De tijd in de folklore: proeve van folkloristische studie

Titel De tijd in de folklore: proeve van folkloristische studie
Reeksnaam Oudheidkundige Kring van Esschen, Nr. $
Auteur Adolf Ulens
Afbeelding
Omschrijving  

De Tijd in de Folklore: Proeve van Folkloristische Studie.

Onder bovenstaanden titel tracht de schrijver zich en zijn boek in te leiden bij, en voor te stellen aan het Vlaamsche publiek. Het werk heeft niet de pretentie een diepgaande studie te zijn – slechts een poging – wat trouwens de ondertitel voldoende verklaart. Men zal bovendien hier en daar in het werk bekende, en wellicht elders grondiger behandelde dingen aantreffen. Doch het opzet deze studie was meer, hetgeen tot den «Tijd in de Folklore» in betrekking staat, in één boek te bundelen. Voorzeker niet alles, wat in volkskundig opzicht over den Tijd kon worden gezegd, is in deze enkele hoofdstukken verhandeld. Daartoe ontbraken den schrijver tal van documentarische gegevens, uit oude oorkonden en bescheiden, en boeken die vrijwel onbereikbaar waren.
Moge dan dit werkje – hoe bescheiden ook en ondanks zijn mogelijke tekortkomingen – er het zijne toe bijdragen, om, bij den lezer belangstelling en eerbied te wekken voor de Volkskunde, « de kunde van het volk in al zijn levensuitingen » zoo Dr Schrijnen zegt, die wetenschap, welke de heilige volksschatten van ons heerlijke verleden bewaren moet voor de komende geslachten.

Inhoud:

Voorwoord- Inhoud – Inleiding – d:

 • Beteekenis van den Tijd – Mythologische verklaring van den Tijd
 • Zon en Maan in hunne betrekking tot den Tijd – Beteekenis van Zon en Maan in het Volksleven der Ouden
 • Kalender en Almanak – Kalender – Almanak
 • Dag en Nacht – In het Volksleven – In het Volksgeloof – Volksspreuken en Weerkunde
 • De Dagen der Week – De Week – De Weekdagen in het algemeen – De Weekdagen in het bijzonder
 • De Maanden – De Maanden in het algemeen – De Maanden in het bijzonder
 • De Jaargetijden – De Jaargetijden in het algemeen – De Jaargetijden in het bijzonder
 • Volkskundige Data – In Tijdsopzicht – In het Volksleven – In het Volksgeloof – In de Weerkunde

Bibliographie

Alphabetisch Register

Uitgever Adolf Ulens / Drukkerij L. Braeckmans, Brecht (B)
Jaar 1931
Aantal pagina’s 111
Rubriek
 • Cultuurgeschiedenis
 • Heemkunde algemeen
 • Taal en letterkunde
 • Volkskunde
Plaatsnaam
Locatie 02-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print