De schaduw van een Heiligdom: de geschiedenis van Aalst en zijn middeleeuwse kerk

Titel De schaduw van een Heiligdom: de geschiedenis van Aalst en zijn middeleeuwse kerk
Auteur Arts, Nico M.A.; Bijsterveld, Arnoud-Jan A. (eindredactie); Dijk, Theo F. van; Hagen, Jan W. en Walinga, Jaap
Afbeelding
Omschrijving Uit “Woord vooraf”:

In Aalst heeft de tijd niet stilgestaan. Aan het begin van de twintigste eeuw was het nog een kalm dorp van boeren en wevers, kroegbazen en voerlui, waar de ligging aan de negentiende-eeuwse straatweg van ‘s-Hertogenbosch naar Luik zorgde voor een zekere levendigheid en welvaart. Dat dorp van weleer is veranderd in een typische forenzenplaats onder de rook van de grote stad Eindhoven. De kasseienweg van weleer is veranderd in een drukke doorgaande weg, waarvoor een groot deel van de kombebouwing heeft moeten wijken. Er is niet veel dat nog herinnert aan het nabije, laat staan het verre verleden. Ook in Aalst zijn binnen enkel decennia de kleinschaligheid van de bebouwing, het middeleeuwse cultuurlandschap met haar akkers en landwegen, en de heidevelden opgeofferd: Aalst moest en moet immers ruimte bieden aan woonwijken, winkelcentra, wegen en industrie.

Dit boek is de schriftelijke weerslag van de resultaten van het archeologisch, historische en bouwhistorische onderzoek van de kerk en het kerkterrein in Aalst. Deze uitgave kwam, binnen een reeks van edities van de Stichting Waalres Erfgoed, tot stand dankzij de welwillende  medewerking van velen, van wie wij hier willen noemen: Jean Coenen en Herman Strijbos voor hun advies, de deelnemers aan de opgraving (zie kadertekst, hoofdstuk 2) en speciaal Piet Das voor hun inzet, Jacques Govers voor zijn secretariële werk en Pia Wolters voor haar fotografie.

Inhoud:

Woord vooraf.

Hoofdstuk 1 – Een zandrug, een akkercomplex en een beekdal. De landschappelijke ligging en het ontstaan van het Dorp door Nico M.A. Arts.

Hoofdstuk 2 – Het archeologisch onderzoek. Doel, methode en resultaten door Nico M.A. Arts.

Hoofdstuk 3 – Heilig en profaan. De materiële cultuur van het kerkterrein door Nico M.A. Arts.

Hoofdstuk 4 – De parochie, de kerk en de pastoors tot 1648 door Arnoud-Jan A. Bijsterveld.

Hoofdstuk 5 – De protestantse periode (1648-1813) en daarna (1813-1906) door Jaap Walinga.

Hoofdstuk 6 – Het onderhoud van de kerk en de klokken (1648-1821) door J. W. Hagen.

Hoofdstuk 7 – Reconstructie van het bakstenen kerkgebouw ( circa 1450-1906) door Theo F. van Dijk.

Over de auteurs – Register – Bouwkundige termen.

Uitgever Stichting Waalres Erfgoed
Jaar 1998
Aantal pagina’s 165
ISBN 90-803984-1-1
Rubriek
 • Archeologie
 • Gebouwen en architectuur
 • Kerkgeschiedenis
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
 • Aalst
Locatie 06-3
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print