De Papeloze Kerk: Het gereconstrueerde rijkshunebed D 49 bij Schoonoord, gemeente Sleen

Titel De Papeloze Kerk: Het gereconstrueerde rijkshunebed D 49 bij Schoonoord, gemeente Sleen
Auteur Prof. Dr. A.E. van Giffen; Drs, W. Groenman – van Waateringe
Afbeelding
Omschrijving Nieuwe bewerking van de overdruk uit de Nieuwe Drentse Volksalmanak 1961 (pp. 189 – 198, fig. 7-9, pl. I – III)

Inleiding:

Alvorens over te gaan tot het eigenlijke onderwerp van dit gidsje voor de bezichtiging van het hunebed D49, de z.g. Papeloze Kerk, bij Schoonoord, lijkt het mij dienstig daaraan, naast een enkele opmerking van bijzondere aard, een andere van meer algemene te laten voorafgaan.
De eerste betreft de aanduiding van een hunebed, i.c. D49, met een letter, gevolgd door een cijfer.Daarvan slaat de letter op de beginletter van de Provincie, waarin het bewuste hunebed werd aangetroffen. Het cijfer geeft weer het rangnummer van de rijks- (34), de provinciale (20) en de (verdwenen) particuliere (5) hunebedden in de bedoelde provincies hier te lande.
Het hunebed “De Papeloze Kerk”ontleent zijn naam aan z.g. hagepreken. Deze werden hier gehouden door gereformeerde geestelijken, vooral tijdens de 80-jarige oorlog.

Inhoud:

Het gereconstrueerde rijkshunebed D 49 bij Schoonoord, gemeente Sleen.

Uitgever Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk; Rijksadviseur voor de bescherming en de instandhouding van de hunebedden en van gerestaureerde archeologische monumenten
Jaar 1927
Aantal pagina’s 15
Rubriek
  • Archeologie
  • Geografie
Regio
  • Nederland overig
Plaatsnaam
  • Schoonoord (gemeente Sleen)
Locatie 04-4
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • email
  • PDF
  • Print