De Alvermannekens

Titel De Alvermannekens
Auteur Th Vandebeeck (pentekeningen van Jos. Speybrouck)
Afbeelding
Omschrijving Uit de Inleiding:

Gij hebt wel eens hooren vertellen van spoken en geesten? Moeder heeft u zeker al bedreigd met den Schooverik, of den Boeman die ’s avonds rondslenterende  jongens achtervolgt, – van den zwarten Waterman, die met zijn ruwen haak onvoorzichtige meisjes tot zich trekt, van den Blauwen-Eergisteren, die in de kast over chocolade en suiker waakt! Wij weten nu wat dat beduidt. Maar onze heidensche voorouders geloofden aan het bestaan van kwaadaardige spoken. Die geheimzinnige wezens, zoo zegden ze, kwamen hen tergen en plagen op hun akkers en in hun huizen : ze vernielden hun oogsten, ze roofden hun kinderen, ze joegen hun koortsen en ziekten op ’t lijf. Is het dan te verwonderen dat ze zelfs menschenoffers op droegen om die geheimzinnige bovennatuurlijke wezens te behagen en gunstig te stemmen?

Hoe wantrouwend wij ook zijn, toch luisteren we nog gaarne naar al die aardige, soms angstwekkende sagen en zegsels, bijzonder als het gaat over de Alvermannekens! Met dat klein vinnig volksken, met die echte kadebbers, voelen wij ons thuis; dan rijzen geen schrikbeelden meer voor onze geest, dan juichen we om hun poetsen en hun perten. Daarom, eenige regels geschiedenis over die lieve Kabouters.

Inhoudstafel: A tekst

I    Hun oorsprong, uitzicht en levenswijze

II  Hun strijd tegen den mensch: kabouters en Dietschen – De Witte Alven – De Asschepoesters – De Reuzen – De Draak – De Nikkers – De Luchtspoken ( De Houwvrouw, de Grijze Meer en de Wilde Jager) – De Boeman – – De Nachtmerrie – De Schooverik – De Witte Vrouw.

III Nederlaag, dienstbaarheid en vertrek der Alvermannekens – Overwinnig van den duizendsterke – De Kabouters  lijden nood – Het vertrek.

IV De Alvermennekens zijn weergekomen

Inhoudstafel – B Plantenreeks

Kabouters op het veld – In de smidse –  Aankomst der menschen – De Witte Alven – De Kabouters verdrijven de Alven – De Draak helpt mee – De Nikker is bondgenoot – De Luchtstorm – De Boeman – De Schooverik – De Brand – De pot vol goud – De predikende priester – Het kruis staat geplant – De Hongersnood – Kabouter aan ’t smullen – Kabouters aan ’t werk – Kabouters bespied – Hun vertrek – De Limburgse mijnwerkers – De Hoornblazer te Hasselt.

 

Uitgever Drukkerij der Norbertijnen Abdij van Averbode
Jaar 1929
Aantal pagina’s 120
Rubriek
  • Cultuurgeschiedenis
  • Taal en letterkunde
Regio
  • De Kempen (B)
Plaatsnaam
Locatie 06-3
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • email
  • PDF
  • Print