In het voetspoor van A. E. van Giffen: I.P.P. MCMLI – MCMLXI

Titel In het voetspoor van A. E. van Giffen: I.P.P. MCMLI – MCMLXI
Auteur W. Glasbergen en W. Groenman – van Waateringe
Afbeelding
Omschrijving Inleiding:

‘Zooals bekend, is er te Amsterdam geen bepaalde localiteit, nòch eenige hulp, zoowel in personele als materiële zin, voor de studie en het onderwijs in de praehistorie. Deze toestand belemmert de ontwikkeling van dit vak bij de Gemeentelijke Universiteit aldaar. Refererend aan het bovenvermelde onderhoud, verzoek ik u daarom met beleefden aandrang wel te willen bevorderen, dat hierin wordt tegemoet gekomen door de beschikbaarstelling van a. een geschikte ruimte; b. een wetenschappelijke assistent; c. een technicus, klasse A; d. een passend, zij het bescheiden budget, ter bekostiging van het aanschaffen van althans eenige leermiddelen en van uitgaven benodigd voor het doen van wetenschappelijk oudheidkundig onderzoek en het laten deelnemen daaraan’ (Schrijven d.d. 23 januari 1950 van prof. dr. A.E. van Giffen aan mr. A.J. d’Ailly, president-curator van de Universiteit van Amsterdam, naar aanleiding van een onderhoud op maandag 16 januari 1950).

De vierledige taak van het I.P.P. omvat (1) onderwijs en onderzoek op het gebied der culturele prehistorie van West- en Midden-Europa en de archeologie van Nederland, (2) onderwijs en onderzoek op het gebied der oecologische prehistorie van West- en Midden-Europa en de archeologie van Nederland, (3)  onderwijs in oudheidkundig bodemonderzoek (tevens voor studenten in andere archeologische vakken), en (4) stadskernonderzoek van Amsterdam.

Inhoud:

. De pre- en protohistorie van het I.P.P. door W. Glasbergen.
. Opgravingen, verricht vanwege het I.P.P. door M.D. de Weerd.
. Publicaties, geheel of deels bewerkt in het I.P.P. door M.D. de Weerd.
. Een nederzetting van het trechterbekercultuur te Laren (N.H.) door J.A.Bakker.
. De neolithische woonplaats  te  Zandwerven  (N.H.) door J.F. van Regteren Altena en J.A. Bakker.
. De neolithische nederzettingen te Vlaardingen (Z.H.) door W. Glasbergen, J.A. Bakker, E.C.L. During Caspers, W.A, Ettema, P.J. van der Feen, C.R. Hooijer, C.H. Japing, H. de waard en M.R. Walvius.
. Nederzettingssporen van de vroege klokbekercultuur bij Oostwoud (N.H.) door A.E. van Giffen.
. Palynologisch onderzoek van drie- laat-neolithische tumuli te St. Walrick bij Overasselt (Gld.) door W. Groenman- van Waateringe (Met appendix door F. Freese).
. Nederzettingen van de Hilversumcultuur te Vogelenzang (N.H.) en Den Haag (Z.H.) door W. Groenman-van Waateringe.
. Een vindplaats van de Hilversumcultuur te Huizen (N.H.) door J.A. Bakker.
. Grafheuvels uit de bronstijd te Holset bij Vaals (L) door C.R. Hooijer.
. De zool van tumulus XIII bij Wervershoof (N.H.) door J.D. van der Waals.
. Een grafheuvel en oud akkerland te Hoogkarspel (N.H.) door J.A. Bakker.
. Een boerderij uit de eerste eeuw na Chr. te Krommenie (N.H.) door W. Groenman -van Waateringe, W. Glasbergen en M.F. Hamburger.
. Een onderzoek in de ‘heuvel’ van de N.H. kerk te Ouderkerk aan de Amstel (N.H.) door J.D. van der Waals en H.H. van Regteren Altena.
. De opgravingen  bij en in de Oude Kerk te Amsterdam door H.H. van Regteren Altena.
. De stratigrafie van Amsterdam aan de  Warmoesstraat door J.D. van der Waals en H.H.van Regteren Altena
. English Summary.
. Lijst van illustraties.

Uitgever Universiteit van Amsterdam, I.P.P.
Jaar 1961
Aantal pagina’s 156
Rubriek
  • Archeologie
  • Cultuurgeschiedenis
Regio
  • Nederland overig
Plaatsnaam
Locatie 03-5
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • email
  • PDF
  • Print