PLAN voor de opzet van een Heemkundig Museum te Reusel

Titel PLAN voor de opzet van een Heemkundig Museum te Reusel
Auteur
Afbeelding
Omschrijving Inleiding:

Met het uitbrengen van onderhavige notitie streeft de Heemkunde Werkgroep Reusel ( verder aan te duiden met HWR) in feite twee doelen na.
In de eerste plaats wil de vereniging, zo’n vijftien jaar na haar oprichting, haar eigen doelstellingen en verenigingsactiviteiten aan een kritische bezinning onderwerpen. Mede op grond van een terugblik op haar eigen historie, wil de HWR haar plannen voor de toekomst (her) formuleren om vervolgens met een soort vernieuwd elan aan de realisering van deze toekomstplannen te kunnen werken. Het betreft hier dus een interne doelstelling: de notitie geeft aanzetten tot een herbezinning op de eigen taken en doelstellingen van de HWR. Een herbezinning die des te meer noodzakelijk werd nu de laatste jaren steeds duidelijker was gebleken dat de HWR op een aantal terreinen (bijvoorbeeld de opbouw van de kollektie materiële volkskunde) op een dood spoor dreigde te komen door het ontbreken van voldoende perspektief voor toekomstige verenigingsaktiviteiten. Dit gegeven vormt de grondslag voor het besluit, genomen in de algemene ledenvergadering van de HWR van september 1985, om in Reusel een heemkundig museum tot stand te brengen.

Inhoud:

Inleiding

. Een terugblik op vijftien jaar Heemkunde Werkgroep Reusel.
. De huidige situatie.
. De toekomstplannen van de Heemkunde Werkgroep Reusel.
. De realisering vaneen heemkundig museum te Reusel.
. Literatuuropgave.

Bijlagen

Uitgever Heemkunde Werkgroep Reusel, Reusel
Jaar 1986
Aantal pagina’s 33
Rubriek
 • Algemeen
 • Cultuurgeschiedenis
 • Heemkunde algemeen
 • Volkskunde
Periode
 • 2de helft 20ste Eeuw – 1950 tot 2000
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
 • Reusel
Locatie 04-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print