Devotionalia: Religieuze voorwerpen uit het katholieke leven, deel 2

Titel Devotionalia: Religieuze voorwerpen uit het katholieke leven, deel 2
Auteur Drs. W.H.Th. Knippenberg
Afbeelding
Omschrijving Inleiding:

In zijn `Herinneringen uit het reservaat van mijn jongensjaren` roept Dr. Jan Elemans ook de godsdienstige sfeer op, die een halve eeuw geleden nog heel levend was in zijn geboortedorp Huisseling bij Ravenstein. Hij schrijft: Het aantal heiligenbeelden in huis was zeer beperkt. In de meeste gezinnen stonden er maar twee, dat van Christus en dat van Zijn Moeder, soms mooi aangekleed, met een heel lief gezichtje van was, tussen kunstbloemen, onder een glazen stolp gevrijwaard tegen het stof van deze wereld´
‘Van de gewone heiligen, hoe geliefd overigens ook, waren geen beelden voorhanden, met af en toe een uitzondering voor Sint Jozef. Wel werden hun bedevaartplaatsen bezocht. Op Eligiuszondag trok een pracht van een processie tussen de akkers door en in de namiddag arriveerde allerlei verre familie met flessen en kruiken om tegen donker met vers gewijd Eligiuswater weer huiswaarts te keren’.
Enige van de hierboven genoemde devotievoorwerpen als de stolpbeelden en de wijwaterbakjes zijn in het eerste deel van Devotionalia uitvoerig reeds besproken
Bij de verering van de heiligen behoren de talloze broederschappen, waarvan men lid kon worden, en de vele bedevaarten, waarvoor men in nood of uit dankbaarheid op stap ging. Ook dit aspect van de volksdevotie verdient een verkenningstocht, die weliswaar vooral Noord-Brabant bestrijkt, maar ook darbuiten menig interessant gegeven ontdekt.

Inhoud:

. Kruisen – Het kruisbeeld – De lijkwade van Turijn – Het hagelkruis – Weg-, veld- en marktkruisen – Calvaires van Bretagne – Merkaardige kruisen – Het huwelijkskruis – Het oliekruis – Kruisjes in flessen – Kruismedaillons.
. De kerststal
. De kerstboom
. Rozenkransen in vele variaties.
. Ovale reliëffiguren achter bol glas.
. Zilverglas.
. Haar-souvenirs.
. Borduurkartons.
. Herinneringen aan doop en geboorte.
. Broederschappen, vouw prentjes, litanieën.
. Broederschap van de Zeven Weeën van Onze Lieve Vrouw.
. De Heilige Familie.
. De Maria-Congregatie.
. De H. Antonius van Padua en verloren zaken.
. De verering van de H. Christoffel
. Literatuur

.

Uitgever Bura Boeken, Eindhoven
Jaar 1985
Aantal pagina’s 269
ISBN 90 6404 017 6
Rubriek
 • Cultuurgeschiedenis
 • Kerkgeschiedenis
 • Volkskunde
Periode
 • 2de helft 20ste Eeuw – 1950 tot 2000
Regio
 • Nederland overig
Plaatsnaam
Locatie 06-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print