Een toekomst voor kasteelruïnes: Handleiding voor de instandhouding van archeologische kasteelterreinen en kasteelruïnes.

Titel Een toekomst voor kasteelruïnes: Handleiding voor de instandhouding van archeologische kasteelterreinen en kasteelruïnes.
Auteur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Gemredactie, Delft
Afbeelding
Omschrijving Woord vooraf:

Kasteelruïnes en -terreinen zijn boodschappers uit ons verleden. Door hun lange historie, vaak in combinatie met een intrigerende verschijningsvorm, bepalen zij in sterke mate de identiteit van hun omgeving.

De lijst van rijksbeschermde monumenten bevat een kleine honderd kasteelruïnes en ongeveer tweehonderd archeologische kasteelterreinen. Daarnaast zijn er nog zo’n 700 niet beschermde archeologische kasteelterreinen.
De belangstelling voor kastelen is groot. Plekken in het landschap waar vroeger kastelen hebben gestaan of waar nog overblijfselen zichtbaar zijn, spreken tot de verbeelding. Zij prikkelen de fantasie en nodigen uit het verleden op een of andere manier zichtbaar en beleefbaar te maken.
Ruïnes liggen op aantrekkelijke locaties, maar zijn vaak onrendabel. Regelmatig worden er initiatieven ondernomen om met deze categorie monumenten ‘iets te doen’ en bijvoorbeeld ruïnes en zelfs geheel verdwenen kastelen te reconstrueren.

Deze publicatie biedt daarvoor praktische handvatten. U vindt hierin onder meer onze visie en de toetsingscriteria rond de instandhouding, het beheer en de inrichting van kasteelruïnes en -terreinen.

Inhoud:

Woord vooraf

Inleiding

1. De monumentale waarden van kasteelruïnes en -restanten en archeologische kasteelterreinen.
2. Richtinggevend ruimtelijk beleid. De rol van de gemeente.
3. Een goede voorbereiding is het halve werk. De eigenaar aan zet.
4. Het archeologische kasteelterrein: scenario’s.
5. De kasteelruïne en het kasteelrestant: scenario’s

Bijlagen

Uitgever Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Jaar 2012
Aantal pagina’s 67
Rubriek
  • Archeologie
  • Gebouwen en architectuur
  • Heemkunde algemeen
Regio
  • Nederland overig
Plaatsnaam
Locatie 06-4
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • email
  • PDF
  • Print