De betoverde stad: Carnaval en feestarchitectuur in Bergen op Zoom

Titel De betoverde stad: Carnaval en feestarchitectuur in Bergen op Zoom
Reeksnaam Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland (Deel LXXXIX)
Auteur Dr. M.P.A.M. Verpalen
Afbeelding
Omschrijving Uit Woord vooraf:

De auteur van  het voor u, geachte lezer, liggende proefschrift dost zich bij gelegenheid maar al et graag feestelijk uit en is van vermommingen gecharmeerd. Dat kwam goed van pas, want een gedeelte van de verzamelde gegevens uit dit onderzoek is incognito verzameld en de argeloze KRAB, die ik in mijn netten ving, door hem of haar te observeren of tijdens informele gesprekken uit te horen, was zich er niet altijd van bewust dat hij of zij onderwerp van studie was. Wees gerust. de rijke vangst is weer teruggezet, de informatie die werd verschaft heb ik hier aan het papier toevertrouwd. Naar deze bekende en onbekende DWEILEN gaat allereerst mijn dank uit. Hun hartverwarmende betrokkenheid bij de Bergse vastenavond heeft mij gesterkt in de overtuiging, dat de sociale functie van het gemeenschapsfeest niet over het hoofd mag worden gezien.

Inhoudsopgave:

WOORD VOORAF

GERAADPLEEGDE LITERATUUR

LIJST VAN AFBEELDINGEN

INLEIDING EN VERANTWOORDING

Hoofdstuk I: VERDEDIGING EN VEREDELING strijd in en om carnaval tijdens het interbellum _1. Inleiding_2. Bergen op Zoom_3. Cultuur_4. Voorspel_5. Willem Asselbergs_6. Vastenavond 1928_7. Eeuwig carnaval_8. Strijd van stof en geest_9. Volksfeest _10. Feestroes en wereldvreugde_11. Verdediging van carnaval_12. Naspel_13. Carnaval en de veredeling_14. Het interbellum en de optocht_15. Optocht-perikelen_16. De optocht en travestie_17. De optocht en een vertrouwelijk memorandum_18. De optocht en klandizie_19. Het beschaafde carnaval_20. Keurig en netjes_21. De optocht en de dood_22. Resumé.

Hoofdstuk II: CARNAVALSWAGENBOUW Feestarchitecten en feestwagens_1. Inleiding_2. Bouwer Ferd_3. Groei van de wagen in de tijd_4. Wagens van de Stichting Vastenavend_5. Contractwagens_6. A-wagens van de bouwclubs_7. De bouwtechniek_8. Groei van de wagen in de ruimte_9. Beeld van de bouwer en zijn club_10. Me boere goed_11. Resumé.

Hoofdstuk III:DE BETOVERDE STAD Bergen in de ban van carnaval_1. Inleiding_2. Overheid_3. uitbaters_4. Feestelingen_5. De Stichting Vastenavend_6. Boer Jan_7. Warmlopen_8. Neuzenbal_9. Vastenavond_10. Intocht_11. Dweilbandfestival_12. Kindervastenavend_13. Dweilavend_14. Optocht_15. De optocht trekt (1989)_16. Sluiting_17. Vallen van de Kraai.

SLOTBESCHOUWING

SUMMARY

BIJLAGEN I t/m VI

INDEX VAN PERSOONS- EN GEOGRAFISCHE NAMEN

CURRICULUM VITAE

Uitgever Stichting Zuidelijk Historisch Contact
Jaar 1992
Aantal pagina’s 189
ISBN 90-70641-39-9
Rubriek
 • Cultuurgeschiedenis
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Sociale groepen en groeperingen
 • Volkskunde
Periode
 • 1ste helft 20ste Eeuw -1900 tot 1950
 • 2de helft 20ste Eeuw – 1950 tot 2000
Regio
 • Midden en west Brabant
Plaatsnaam
 • Bergen op Zoom
Locatie 04-2
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print