Brabant één – Waarom wij tegen een verdeling van Noord-Brabant zijn: Rood-witboek van reacties vanuit de provincie

Titel Brabant één – Waarom wij tegen een verdeling van Noord-Brabant zijn: Rood-witboek van reacties vanuit de provincie
Auteur H. Beex – D. Burgers – J. Coopmans – L. Pirenne – F.J. van Thiel
Afbeelding
Omschrijving Rood-witboek van reacties vanuit de provincie aangeboden aan Zijne Excellentie de Heer H. Wiegel, Minister van Binnenlandse Zaken door een delegatie van het comité Brabant Een op 30 mei 1978.

Ter verantwoording:

Dit rood-wit boek van Brabantse reacties op de in 1975 openbaar gemaakte plannen tot vierendeling van Noord-Brabant wordt na een periode, waarin onder de druk van verkiezingen en kabinetsformatie de meningsvorming over de bestuurlijke reorganisatie nagenoeg tot stilstand was gekomen, aan de minister van Binnenlandse Zaken aangeboden nu vaststaat, dat in het gewijzigde ontwerp van wet Limburg zal worden gespaard, maar Noord-Brabant in drie provincies wordt opgedeeld.
Hoewel in dit gewijzigde ontwerp van wet aan bepaalde bezwaren met name van gemeentelijke zijde wordt tegemoet gekomen en er een eerlijke poging in het werk wordt gesteld tot een werkelijke decentralisatie te komen blijft het een vaststaand feit, dat Noord-Brabant nodeloos hiertoe wordt opgeofferd. Het huidige provinciaal bestuur is zeer wel in staat van het rijk taken over te nemen, beter waarschijnlijk dan drie kleinere provincies, die voor de Brabantse gemeenschap geen herkenningspunt vormen en die zuiver administratieve constructies zijn.
Noord-Brabant heeft dezelfde rechten als andere provincies op voortbestaan naar eigen aard en eigen wil.
En als de ene Brabander, bedoeld de ene gelijksoortige Brabander, dan al niet bestaat, zoveel minder bestaat de ene Limburger of de ene Zeeuw, laat staan de ene Nederlander

Ten geleide:

Toen in juli 1975 minister Mr. W. de Gaay Fortman het concept-ontwerp van wet op de bestuurlijke organisatie van Nederland openbaar maakte ontstond er in bestuurskringen een uitgebreide discussie. Zeer veel kritiek kreeg de minister te verduren omdat niet duidelijk was welke taken door Rijk en Gemeente aan de mini-provincies zouden worden overgedragen. Door zeer velen werd betreurd, dat dit z.g. decentralisatieplan zou leiden tot een versterkte  positie van “Den Haag”  tegenover ‘klein’gemaakte provincies wier onderlinge tegenstellingen door de minister zouden moeten worden beslecht.
Daarom richt het comité Brabant Eén zich tegen deze plannen. Noord-Brabant hoeft zich niet te laten vierendelen. Onze grenzen liggen bij de Maas, de Nieuwe Merwede en het Hollands Diep en niet bij de eerstvolgende weg tussen Schijndel en Meierij, Kempenland, Midden- en West-Brabant.

Noord-Brabant heeft dezelfde rechten als andere provincies op voortbestaan naar eigen aard en eigen wil. Het Comité Brabant Eén is ervan overtuigd, dat de bezwaren tegen een driedeling even groot zijn als tegen de eerder  voorgestelde vierendelingen.

 

Inhoud:

Regionale en nationale reacties in de dagbladen op het voorstel van de minister om Noord-Brabant te vierendelen.

Reactie van het Comité Brabant Eén

Uitgever Comité Brabant Eén
Jaar 1978
Rubriek
 • Algemene geschiedenis
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Geografie
 • Rechtsgeschiedenis
Periode
 • 2de helft 20ste Eeuw – 1950 tot 2000
Regio
 • Brabant algemeen
Plaatsnaam
Locatie 07-4
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print