De prehistorie der Europese samenleving

Titel De prehistorie der Europese samenleving
Auteur V. Gordon Childe / vertaling Titia Jelgersma
Afbeelding
Omschrijving Met een voorwoord van Prof. Dr. W. Glasbergen.

Oorspronkelijke titel: The prehistory of European Society (Penguin Books Ltd, Harmondsworth, Middelesex)

Inleiding:

Gordon Childe heeft zich in dit boek speciaal toegelegd op de periode van de prehistorie, waarin de economie van de mens zich – boven de jacht en de visvangst uit – differentieerde, namelijk het late neolithicum en de bronstijd. Het tekent de grondslagen van de Europese samenlevingsstructuur en is een poging om uit het geweldige arsenaal van bodemvondsten uit het Midden-Oosten en uit Europa een samenvattende ‘geschiedenis’op te bouwen.
De schrijver probeert de oorsprong na te gaan van het verschijnsel, dat onze beschaving op een zeker moment een karakteristiek Europees karakter is geen vertonen, in de tijd tussen 200 en 1000 voor onze tijdrekening en in streken waarin pas met de komst van de Romeinen de dageraad van de eigenlijke historie aanbrak.
Zo leidt dit werk voor het eerst het algemeen publiek in de Nederlanden binnen in de grote problemen van de Europese prehistorie. Het is een posthuum verschenen werk en het geldt als de essentiële samenvatting van heel het levenswerk van Gordon Childe: het zoeken van de oorsprong van onze typisch-Europese samenleving.

Inhoud:

Woord vooraf

Inleiding

. Doelstelling en methoden.
. Jagers en vissers in het Europa van de IJstijd.
. De neolithische revolutie in het Oude Oosten.
. De kolonisatie van Europa door boeren
. Aanpassing aan Europese milieus.
. De stedenrevolutie in het Oosten.
. De vroege Bronstijd aan de Middellandse Zee.
. Zendelingen, handelaars en krijgslieden in de gematigde zone van Europa.
. De grondslag van een Europese beschaving.
. De vestiging van een metaalindustrie in de gematigde zone van Europa.

Bibliografie

Noten

Lijst van platen

Uitgever Het Spectrum N.V., Utrecht/Antwerpen
Jaar 1959
Aantal pagina’s 177
Rubriek
 • Archeologie
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Landbouw, veeteelt, jacht en visserij
 • Nijverheid en industrie
Periode
 • Neolithicum – 4900 v. Chr. tot 2000 v. Chr.
 • Bronstijd – 2000 v. Chr. tot 800 v. Chr.
Regio
 • Overig Europa
Plaatsnaam
Locatie 04-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print