Academie voor de streekgebonden gastronomie: Mededelingenblad en Verzamelde Opstellen no. 62

Titel Academie voor de streekgebonden gastronomie: Mededelingenblad en Verzamelde Opstellen no. 62
Reeksnaam Academie voor de streekgebonden gastronomie
Auteur Eindred. Frank Ingelaere
Afbeelding
Omschrijving Periodiek voor voedingsgeschiedenis, streekgastronomie en toerisme, april 1998.

Redactioneel:

Velen die de A.S.G. leren kennen, geloven het bijna niet dat ons blad, het “A.S.G.-tijdschrift voor voedingsgeschiedenis, streekgastronomie en toerisme” door amateurs na de uren in elkaar gestoken wordt. Nu, we doen ons best, en lukt het niet altijd de verschijningsdata te respecteren, het globale resultaat mag gerust gelezen en…… bewaard worden. Onder die “we” verstaan we natuurlijk iedereen die z’n steentje bijdraagt tot het eindresultaat, gaande van de adverteerders en auteurs, over de redactie, tot het verzendingsteam toe.
Vandaar dat wij steeds met vreugde nieuwe redactieleden begroeten om vrijgekomen plaatsen in te nemen.
In een tijdschrift als het onze is het soms moeilijk om de actualiteit te volgen, maar daar tegenover staat dan wel een gedegen informatie die de ééndagsmededelingen van bijvoorbeeld een krant overstijgt! Zo mag U in ons volgende nummer een uitvoerige bijdrage verwachten over de varkensvleescampagne van de VLAM, over de oprichting van de nieuwe promotievereniging v.z.w. Vlaamse Streekproducten (waaraan de A.S.G.participeert) en verder ondermeer een nieuwe lijst Hutsepot en boekbesprekingen.

Inhoud:

. Redactioneel.
. 16 mei 1998 – Algemene Statutaire Jaarvergadering met Academische zitting te Puurs door Dirk Brentjens.
. De relatie tussen de Franse “Cuisine Classique” en de traditionele Zuid-Nederlandse feestkeuken door Jacques Collen.
. De “bulekiës”of “buulkiës uit Nederlands-Limburg door Jacques Collen.
. Over Zuurvlees of Hoofdkaas door Jacques Collen.
. Rozenbottels door Jacques Collen.
. Waterkers in onze traditionele gastronomie door Jacques Collen.
. Verslag van het avondbezoek aan “de Molen van’t veld” en het Kempisch privé-bakkerijmuseum Zeggendijk Ten Aard-Geel door Walter Geluykens.
. Ons gezinsleven in oude tijden – Deel 2 – Aan de middagtafel door dr. P.Em. Valvekens, o. Praem.
. De Belgische runderrassen in de problemen door Wauter Lenaert.
. Gantois, Gentse taart of Gentenaar door Gustaaf Ingelaere.
. De Mechelse Mustachollen door Jacques Collen.
. De Mechelse reliekkommetjes van Sint-Franciscus door Jacques Collen.
. En wat schaft de pot? De Nederlandse keuken als studie-object door de Nederlandse Suiker Unie.
. Patrijs van ’t paters vaatje door Dirk Brentjens.
. Europa Gastronomia: Die Edele Orde vanden Moutstok van Hoegaarden door Marc Gillis.
. Academietijd – Komende activiteiten van de A.S.G.
. Colofon.
. Inhoud.

Uitgever Academie voor de streekgebonden gastronomie
Jaar 1998
Aantal pagina’s 80
Rubriek
 • Cultuurgeschiedenis
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Landbouw, veeteelt, jacht en visserij
 • Nijverheid en industrie
 • Volkskunde
Periode
 • 2de helft 20ste Eeuw – 1950 tot 2000
Regio
 • De Kempen (B)
 • België overig
Plaatsnaam
Locatie 02-6
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print