Cursus prehistorie en geschiedenis van de Noordoostelijke. Kempen

Titel Cursus prehistorie en geschiedenis van de Noordoostelijke. Kempen
Auteur A.D, Kakebeeke
Afbeelding
Omschrijving Deze syllabus is de tweede druk van de syllabus, die werd uitgegeven ten behoeve van de cursus van de Heemkundekring de Acht Zaligheden (winter 1970).

De vierde druk (bijgewerkt en aangevuld) van deze syllabus met een wat aangepaste titel (Cursus prehistorie en geschiedenis van de omgeving van Eindhoven) vindt u in onze bibliotheek op locatie  03-5 met als nummer 03-5-51

Voorwoord:

Het doel van deze cursus is een kennismaking met het verleden van het genied en het wekken van belangstelling voor de prehistorische en historische verschijnselen en methodieken. De syllabus behoeft aanvulling tijdens de zes voordrachten en de excursie. Deze drie vormen een geheel. Dat bij deze opzet in de verste verte niet aan volledigheid kon worden gedacht is duidelijk. De keuze van de stof is behalve een persoonlijke keuze, een resultaat van tijdens vele voordrachten opgedane ervaring betreffende onderwerpen, die de toehoorders interessant vinden.
Het gebied – de noordoostelijke Kempen (voor een omschrijving Kempen, zie pag. 1 bovenaan) wordt globaal besproken, bijzondere aandacht is besteed aan Eindhoven en omgeving.

Inhoud:

. Geologie.
. Bodems.
. Prehistorie.
. Paleolithicum.
. Mesolithicum.
. Neolithicum.
. Bronstijd.
. Urnenveldentijd.
. Romeinse tijd.
. Frankische kolonisatie.
. Nederzettingen.
. Frankische archeologie.
. Hertogdom Brabant.
. Bestuur.
. Landbouw.
. Nogmaals nederzettingen.
. Middeleeuws aardewerk.
. Toponymie.
. Nieuwe geschiedenis.
. Monumenten- en landschapszorg.
. Oud schrift.
. Litteratuurlijst.
. List van nuttige adressen.
. Trefwoordenregister.
. Errata.

Uitgever Gemeentearchief Eindhoven
Jaar 1971
Aantal pagina’s 165
Rubriek
 • Archeologie
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Flora en Fauna
 • Gebouwen en architectuur
 • Geografie
 • Landbouw, veeteelt, jacht en visserij
 • Toponymie
Regio
 • De Kempen (NL)
Plaatsnaam
Locatie 02-6
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print