Bodem en Landschap in Zuid-Oost-Brabant (Draaiboek diaprojectie)

Titel Bodem en Landschap in Zuid-Oost-Brabant (Draaiboek diaprojectie)
Auteur G van Amsterdam
Afbeelding
Omschrijving Inleiding:

Beknopte toelichting op de geologische ontwikkeling vóór de afzettingen in het Pleistoceen met onder andere:
. Geologische tijdschaal vanaf het Carboon
. Overspoeling door zeeën
. Breuktektoniek
. Het begin van het Kwartair

Inhoud:

Pleistoceen:

. Toelichtingen eventueel verklaring van de benamingen bij de tijdsindeling in het Pleistoceen
. Invloed van Rijn en Maas
. De verschillende afzettingen
. De permafrost en de sedimentatie door smeltwater en wind.
. Ouderdomsbepaling.

. Holoceen:

. Veenvorming
. Ontstaan van beken en hun stroomgebied
. Beekdalen en moerasbos
. Stuifzanden, uitbreiding van heidegebieden
. Bodemvorming
. De Vennen

In de gehele projectie zien we landschappen en begroeiingen die kenmerkend zijn op de besproken bodems. Zij leveren een bijdrage aan de extensieve recreatie.

Geraadpleegde en aanbevolen literatuur

Uitgever G van Amsterdam
Aantal pagina’s 26
Rubriek
  • Archeologie
  • Flora en Fauna
Regio
  • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
Locatie 03-5
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • email
  • PDF
  • Print