Toelichting bij de Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant – regio Dommel en Aa

Titel Toelichting bij de Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant – regio Dommel en Aa
Auteur Provincie Noord-Brabant, dienst REW
Afbeelding
Omschrijving Toelichting bij de Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant   – regio Dommel en Aa: een overzicht van cultuurhistorische waarden in de gemeenten Bernheze, Boxtel, Laarbeek, Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel met aanbevelingen voor toekomstige ontwikkelingen./

Inleiding:

Tussen 1997 en 2000 wordt de CHW-kaart Noord-Brabant vervaardigd. Het project CHW-kaart heeft als doel: het functioneel inzetten van de Cultuurhistorische Waardenkaart als een informatief signalerings- en beïnvloedingsinstrument ten behoeve van de verschillende beleidssectoren bij provincie, gemeenten, rijk en andere instanties, die zich met het vormgeven van de fysieke ruimte bezighouden. Deze CHW-kaart van de regio Dommel en Aa is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten en wil een stuk gereedschap zijn ten behoeve van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Kaart en toelichting kunnen dienst doen bij de opstelling van ruimtelijke plannen
(in het bijzonder streek – en bestemmingsplan). Ze vormen een basisdocument ten behoeve van Structuurvisies-Plus en de integrale streekplanherziening en kunnen in de toekomst, ook worden ingezet als formeel toetsingskader binnen het provinciaal beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en cultuurbehoud.

Inhoud:

 • Gebruiks- en leeswijzer
 • Samenvatting en conclusies.
 • Inleiding – doel en status – opzet en organisatie – GIS-verwerking
 • Ruimtelijke kwaliteit
 • Kansen en risico’s – Inleiding – Thematische aanbevelingen voor ontwikkelingen
 • Toelichting op de kaartenset – het gebied Dommel en Aa – Kaart A: historisch-ruimtelijke structuurkaart – Kaart B: cultuurhistorische waardenkaart – Kaart C: indicatieve cultuurhistorische waardenkaart
 • Literatuur
 • Lijst met afkortingen
Uitgever Provincie Noord-Brabant, dienst REW
Jaar 1999
Aantal pagina’s 33
Rubriek
 • Archeologie
 • Cultuurgeschiedenis
 • Flora en Fauna
 • Gebouwen en architectuur
 • Landbouw, veeteelt, jacht en visserij
Regio
 • Zuid-oost Brabant
 • Noord-oost Brabant
Plaatsnaam
Locatie 03-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print