Academie voor de streekgebonden gastronomie: Mededelingenblad en Verzamelde Opstellen no. 65

Titel Academie voor de streekgebonden gastronomie: Mededelingenblad en Verzamelde Opstellen no. 65
Reeksnaam Academie voor de streekgebonden gastronomie
Auteur
Afbeelding
Omschrijving Periodiek voor voedingsgeschiedenis, streekgastronomie en toerisme; januari 1999

Redactioneel:

Na lang uitblijven van het nr. 4/jg. 16, zijn we toch verheugd om vrij snel na dat nummer, U het eerste van de nieuw jaargang 17 te kunnen presenteren.
We hopen dat U, dank zij het vorige nummer waarin het A.S.G. – jaarverslag 1998 werd gepubliceerd, een beter inzicht met betrekking tot de globale werking verkreeg en het enthousiast vrijwilligerswerk van velen. Nochtans mag het gezegd worden dat we zeker nog in alle werkgroepen versterking op prijs stellen: voor de mede-organisatie van uitstappen en de jaarvergadering, voor opzoekingswerk en het samenstellen van teksten enz…. Een werkelijk hiaat in de ASG werking is iemand die bereid is om aan onze “pers en publiciteit” te bouwen.
We willen niet al te veel woorden vuilmaken aan de voorbij Belgische voedselperikelen. Men moet naar de toekomst kijken. Maar dank zij de dioxine, zijn er toch een aantal feiten die wijzen op een versnelde mentaliteitswijziging. De grootschalige land- en tuinbouw durft men nu in vraag te stellen. Biologische producten, hoeveproducten en streek producten, die elkaar op tal van vlakken overlappen, worden niet meer met een spottende blik bekeken. In deze optiek kreeg het “ambachtelijke”
(als het niet “fake” is ….) terug een gewaardeerde inhoud. Kortom, streekproducten en streekbereidingen (niet te verwarren met zogenoemde streekproducten die eerder tot de categorie van de toeristische souvenirs of tot de eigen specialisatie behoren) worden meer en meer als een commercieel doel op zichzelf beschouwd, als volwaardig product met een kwaliteitsniveau: dus niet meer als aanvulling van, of als een animatorisch element van een evenement. Samen met Luc Collet, directeur NCMV-Leuven, zeggen we “Streekproducten zijn geen ludieke invulling, maar een economische realiteit”.

Inhoud:

. Redactioneel door Jacques Collen.
. Op studie uitstap in het land tussen Dender en Schelde door André Delcart.
. Enkele notities over wortelen door André Delcart.
. Patacon door André Delcart.
. 29 mei 1999 – Studiedag: De Peel door Dirk Brentjens.
. Menukaarten: stille getuigen van een eetcultuur – Het A.S.G. Studie en documentatiecentrum hield op 28 april 1999 opendeur door Dirk Brentjens.
. Het A.S.G. Eremerk “Thomas vander Noot” – 1985-1999 door Jacques Collen.
. Gastronomie ten tijde van de Aartshertogen Albrecht en Isabella door Walter Geluyckens.
. Elfde Hagelandse proeverij en de Tiense kaas door Jacques Collen.
. De Tiense kaas.
. Het varken in de volkscultuur door Prof. Dr. Stefaan Top.
. La commercialisation des produits de terroir en Wallonie.
. Academietijd in Memoriam: R van der Linden, P. Sweens, J. Smeets, Louis Willems – Personalia – De A.S.G. in de actualiteit –  De komende activiteiten van de A.S.G. – De A.S.G. doet een oproep.
. Hutsepot
. Colofon
. Inhoud.

Uitgever Academie voor de streekgebonden gastronomie
Jaar 1999
Aantal pagina’s 104
Rubriek
 • Cultuurgeschiedenis
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Landbouw, veeteelt, jacht en visserij
 • Sociale groepen en groeperingen
 • Volkskunde
Periode
 • 2de helft 20ste Eeuw – 1950 tot 2000
Regio
 • De Kempen (B)
 • België overig
Plaatsnaam
Locatie 02-6
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print