Academie voor de Streekgebonden Gastronomie: Smaken Verschillen?

Titel Academie voor de Streekgebonden Gastronomie: Smaken Verschillen?
Auteur Greetje Meekers
Afbeelding
Omschrijving De culinaire cultuur van het Nabije en Midden-Oosten en haar invloed op de Zuid-Nederlandse keuken tussen 1400 en 1600

Uitgegeven als nummer 66 / 67 van het Mededelingenblad en Verzamelde Opstellen – Beneluxperiodiek voor voedingsgeschiedensis, streekgastronomie en toerisme.

Voorwoord

In een tijd waarin wij “vakantie in onze straat” kunnen nemen en zo een culinaire reis rond de wereld beleven, dringt de vraag naar de smaak van de smulpaap uit het verleden zich onvermijdelijk op aan de geschiedkundige. Deze vraag leidt naar de bijzonder interessante domeinen van de voedingsgeschiedenis en de geschiedenis van de relatie met “het andere”.
Onder de inspirerende begeleiding van prof.dr. E. Stols mocht Greetje Meekers zich hierin verdiepen voor haar verhandeling tot het behalen van de graad van licentiaat in de geschiedenis van de Katholieke Universiteit Leuven in 1997.
Dank zij ook de steun van vele personen die Greetje Meekers in het voorwoord van haar scriptie vermeld, werd het een boeiende studie over de keuken van het Nabije- en Midden-Oosten en haar invloed op de Zuid-Nederlandse.
Inmiddels bleef Greetje Meekers actief, onder meer met de publicatie van haar herwerkt seminariewerkstuk uit de tweede kandidatuur Moderne Geschiedenis (KUL,1994-’95) eveneens gemaakt onder leiding van prof. dr. Stols. De titel daarvan luidt:”Chocolade in de rekeningen van de achttiende eeuwse regulieren in Limburg”.
Vanaf eind 1998 publiceert Greetje Meekers in het culinair blad “Ambiance”een reeks bijdragen onder de titel “Van Rolmops tot wereldkeuken”.
Inmiddels is Greetje Meekers evenmin nog onbekend bij de ASG-werking omdat ze in 1998 de werkgroep “Onderzoek en Kwaliteit” vervoegde om een studie samen te stellen over de perzik in onze gewesten (heden en verleden)
In naam van de ASG danken wij prof.dr. Eddy Stols en lic. Greetje Meekers voor het ter beschikking stellen van dit manuscript om het te publiceren.

Inhoud:

. Lijst en verantwoording van de afbeeldingen.
. Inleiding – Chronologische en geografische afbakening – Bronnen.

Hoofdstuk I Van verbodsbepalingen tot uitgelezen genot; de culinaire cultuur in het middeleeuwse Nabije en Midden-Oosten.

. De Mohammedaanse spijswetgeving.
. Eten en drinken op het vroeg-islamitisch Arabisch schiereiland.
. De Perzische keuken.
. Hoogtepunten onder de Abassiden.
. De Kitab al-tabikh.
. De Kitab al-wusla.
. Het verboden genot van de wijn.
. De Byzantijnse eetcultuur.
. Noord-Afrika en Spanje.
. Eten in de oosterse samenleving.
. Besluit.

Hoofdstuk II.  Van Perzische melk, pistaches en paradijsvruchten: westerse reizigers en geleerden over oosterse culinaria.

. Reizen naar de Oriënt in de vijftiende en zestiende eeuw.
. De schapenstaart en andere vetstoffen.
. Melk en afgeleide producten.
. Graan en graanproducten.
. Vlees.
. Vis, weekdieren, kaviaar en botargo
. Groenten en peulvruchten.
. Kruiden, geur-, kleur- en zoetstoffen.
. Fruit en noten.
. Dranken.
. Besluit.

Hoofdstuk III.  Antwerpse pap en Engelse taart: de oosterse smaak van Westers eten.

. Vleesgerechten.
. Gevogelte.
. Eiergerechten.
. Visschotels.
. Gerechten op basis van groenten en peulvruchten.
. Bereidingen op basis van graan.
. Desserts en snoepgoed.
. Bewaringstechnieken.
. Besluit.

Bibliografie.

Uitgever Academie voor de streekgebonden gastronomie
Jaar 1999
Aantal pagina’s 168
Rubriek
 • Cultuurgeschiedenis
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Landbouw, veeteelt, jacht en visserij
 • Volkskunde
Regio
 • Brabant algemeen
 • Limburg (NL)
 • De Kempen (B)
 • België overig
 • Overige werelddelen
Plaatsnaam
Locatie 02-6
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print