Archeologisch onderzoek van stuwwallen in de provincies Gelderland en Utrecht

Titel Archeologisch onderzoek van stuwwallen in de provincies Gelderland en Utrecht
Auteur C.J.H. Franssen en A.M. Wouters
Afbeelding
Omschrijving Inleiding:

In 1938 meende men (Bursch, Florschutz en van der Vlerk, 1938 en Bursch 1939) Oud-Palaeolitische artefacten te hebben ontdekt bij Wezep op de Veluwe. Bohmers (1950) toonde evenwel aan, dat het geen door de mensen gemaakte werktuigen waren, doch pseudo-artefacten; dit zijn spelingen van de natuur,. Sindsdien stond men zeer sceptisch tegenover het eventueel voorkomen van het Oud-Palaeolithicum in Nederland.
In deze publicatie echter zullen enige Oud- en Midden- Palaeolithische werktuigen worden besproken, die werden gevonden tijdens de periode, waarin de gemoederen in hevige beroering waren over de zaak VERMANING, die er van werd verdacht werktuigen te hebben gemaakt en deze onder meer te hebben verkocht aan het BAI van de Rijksuniversiteit te Groningen en het Provinciaal Museum te Assen.
De hieronder te beschrijven artefacten, afkomstig uit stuwwallen in de provincies Gelderland en Utrecht, leveren het onomstotelijke bewijs, dat zich in ons land tijdens midden-pleistoceen vóór de ijsbedekking van het Saalien (Riss) mensen hebben opgehouden.
De amateur -archeologen, die de door hen gevonden artefacten met grote welwillendheid ter onzer beschikking stelden voor nadere bestudering en beschrijving, zijn wij zeer erkentelijk.

Inhoud:

 • Inleiding
 • Stuwwallen
 • Bewoning van Midden-Nederland vóór de ijsbedekking
 • Bewoning van de stuwwallen en de werktuigen.
 • Samenvatting / Summary
 • Literatuur
Uitgever C.J.H. Franssen en A.M. Wouters
Jaar 1977
Aantal pagina’s 24
Rubriek
 • Archeologie
Periode
 • Paleolithicum – tot 8800 v. Chr.
Regio
 • Nederland overig
Plaatsnaam
Locatie 03-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print