeuwen, N. Maes, J.Michels, H. Ruiter, M. Vaessen, W. Wessel
Vessem - Wintelre - Knegsel: mei 1940 - september 1944Jos van der Heyden
Gewone mensen - ongewone tijden: Het leven van alleman in oorlogstijd in Vessem, Wintelre en KnegselRedactie: A.P.G. Lieberom en M.J.J. Theunissen
Tusse de haai en d'ékker: Een greep uit de geschiedenis van WesterhovenRedactie Willy Roelofs, Wim van Nuenen, Frans Hoppenbrouwers
Opgravingen in het centrum van Vessem, gemeente EerselDrs. M.A. Lascaris, drs. T. de Jong
Sint-Oedenrode 100 jaar in beeld 1914 -2014Redactie Leo van Lieshout en Richard de Visser
Jacques Cuijpers 1850 - 1926: een veelzijdig meester (Deel II)Willem de Blécourt, Cor van der Heijden - Frank van der Maden - Albert Pennings - Jos Swanenberg - Ton van de Wijngaard - Jant van der Weg
Jacques Cuijpers 1850-1926: een veelzijdig meester (Deel I)Willem de Blécourt, Cor van der Heijden, Frank van der Maden, Albert Pennings, Jos Swanenberg, Ton van de Wijngaard, Jant van der Weg, Piet Vermeulen, Mieke Hurkx
Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuwDr. J.M.P. van Oorschot
Verkennerij/Scouting van de St. Lambertusgroep Meerveldhoven - d'EkkerJacq. Bijnen
Steensel .... een ZaligheidStudenten Economisch Lyceum Eindhoven
Valkenswaard veranderd van 1952 tot 2012Jasper van Ansem, Joop van Appeldorn, Christ van den Besselaar, Willem Dings, Bert van Meijl, Henk van Mierlo, Joke Peels-Mollen, Jan Snellen, Loet Visschers
Veldhovense jongens in Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea 1945-1962Jacq. F. C. M. Bijnen
Urst inne van mèn: Reusel kermis zonder weergaWim van Gompel
Het Reuselse leven in beeld: van begin 20e eeuw tot ....Redactie: Jo Hendrikx; Renée Wouters, Jos Lavrijsen, Pieter Wouters en Thijs van der Zanden
Reusel àòn de meetRed. Niek Daniëls, Peter van der Heijden, Jan Kokken, Wim Lavrijsen, Toon Schellens
Kerk en Parochie van NeterselRedactie: A.C. Maas
een Brabantse van Gogh ervaringRed. Ton de Brouwer en Theo Bisschops
Landjuweel '80 Oirschottekst Hans van den Heuvel
Het Gilde St-Jan Baptista & Leenderstrijp: 350 jaar historie en gebruikenMax Farjon
Van d'n Aabeemd tot de Zwijnsput: Toponiemen in de cijnskring Helmond vóór 1500 in naamkundig en nederzettingshistorisch perspectiefRedactie: Henk Beijers, Geert-Jan van Bussel
Het landschap als museum: wegwijzer door PeellandEindredactie J. van Laarhoven
Harmonie "U.N.A." Honderd jaar 1877 - 1977Redactie J.J.W.M. Bots
Hart transplantatie in Eindhoven
50 jaar consecratie van de kerk "St. Jan Geboorte" DuizelRedactie L.J. Stravens, L. Jansen
Beschikking van Koning Philips op een verzoek van Gildebroeders van St. Joris en St. Agatha van Heeze uit het jaar 1596.Bewerking: T. van Oirschot-Sparla; A. van Oirschot
Van kattendèrm tot klinker: Pruufskrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Keijoologie aan de Keijoologische Hogeschool te HelmondCor van Eerd
NOVEEN ter eere van den H. WilllibrordusTh. van de Heuvel R.K.pr. (kapelaan St. Willibrorduskerk te Eersel)
Het Baarlese Geslacht van Olmen
Handboekje voor de Processie naar O. L. Vrouw van WerbeeckJ. H. Selten
Handschriftenverzameling van meester C. Rijken (Deel IV): Geschiedenis van VeldhovenH. Huibers
Handschriftenverzameling van meester C. Rijken (Deel III)H. Huibers
Handschriftenverzameling van meester C. Rijken (Deel II)H. Huibers
De Meierij van 's-Hertogenbosch in historisch perspectiefEindredactie: Annemiek van der Veen
Feest in onze stad: Handleiding Lesbrieven Eindhoven 750 jaar stadRedactie: Werkgroepen Eindhovense onderwijsmensen onder leiding van Jan Engbers
De Freule van CroyG.H. Wijnhoven O. Praem
Wentersel vruuger 1895-1960Jos van der Heyden,
Handschriftenverzameling van meester C. Rijken (Deel I)H. Huibers
Beknopte geschiedenis van DeurneR.J. Jansen; Mr. G. Engels; Wiro van Heugten
Uit de historie van de rooise klompenmakerijPater Wiro Heesters
't Hermenieke van Bergeijk 1845 - 1863J.W.C. Aarts en Johan Biemans
Sint-Oedenrode in 1982: 750 jaar stadsrechten
De vestiging van de Duitse Orde in Gemert 1200 - 1500Ad Otten
Organisatie en indeling van de Kempen op politiek en religieus gebied tijdens het Ancien Régime.J. Goris, A.C.M. Kappelhof, W.A,. van Ham, H. Coppens. H.A.M. de Wit; L. Braeken
Venster op het verleden: 20 jaar heemkunde in Vessem, Wintelre en KnegselRedactie: J. van den Biggelaar, N. Remkens, M.J.J.Theunissen
Schakels in de tijd - 100 jaar zorg in de KempenRedactie Thea Moors, Ton Cox, Rik Spooren, Jan Paulusse, Barend Kuipers
Merefelt Selered. Emmy Bergman-Bijnen
Een dag in de PeelTheo Janssen
Heks en Seks in NederlandE.J.Th.A.M. van Emstede
Airfield construction in Holland
Oud EindhovenRed. Drs. H. Mandos en A.D. Kakebeeke
Binnenziekenhuis Eindhoven
Sociale verandering in het oude Kempenland: demografie, economie en cultuur van een preïndustriële samenleving (1840 - 1910)Peter Meurkens
De Comme geopend: Geschiedkundige opstellen uit de Kempenred. A.P.A.M. Spijkers
Van Gogh in Brabant: Schilderijen en tekeningen uit Etten en Nuenen
DRIEK: 'ne Brabantse boer, die vroom en sober leefde, met zicht en zêssie maaide, stijf en oud werd.Roger van Laere
Oude glorie van de Bergeijkse sigaar en spiritus 1866-1966Johan Biemans
Het Liempdse Rijk van St. AlbertusRoger van Laere
Vessem Toneel: ruim een halve eeuw toneel in VessemSjef Smetsers
Goeien Aord: Mensen uit de Kempen.Tom Tacken; Bart van Hattem (Foto's)
DOCUMENTEN - betreffende de Kapittels van Hilvarenbeek, Sint Oedenrode en OirschotA.M. Frenken, pr.
ROND ONZE STADSKERK : bijdragen tot de geschiedenis van kerk en parochie van Sint Catharina te EindhovenRedactie J.M.Renders; A.D.Kakebeeke
De oude Hofkerk BergeijkJohan Biemans
Bistespeul Willem Iven
Eicha Museum BergeijkRedactie: Johan Biemans, Jos Deeben en Frans Theuws
Gestrand in Brabant: Market Garden - September 1944, Voortijdige zweefvliegtuiglandingenRed. Jacq. van Eekelen, Jos Korsten
Plant en Mens in ReuselWim van Gompel
Groot geweld in kleine dorpenDrs. H.A.A.C.M. van der Heyden
Het Knegsels straat- en veldnamenboekjeAndré P.G. Lieberom
Veldhoven van verleden naar heden: van prehistorie tot stadsrandgemeenteRed. Jacq. Bijnen
OOGGETUIGEN VAN DE BEVRIJDING, de laatste oorlogsweken in de KempenAd van Gool
Antoon Coolen Kind van ons Volk 1897-1997Redactie: Cor Bertrand, Bert Wijnen, Gaston Remery
Deugenietjes & VergeetmenietjesJohan Biemans
De Koekendief & De Kiekoek Johan Biemans
HET HERENGOED VAN WAALRE: De Heren, het kasteel en de Loondermolen, circa 1300-1940Prof. Dr. Arnoud-Jan A. Bijsterveld (eindred.); Theo van Dijk; Sandra Groeneveld; Jan Jansen
De schaduw van een Heiligdom: de geschiedenis van Aalst en zijn middeleeuwse kerkArts, Nico M.A.; Bijsterveld, Arnoud-Jan A. (eindredactie); Dijk, Theo F. van; Hagen, Jan W. en Walinga, Jaap
De bezem en de meitak: Vrijen en trouwen in Kempen, Meierij en PeelBen Janssen
Het oer-oude Oirschot: Een aanzet tot een geschiedschrijving van Oirschot - BestJ.P.J. Lijten
Langs het zandpad : een gezinskroniekDon P.S. Goossens
De Koning en De Boer: volksvertelsels en volkshumor uit kempen, meierij en peel.Ben Janssen
Mie Peels en de AalsterhutJean Coenen
Florarium Temporum: Een middeleeuwse wereldkroniek uit Eindhoven Nico Arts en Gerard Rooijakkers
Philips' Woningbouw 1900 - 1990: Fundament van Woningstichting Hertog Hendrik van LotharingenAd Otten; Elisabeth Klijn
In Vogelvlucht 2: De KempenAd van Gool (Fotografie : Fred van Laarhoven)
De Eeuwige Gildebroeder, anno 1975Karel Vermeeren
Een en al zand: twee jaar graven naar het Brabantse verledenNico Roymans / Frans Theuws (red.)
Zeelst in oorlogstijd: uitgebracht ter gelegenheid van de herdenking van het bombardement van 17 september 1944.J. Bressers; A. Hopstaken; M. Hurkx; F. v.d. Maden; P. Vermeulen
Monumenten in Veldhoven: Achtergronden en bijzonderheden.J.F.C.M. Bijnen; G. Sol (schetstekeningen).
Driekwart eeuw St. Caeciliakerk Veldhovenred. J.F.C.M. Bijnen; Th. A. Kuijpers
Enige feiten uit de historie van de parochie van St. Lambertus te Meerveldhoven.A.M.J.G. van Run
Geschiedenis van OerleC. Rijken; J.F.C.M. Bijnen
Groeten uit VeldhovenJ.F.C.M. Bijnen
Memoriaal van harmonie L'Union Fraternelle Zeelst 1871 - 1971Red. J. v. d. Bosch
Veldhoven in oude ansichtenA.J. Driessen; W. Klaasen; C. Kuijpers; W.C.M. van Nuenen
1896 - 1996 100 jaar R.K. Boerenbond VeldhovenRed. Bert van Drunen
Merckenswaert: Jaarboek 2000 Heemkundekring "Weerderheem" ValkenswaardRed. C.J.A.M. van den Besselaar; H.G.J. van Delft; A. van Moolenbroek; M.W.C.J.N. van Moolenbroek-Vogels
Merckenswaert: Jaarboek 1998 Heemkundekring "Weerderheem" ValkenswaardRed. C.J.A.M. van den Besselaar; H.G.J. van Delft; A. van Moolenbroek; M.W.C.J.N. van Moolenbroek-Vogels
Merckenswaert: Jaarboek 1994 Heemkundekring "Weerderheem" ValkenswaardRed. C.J.A.M. van den Besselaar; H.G.J. van Delft; A. van Moolenbroek; M.W.C.J.N. van Moolenbroek-Vogels
Verkenningen in ValkenswaardSamenstellers: Myriam van Moolenbroek-Vogels; Joke Peels-Mollen; Henk de geest; Jan van den Nieuwenhof
Noordbrabantse Plaatsnamen Monografie 1: ValkenswaardH.E.M. Mélotte; J. Molemans
Feest in ons dorp(Red) Jan Engbers
Sint-Oedenrode: Het dorp van Mgr. BekkersW. van Rooij
50 jaar Heemkundekring ''De heerlijkheid Oirschot''C. van Esch-van Hout
Register van Eindhovense Schepenakten van juli 1509 tot juli 1511: Bijdragen tot de geschiedenis van Kempen- en PeellandJ.Th.M. Melssen
25 jaar Weerderheem: 1952 - 24 okt. - 1977(red) P. J. Latjes
De Sgonste Parel van Brabant: Een kleurrijk mozaïek gevormd door Heeze-Leende-Sterksel(red) Eric Kolen; Lily Hollanders
Het Register van de Cijnzen, die de Heer van Cranendonk in Eindhoven ontving in de jaren1590 tot 1640 en de Schattingskohieren van de gegoedheid van de inwoners van Eindhoven in 1665 en 1687J.Th.M. Melssen
De geschiedenis van Eindhoven: de stad van Kempenland L.G.A. Houben
Eindhoven door de eeuwen(red) J. Spoorenberg en Drs. H.A.M. de Wit
Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilampKarel Vermeeren
Leende: Geschiedenis van een dorp met een ondernemende bevolkingJean Coenen
Heeze: Geschiedenis van een schilderachtig dorpJean Coenen
Lind dè is de sgonste plats; natuur en landschap van Leende een Oost-Brabants dorpWillem Iven; Teo van Gerwen
LieshoutR.G.F.M. Merkelbach
Lieshout suite 1981Peter Vink
Noordbrabantse plaatsnamen Monografie 2: Nuenen, Gerwen en NederwettenW. Cornelissen, F. de Lang, N. Nagtegaal
Sint-Oedenrode: zwerftocht door een boeiend verledenW. Heesters
Veldhoven: historische spiegelingJacques Bijnen
Kadastrale atlas van de gemeenten Oerle, Veldhoven, Zeelst in 1832Werkgroep "Kaart van Veldhoven 1832"
Sporen onder de Kempische stad: archeologie, ecologie en vroegste geschiedenis van Eindhoven 1225-1500Nico Arts (red)
Eindhoven; een samenleving in verandering Deel 1Dr. J.M.P. van Oorschot
Beknopte geschiedenis van Eindhoven; met twee gravuren en een kaartjeF.N. Smits, Pr
Honderd jaar Familiebedrijf Van den Hurk Eersel: 1904 - 2004Leo Hermans (teksten); Piet van den Hurk (Interviews)
Budel en Cranendonk, voorheen en thansS.H. Winkelmolen
Gegeven Sint-Barbaradag 1300: Een overzicht van de geschiedenis van Nuenen, Gerwen en Nederwetten.Jean Coenen
Te Best Wart: De geschiedenis van Best en zijn vroegere grondgebiedJean Coenen
Geschiedenis van de heerlijkheid AstenMaas,Toine (red.)
Drie Zaligheden, Eersel Duizel Steensel. Een bijdrage tot haar geschiedenisJ. Spoorenberg; F.J.P. Huijbregts; A. Dams
De Teuten - Buitengaanders van de KempenRed. W.H.Th. Knippenberg
Boter uit de Kempen 1890 - 1920: Een zegen voor onze landbouwersBas Bierkens