Archeologisch overzicht van Noord-Brabant

Titel Archeologisch overzicht van Noord-Brabant
Auteur G. Beex
Afbeelding
Omschrijving Voorwoord:

Vele Nederlanders weten over de voorgeschiedenis van hun land meestal weinig meer dan dat er in Drente hunebedden liggen. Uit de schooltijd herinnert men zich, dat honderd jaar voor Christus de “Batavieren” in bootjes de Rijn kwamen afzakken. Ook nu is in de boekjes over de vaderlandse geschiedenis meestal slechts een halve of hele bladzijde aan de prehistorie gewijd. Door de talrijke opgravingen van deze eeuw is de kennis van de prehistorie echter sterk toegenomen. Vooral uit de laatste 10.000 jaar vóór Christus heeft men talrijke en gevarieerde kulturen leren onderscheiden, zodat geen enkele archeoloog er zich op durft te beroemen dat hij dit alles tot in onderdelen kent. Ook op dit gebied is men zich gaan specialiseren, zodat de een zich verdiept in het Neolithicum, een ander in Mesolithische of jong-Palaeolitische kulturen, weer anderen in Bronstijd of Romeinse tijd. War door officiële opgravingen aan het licht komt is meestal in vaktijdschriften gepubliceerd en dringt zelden door tot buiten de kring der beroepsarcheologen. Vóór er een nieuw samenvattend overzicht van de opgravingsresultaten wordt gepubliceerd verlopen er meestal 10 à 20 jaar. Weer 10 à 20 jaar later dringt het door in de geschiedenisboeken zodat deze steeds ongeveer 30 jaar achter zijn op de jongste stand van de wetenschap. Tenslotte is het begrijpelijk dat ook op de scholen met hun overladen programma slechts een beperkte tijd voor de prehistorie wordt uitgetrokken.

Inhoud: 

 • Inleiding
 • Prehistorie
 • Romeinse Periode
 • Merovingische tijd
 • Opgravingsmethode en Hulpwetenschappen
 • Literatuur over pre- en protohistorie van Noord-Brabant
Uitgever Noordbrabants Museum, ‘s-Hertogenbosch
Jaar 1971 (2e herziene druk)
Aantal pagina’s 40
Rubriek
 • Archeologie
 • Cultuurgeschiedenis
 • Gebouwen en architectuur
 • Hulpwetenschappen
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
 • Noord-oost Brabant
 • Midden en west Brabant
 • Brabant algemeen
Plaatsnaam
Locatie 01-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print