Academie voor de streekgebonden gastronomie: Mededelingsblad en Verzamelde Opstellen 20ste Jaargang nummer 1

Titel Academie voor de streekgebonden gastronomie: Mededelingsblad en Verzamelde Opstellen 20ste Jaargang nummer 1
Reeksnaam Academie voor de streekgebonden gastronomie
Auteur Eindred. Paul Hendriks
Afbeelding
Omschrijving Periodiek voor voedingsgeschiedenis, streekgastronomie en toerisme

Redactioneel:

Dat de A.S.G. regelmatig opduikt in de pers melden we getrouw in de desbetreffende rubriek. Vooral het 20-jarig bestaan van de A.S.G. was een prima gelegenheid voor een aantal mooie artikels. Maar deze keer willen we onze inleiding tot dit nummer beperken tot de weergave van twee bijdragen.
De eerste is een deel van de bijdrage van Margot Vanderstraeten dat verscheen in een Standaard-bijdrage over eten en drinken op 1 juni 2001 onder de titel “Eigen lof stinkt niet – 2003 wordt het jaar van de Vlaamse gastronomie”.
De tweede is een reportage van medelid Jempi Welkenhuyzen die verscheen in het novembernummer van Horeca Revue.

20 jaar ASG

20 jaar is een mijlpaal in het bestaan van elke vereniging, en dat is niet anders voor de “Academie voor de Streekgebonden Gastronomie”.
We gaan niet in details opsommen wat de “academie” in die tijd allemaal heeft gepresteerd en verwezenlijkt, maar kunnen gerust stellen dat het heel veel is geweest: publicaties, uitstappen, initiatiecursussen, medewerking verlenen aan diverse organisaties enz…., enz….. steeds ten dienste en ter verdediging van onze eigen “streekgebonden gastronomie” en achterliggend gedachtegoed.
Na die vele jaren van onverdroten arbeid en inzet van vele vrijwilligers krijgen we steeds meer erkenning en precies daarom hoog tijd om zelf eens feest te gaan vieren.
Enkelen uit de werkgroep “vorming en praktijk” opperden de idee dit zelfs uitgebreid te vieren, en kwamen na enig beraadslagen te voorschijn met een programma, om duimen en vingers af te likken zoals later zou blijken: een combinatie van het bezoeken van de tentoonstelling “Mosterd” die te Gent liep tot eind oktober en een feestmaal.

Inhoud:

 • Redactioneel
 • 20 jaar ASG – viering op 26 augustus 2001 – met recepten van het feestmaal door André Delcart
 • ACADEMITEIT
 • Het receptenboekje van Maria Verstraeten (Roermond, 1873) door Christian De Backer
 • Een krabbe verjuus door Dr. Frans Debrabandere
 • Al dat gezonde groen door Dr. Paul Van den Bon
 • Voedsel als genotsmiddel Uw zintuigen als gereedschap door Cobie Visser-Goutsmits
 • ASG-leden maken hun eigen patakons. Patakons en hun gebruik op nieuwjaarsbroden door André Delcart
 • MALHEUR, brut réserve door André Delcart
 • In de voetsporen van de postiljon Deel 2 – Herman Dewit en Gooik door Dirk Brentjens
 • Kerstmenus uit de Antwerpse Kempen door Gie Sannen
 • Boekenplank
Uitgever Academie voor de streekgebonden gastronomie
Jaar 2002
Aantal pagina’s 80
Rubriek
 • Cultuurgeschiedenis
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Landbouw, veeteelt, jacht en visserij
 • Volkskunde
Regio
 • De Kempen (B)
 • België overig
Plaatsnaam
Locatie 02-6
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print