Devotionalia: Religieuze voorwerpen uit het katholieke leven, Deel 1

Titel Devotionalia: Religieuze voorwerpen uit het katholieke leven, Deel 1
Auteur Drs. W.H.Th. Knippenberg
Afbeelding
Omschrijving Inleiding:

Tot de devotionalia behoren alle voorwerpen, die op eren of andere wijze de devotie (toewijding, godsvrucht) van gelovige katholieken kunnen opwekken en in stand houden. Het kunnen prenten of beelden zijn van Christus, Maria en andere heiligen, kruisen, medailles, scapulieren, rozenkransen en gebedenboeken.
De kerk heeft het gebruik van zulke devotionalia door bepaalde zegeningen aangemoedigd maar daarnaast door een zekere censuur ervoor gewaakt, dat aan de voorwerpen niet meer waarde zou worden toegekend, dan zij in wezen bezitten.
Dit geldt met name voor de verering van beelden. Ieder mens heeft het verlangen om personen van wie hij houdt of die hij vereert bij zich te zien, er afbeeldingen van te krijgen of te maken en hen aldus in zekere zin zichtbaar bij zich te hebben. De beelden, prenten en foto’s brengen dan vaak de vereerde persoon in herinnering. De verering geldt uiteraard niet het beeld of de prent, maar alleen de afgebeelde persoon.
Hoe die ontwikkeling op verschillende terreinen is verlopen, wordt in dit boek aan de hand van diverse devotionalia beschreven.

Inhoud:

. Inleiding.
. De rozenkrans.
. Het scapulier.
. De wonderdadige medaille.
. Kerkboeken.
. Bidprentjes.
. Huiszegens.
. Bedevaartvaantjes.
. De lengtemaat van Christus.
. Zegenformulieren.
. Medaille van het Benedictuskruis.
. Prent van de H. Donatus.
. Prent van de heilige Cunera.
. Ex.-voto’s.
. Wijwatervaatjes.
. Stolpen en en stolpbeelden.
. Beelden en fabriekjes van gipsen beelden.
. Pijpaarden beeldjes.
. Het Agnus Dei.
. Stroschilderijen.
. De kruidwis.
. De Sint-Janstros
. Gebruiken bij het overlijden
. Literatuur

Uitgever Bura Boeken, Eindhoven
Jaar 1985 (eerste druk 1980)
Aantal pagina’s 231
ISBN 90 6404 016 8
Rubriek
  • Cultuurgeschiedenis
  • Kerkgeschiedenis
  • Volkskunde
Regio
  • Nederland overig
Plaatsnaam
Locatie 06-5
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • email
  • PDF
  • Print