Geheimschrift der Aarde: Twee milliard jaar geschiedenis van de aardkorst en haar bewoners

Titel Geheimschrift der Aarde: Twee milliard jaar geschiedenis van de aardkorst en haar bewoners
Auteur Prof. Dr. I. M. Van der Vlerk; Dr. Ph. H. Kuenen
Afbeelding
Omschrijving Uit het voorwoord:

Dit boek is in de eerste plaats bedoeld om het belangstellenden leeken wat te vertellen over de geschiedenis van de aardkorst en haar bewoners. Wij hebben ons niet als doel gesteld een overzicht te geven, waarin niets mocht ontbreken, want “volledigheid is des lezers oorkussen”. Veeleer hebben wij getracht een samenhangend geheel te maken van de feiten, die ook den niet-geoloog belang kunnen inboezemen. De nadruk is vooral gelegd op gezichtspunten, die het verband leggen tusschen oogenschijnlijk losse waarnemingen. Hierbij hebben wij niet geschroomd zoo nu en dan een probleem te bespreken, waarover in de vakwereld nog allerminst communis opinio heerscht, omdat dit vaak juist de algemeene en interessante onderwerpen zijn. Dat wij dan onze eigen meening gegeven hebben, zonder alle andere overtuigingen te noemen, zal, naar wij hopen, ten goede komen aan de leesbaarheid en minder gevaar voor verwarring opleveren. De lezer zal echter niet verwonderd moeten zijn, wanneer hij bij andere auteurs wel eens een afwijkende kijk op bepaalde zaken tegenkomt. Bij het schrijven hebben wij echter ook een andere categorie van lezers op het oog gehad. Misschien zal dit boek den student als eerste inleiding tot paleontologie en historische geologie kunnen dienen. Wel is waar zal hij uitgebreidere werken op deze gebieden niet kunnen ontberen, maar zijn eerste kennismaking met het vak behoeft dan niet in een vreemde taal de geschieden en niet in al te streng zakelijke vorm.

Inhoud

 • De taal der steenen
 • De geschiedenis van het leven
 • De geschiedenis der aardkorst
  • Het Praecambrium
  • Het Palaeozioicum
  • Het Mesozoicum
  • Het Kaenozoicum
 • Eenige moderne boekwerken in de Nederlandsche taal over geologische onderwerpen
 • Glossarium
 • Register
Uitgever Uitgeversmaatschappij W. De Haan N.V. Utrecht
Jaar 1945
Aantal pagina’s 355
Rubriek
 • Archeologie
 • Flora en Fauna
Regio
 • Algemeen: Niet aan een land gebonden of voor alle landen
Plaatsnaam
Locatie 01-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print