Joannes Zwijsen, bisschop 1794 – 1877

Titel Joannes Zwijsen, bisschop 1794 – 1877
Reeksnaam Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederlandnd
Auteur Dr. J.W.M. Peijnenburg
Afbeelding
Omschrijving Uit Ten geleide:
Ongeveer een halve eeuw geleden noemde een historisch geïnteresseerde en zeer kerk-meelevende onderwijzer aan de lagere school in mijn geboorteplaats Eindhoven mij voor het eerst de namen van bisschop Joannes Zwijsen en priester Judocus Smits. Sindsdien hebben deze mensen mij steeds gefascineerd en eigenlijk niet meer los gelaten. Toen mij in 1964, intussen priester van hetzelfde Bossche bisdom, waartoe zij met hart en ziel behoorden, door Mgr. Bekkers de gelegenheid werd geboden mij verder in de kerkgeschiedenis te bekwamen door een studie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, wilde ik opnieuw naar bisschop Zwijsen. Mijn toenmalige hoogleraar en latere promotor, Dr. Jan van Laarhoven, die terecht – hoe zeer hij gelijk had, zou mij in jarenlang onderzoek wel duidelijk worden!- van mening was, dat voor een monografie over Zwijsen nog veel vòòrstudie te verrichten was, zette mij toen op het spoor van “onzen vriend den Redacteur Smits”, om eigen woorden van Zwijsen te citeren. Nu twintig jaren geleden verscheen mijn proefschrift Judocus Smits en zijn Tijd, waarin kon worden aangetoond, hoe groot inderdaad de rol was, die Smits in het openbaar, via zijn krant De Tijd, maar nog meer op de achtergrond, via een uitgebreide correspondentie, o.a. met zijn bisschop Zwijsen, heeft gespeeld in de Katholieke Kerk van Nederland.
Joannes Zwijsen, bisschop is voor mij persoonlijk duidelijk een vervolg op Judocus Smits en zijn Tijd. Veel historisch materiaal, met name dat, wat bijeengesprokkeld werd door onderzoek in rijke Romeinse archieven, kon ik, uit een andere gezichtshoek, opnieuw benutten.

Inhoud:

Voorwoord van de kardinaal – Voorwoord van de bisschop – Ten Geleide

. Jeugd en opleiding
. De eerste jaren van zijn pastoraal werken
. Zwijsen als pastoor van de St. Dionysiusparochie (’t Heike) te Tilburg 1832 – 1842 (1854)
. Zwijsen en het Seminarie te Haaren
. De Stichting van de Congregatie van de Zusters van Liefde in 1832; haar groei, spiritualiteit en liefdewerken ten tijde van Zwijsen
. Zwijsen, bisschop van Gerra (1842-1853)
. Zwijsens tweede stichting: de Congregatie der Fraters van O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid.
. Zwijsen, aartsbisschop van Utrecht (1853-1868)
. Zwijsen, bestuurder van het bisdom ‘s-Hertogenbosch (1853 – 1868)
. De grijze aartsbisschop-bisschop (1868-1877)

Samenvatting – Summary – Lijst van afkortingen – Noten – Lijst van gebruikte archivalia – Bronnenpublikaties en literatuur – Index van geografische namen – Index van persoonsnamen

Uitgever Stichting Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg
Jaar 1996
Aantal pagina’s 494
ISBN 90-76064-154-2
Rubriek
 • Kerkgeschiedenis
Periode
 • 18de Eeuw (Verlichting) – 1700 tot 1800
 • 19de Eeuw (Industrialisatie)\t – 1800 tot 1900
Regio
 • Zuid-oost Brabant
 • Noord-oost Brabant
 • Midden en west Brabant
 • Brabant algemeen
 • Nederland overig
Plaatsnaam
 • Best; Tilburg; ‘s-Hertogenbosch; Utrecht;
Locatie 06-4
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print