Heemkunde syllabus: cursus prehistorie en geschiedenis van de Kempen

Titel Heemkunde syllabus: cursus prehistorie en geschiedenis van de Kempen
Auteur A.D. Kakebeeke
Afbeelding
Omschrijving Inleiding:

Deze syllabus dient ter oriëntatie vóór de cursusavond, ook ter nabetrachting, maar vooral bevat ze documentatiemateriaal met betrekking tot:
. Geologie
. Oude en Midden Steentijd

Inhoud:

. Geologie
. Bodems
. Prehistorie
. Paleolithicum
. Mesolithicum
. Neolithicum
. Bronstijd
. Urnenveldentijd
. Romeinse Tijd
. Merovingische tijd
. Geschiedenis
. Brabant
. Generaliteit
. Toponymie
. Monumenten en landschapszorg
. Literatuurlijst
. Nuttige adressen
. Trefwoordenregister

. Excursiegids met bijlage en boerderij

Aantal pagina’s 95 + Bijlagen
Rubriek
  • Archeologie
  • Heemkunde algemeen
Regio
  • De Kempen (NL)
  • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
Locatie 07-4
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • email
  • PDF
  • Print