Geschiedenis van Bladel en Netersel : naar de archieven van Postel’s abdij

Titel Geschiedenis van Bladel en Netersel : naar de archieven van Postel’s abdij
Auteur Th. Ign. Welvaarts
Afbeelding
Omschrijving SISO-code 938.1 – Geschiedenis plaatsen; afzonderlijk.

Herdruk uit 1979 van hetzelfde boek , dat oorspronkelijk werd uitgegeven in 1890 door Postel (B) en destijds gedrukt werd door snelpersdrukkerij M.F. van Piere, Eindhoven.

Geschiedenis van Bladel en Netersel: naar de archieven van Postel’s abdij. Met vier handmerken, een zegel, zeven facsimiles en twee kaarten. Beschrijving van de algemene geschiedenis met “uitstapjes” naar kerkgeschiedenis en rechtsgeschiedenis.

Inhoud:

GESCHIEDENIS VAN BLADEL:

1. Ligging, gehuchten en naamsafleiding van Bladel.

2. Pladella Villa, de verblijfplaats der Frankische koningen, 922.

3. Schenkingen in de XII eeuw. Bertha van Brecte. Het landgoed Elmet. Bevestiging van goederen door Pausen, 1173 – 1182.

4. Schenking en verkoop van Bladelse goederen, XIII en XIV eeuw.

5. Bladel onder het hoofdschoutambt van Antwerpen, 1400 – 1648.

6. Kerk, benificiën, pastorij, list van pastoors en kapelaan, en andere priesters en voorname inboorlingen.

7. Bijzonderheden van het << Kuerboeck >> van Bladel, 1598.

8. Schepenbank van Bladel en bijzonderheden uit de akten, 1365 – 1640.

9. Bijzonderheden uit notarieele akten met drie gegraveerde handmerken, 1369 – 1414.

10 Over de jacht.

11. St-Jorisgilde. Kaart. Lijst der koningen.

12. Bladel in betrekking met het aalmoeswezen, 1618 – 1640.

13. Zware rampen te Bladel

14. Week- en jaarmarkten, 1690.

15. Postel’s voormalige goederen te Bladel.

16. Fransche tijd. De kozakken enz.

17. Bladel tijdens en na de omwenteling van 1830. Aanval der kurassiers. Gijzeling eens burgemeesters.

18. De smokkelhandel.

19. Cuyl en zijne afstammelingen

20. Bladel in onze dagen.

GESCHIEDENIS VAN NETERSEL.

1. Naamsafleiding. Cijns uit de Frankische huizing.

2. Jacht. Heerlijkheid.Meier en laten.

3. Kerk, beneficie, financieele staat, lotgevallen en bedienaren.

4. Voormalige goederen van ’t klooster. Tiende,cijns en twee hoeven.

OORKONDEN VOOR BLADEL EN NETERSEL.

1. Giftbrief van Karel den Eenvoudige, 922

2. chenkingen van land, tiende enz. 1173.

3. Bevestiging van goederen door Pausen, 1178.

4. Handschrift over den molen in facsimile, 1215.

5. Handschrift in facsimile, 1219

6. Handschrift in facsimile, 1219.

7. Handschrift in facsimile, 1222.

8. Handschrift in facsimile, 1284.

9. Handschrift in facsimile, 1340.

10. Handschrift in facsimile van eene schepenakte, 1365.

11. Schenking van goederen te Wolfswinkel.

12. Notarieel handmerk van 1369.

13. Hertogin Joanna over Netersel.

14. Hertog Anthonis, Nicolaus van Blochem.

15. Hertog Antonis, Testament-formule.

16. Hertog Jan.

17. Keizer Karel.

18. Koning Philips

19. Albertus en Isabella.

20. De Monterey.

21. Eenige alphabetische aanwijzingen.

22. Gravuren.

DE HUIZING DER FRANKISCHE VORSTEN TE NETERSEL ONDER BLADEL, INHOUDENDE TWEE GRAVUREN.

Uitgever Uitgeverij Brabant Boeken, Bladel
Jaar 1979
Aantal pagina’s 209 (+ 16)
Rubriek
 • Hulpwetenschappen
 • Algemene geschiedenis
 • Rechtsgeschiedenis
 • Kerkgeschiedenis
Regio
 • De Kempen (NL)
Plaatsnaam
 • Bladel
 • Netersel
Locatie 01-3
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print