Erfgoedbalans 2009: archeologie, monumenten en cultuurlandschap in Nederland

Titel Erfgoedbalans 2009: archeologie, monumenten en cultuurlandschap in Nederland
Auteur Eindredactie E. Beukers
Afbeelding
Omschrijving Voorwoord:

Wonen, werken en ontspannen tussen cultureel erfgoed verrijkt het leven.
Het culturele erfgoed in Nederland staat volop in de belangstelling. Elk jaar worden monumenten 37 miljoen keer bezocht. Archeologische opgravingen weten de belangstelling van busladingen vol nieuwsgierige schoolklassen te wekken.En elk weekend maken vele historische geïnteresseerden een fietstocht door het in cultuur gebracht landschap.
Sprekende gebouwen om ons heen tonen dat wij niet de eersten in geschiedenis zijn op deze plaats. Ooit door mensenhanden bewerkt landschap laat zien hoe onze omgeving vroeger werd gebruikt. En zelfs onzichtbare resten onder de grond kunnen vertellen hoe onze voorouders sliepen, aten en handel dreven.

Steeds meer kerken, kloosters, industriële gebouwen en andere monumenten verliezen hun functie en komen leeg te staan. Hoe gaan wij om met deze herbestemmingsopgave? Hoe is de samenstelling van de ‘voorraad’ erfgoed en hoe staat het met de kwaliteit hiervan? Welke ruimtelijke ontwikkelingen vinden plaats in Nederland en wat is hun effect op het erfgoed?

De Erfgoedbalans die nu voor u ligt, is de eerste van een vijfjaarlijkse reeks en brengt de status quo in beeld. Deze meting is gebaseerd op bestaande gegevens binnen de erfgoedsector. Daarnaast geeft de balans aan welke lacunes er zijn in de kennis van het erfgoed en welke vragen we nog niet kunnen beantwoorden. De komende jaren zullen wij samen met andere deskundigen werken aan het vullen van deze leemtes.

Inhoud:

Voorwoord

Leeswijzer

1. Wat is erfgoed
2. Voorraad erfgoed
3. Staat van het erfgoed
4. Kennis
5. Erfgoed, publiek en educatie
6. Ruimtelijke ontwikkelingen
7. Beleid
8. Thema’s
9. Provincieatlas

Samenvatting / summary

Register

Uitgever Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort
Jaar 2009
Aantal pagina’s 300
ISBN 978 90 7604-662-4
Rubriek
 • Archeologie
 • Cultuurgeschiedenis
 • Flora en Fauna
 • Gebouwen en architectuur
 • Heemkunde algemeen
Regio
 • Nederland overig
Plaatsnaam
Locatie 06-4
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print