ARKA – Algemene Rooms Katholieke Ambtenarenvereniging – afdeling De Kempen: 3e Lustrum, 4 april 1949-1964

Titel ARKA – Algemene Rooms Katholieke Ambtenarenvereniging – afdeling De Kempen: 3e Lustrum, 4 april 1949-1964
Auteur
Afbeelding
Omschrijving Voorwoord:

Bij het bereiken van de mijlpaal van dit 3e, lustrum, zien we graag even terug op deze afgelopen 15 jaren, waarin de afdeling “De Kempen” ontsproten uit de afdeling Eindhoven – uitgroeide van een afdeling met 40 leden tot een met circa 150 leden thans.
Een gezonde uitgroei van het ledental, die nagenoeg gelijke tred hield met de uitbreiding van het ambtenarenkorps in onze schone Kempen.
Erkentelijk zijn we de actieve leden van vóór 15 jaren voor het genomen initiatief, en voor de wijze waarop zij de afdeling door de ‘kindertijd’ heen geholpen hebben. Voldoening geeft het, te mogen constateren dat ook onze afdeling een waardige plaats in de grote ARKA-familie inneemt.

Inhoud:

Bij gelegenheid van de viering van het 15-jarig bestaan van ARKA,  Afdeling de
“De Kempen”. Nadere bijzonderheden omtrent deze feestavond vindt u in bijgaande feestgids.

Uitgever ARKA – afdeling De Kempen
Jaar 1964
Aantal pagina’s 6
Rubriek
 • Cultuurgeschiedenis
 • Sociale groepen en groeperingen
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
 • Eersel
Locatie 01-6
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print