Europa van Steentijd tot Noormannen (Bronnen van onze beschaving 6)

Titel Europa van Steentijd tot Noormannen (Bronnen van onze beschaving 6)
Reeksnaam Bronnen van onze beschaving (deel 6)
Auteur Dennis Harding / Philip Dixon (vertaling M. de Kuyper-Snel; J. C. Groenewegen)
Afbeelding
Omschrijving Uit de Inleiding:

De laatste zevenduizend jaar van de Europese prehistorie vormen de periode waarin de overhang van primitieve naar ontwikkelde maatschappijen plaatsvond. Door het ontstaan van landbouw en permanente nederzettingsvormen en het gebruik van metaal kreeg de prehistorische mens een toenemende controle op zijn natuurlijke omgeving. Dit proces werd gedeeltelijk gestimuleerd door de aanwezigheid van meer ontwikkelde maatschappijen in het zuiden en oosten, en gedeeltelijk bepaald door de eigen tradities en omstandigheden in prehistorisch Europa.

Culturele contacten verliepen in prehistorisch Europa langs een aantal nauwkeurig bepaalde, natuurlijke wegen. Van bijzonder groot belang was de rivier de Donau, die leidde naar de metaalrijke gebieden in de Karpaten en het Ertsgebergte, Rijn, Weser en Elbe waren eveneens belangrijke verkeersaders, en ook over de Middellandse Zee moet vanaf de vroege prehistorie verkeer naar het westen hebben plaatsgevonden.

Op het gebied van de materiële cultuur, godsdienst en wetgeving gingen de Barbaarse koninkrijken een eigen beschaving ontwikkelen, die echter gebaseerd was op dezelfde beschaving die zij eerst verwoest hadden. Tegen de tijd dat de Volksverhuizingen ten einde liepen had zich een assimilatieproces voltrokken en was het Romeinse Keizerrijk als het ware herboren, zij het ook dat het in vorm en gestalte veel verschilde van het rijk dat de oude Romeinen gekend hadden, nl. het Karolingische Rijk.

Inhoud:

Chronologisch overzicht

Inleiding

. Archeologie, geschiedenis en maatschappij.
. Prehistorie, verleden en heden.
. De eerste landbouwers.
. De Koper- en Bronstijd.
. Hallstatt en de komst van het ijzer.
. Het Keltische Europa op de drempel van de geschiedschrijving.
. Romeinen en Barbaren.
. De Barbaren worden ontdekt.
. De Angelen, de Saksen en de Juten.
. Koninkrijken na de Romeinse tijd.
. Het Frankische Keizerrijk.
. De Vikingen en wat daarna kwam.

Illustratieve verantwoording.

Verklarende woordenlijst.

Naam- en plaatsnaamregister.

Uitgever Elsevier / Agon Elsevier
Jaar 1978
Aantal pagina’s 284
ISBN 90 10 01866 0
Rubriek
 • Algemene geschiedenis
 • Archeologie
 • Cultuurgeschiedenis
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Gebouwen en architectuur
Periode
 • Mesolithicum – 8800 v. Chr. tot 4900 v. Chr.
 • Neolithicum – 4900 v. Chr. tot 2000 v. Chr.
 • Bronstijd – 2000 v. Chr. tot 800 v. Chr.
 • IJzertijd – 800 v. Chr. tot 12 v. Chr.
 • Romeinse tijd – 12 v. Chr. tot 450 na Chr.
 • Vroege Middeleeuwen – 450 tot 1000
Regio
 • Overig Europa
Plaatsnaam
Locatie 05-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print