De Merovingische Begraafplaats van Alphen (N.-Br.)

Titel De Merovingische Begraafplaats van Alphen (N.-Br.)
Reeksnaam Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem (Deel IV)
Auteur A. Roes
Afbeelding
Omschrijving Inleiding:

In het begin van 1950 kwam er bij de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek een telegram binnen uit Alphen: “Bij bouwwerken alhier op Frankisch grafveld gestoten. Kom onmiddellijk.” Het was, zoals velen al zullen begrepen hebben, ondertekend door Pastoor Binck.
Men gaf dadelijk gevolg aan de oproep en zag ter plaatse, dat bij het bouwen van een fruitloods op het terrein van de Heer J. Mulders Merovingische potten en andere oudheden waren gevonden.
Wilde men nog iets van het grafveld redden, dan moest men er vlug bij zijn, want het bouwen werd voortgezet. Nog diezelfde maand, Februari, begon men, met welwillende toestemming van de eigenaar aan de opgraving van de meest bedreigde stukken. Deze lagen binnen de omtrek van de grote te bouwen loods.
De bodem heeft helaas slecht bewaard wat men haar toevertrouwde. De skeletten zijn geheel vergaan, ijzer en zelfs brons verkeren in een treurige toestand. Van de lijkkisten bleef hoogstens een donker spoor in de bodem achter.
De begraafplaats munt niet uit door bijzondere rijke vondsten of door een grote omvang; de dorpsgemeenschap waar ze bij hoorde was blijkbaar maar klein en niet welgesteld. Maar toch is ze belangrijk, want ze ligt in een streek waarin tot nu toe weinig Merovingisch is gevonden. Dat geldt niet alleen voor ons land maar ook voor het aangrenzende België. Bovendien geeft het enige zeer welkome aanwijzingen omtrent de tijd dat de Franken zich daar hebben gevestigd.

Inhoud:

. De inhoud der graven 1 t/m 43
. De losse vondsten.
. De datering der begraafplaats.

Uitgever Stichting Brabants Heem; Sectie voor Heemkunde en Oudheidkundig Bodemonderzoek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
Jaar 1955
Aantal pagina’s 22
Rubriek
 • Archeologie
 • Cultuurgeschiedenis
Periode
 • Vroege Middeleeuwen – 450 tot 1000
Regio
 • Midden en west Brabant
Plaatsnaam
 • Alphen (N.-Br.)
Locatie 03-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print