HELMOND en haar ontstaan: Bijdrage tot de geschiedenis van Helmond; Waarin opgenomen HELMOND TOEN EN NU deel II

Titel HELMOND en haar ontstaan: Bijdrage tot de geschiedenis van Helmond; Waarin opgenomen HELMOND TOEN EN NU deel II
Auteur Pierre van de Meulenhof
Afbeelding
Omschrijving SISO nbra 938.1; UDC 949.2*5700

Uit Voorwoord:

Al vele jaren heb ik de hoop gehad eens een boekje te schrijven over mijn eigen Helmond. De stad waar waarin ik geboren ben en waar ik wortel geschoten heb. Een stad die me in die tijd erg dierbaar geworden is. Een stad, waarvoor  ik me als Helmonder nooit heb behoeven te schamen. Tijdens de onderzoeken die ik gedaan heb, is het me steeds meer duidelijk geworden dat Helmond in het ver;eden vaak aan de rand van de afgrond gestaan heeft. Epidemieen, oorlogen en rampen zijn de stad nooit bespaard gebleven, maar na elke tegenslag richten de bewoners  zich weer op. De oorzaak van deze ellende is, dat men nu nog vaak wordt geconfronteerd met negatieve publiciteit.

In dit boek heb ik getracht om de ontstaansgeschiedenis van Helmond wat dichter bij haar bewoners te brengen

Bij dit onderzoek ben ik geinspireerd door Arjan Kakebeeke, een man die ik erg ben gaan bewonderen. Hij heeft mij op het gebied van de historische geologie gedoceerd waardoor ik meer inzicht gekregen heb in de materie van kadasterkaarten, akkers, kavelvormen en het omspringen met deze gegevens.

INHOUD:

 • Voorwoord
 • Bijdrage tot de oudste geschiedenis van Helmond
 • Historische geologie
 • Hoogtekaart van Helmond
 • Parabool of dekselduinen
 • Grenzen van Helmond
 • Akkervormen
 • Blokverkaveling
 • Laatmiddeleeuwse ontginningen
 • Helmond is ontstaan uit twee domeinen
 • Voor de invoering van het kadaster
 • Landbouweconomie
 • Verleden tijd
 • De Helmonders in de loop der eeuwen
 • Lijsten van alle bekende cijfers met betrekking aantal Helmondse inwoners
 • Het Hoogeind
 • Helmondse kerken
 • De kastelen
 • Het Rinckvelt in de Haghe
 • De heiden in de gemeente Helmond
 • Tienden van Helmond
 • Het materiaal
 • Helmondse toponiemen
 • Onderzochte archiefstukken
 • Bronnen

HELMOND TOEN EN NU deel II:

 • Verantwoording
 • Markt en omgeving
 • Markt
 • Speelhuis met achterland
 • Hoek Markt – Ameidestraat
 • Bioscoop Centraal / Kien
 • Markt N.O.
 • Ketsegangske
 • Hoek Noord Koninginnewal – Ameidewal
 • Veestraat
 • Het stationskwartier
 • Omgeving Station
 • Smalstraat
 • Binnenparalelweg
 • Terwind Arntz en Holtus
 • GAK-gebouw
 • Stationsperron
 • Groenewoud
 • Stadskantoor achterzijde
 • Weg op den Heuvel
 • Stadskantoor voorzijde
 • Huis dr. Bloemen
 • Kunstwerk Dodigne
 • Vlisco
 • Kerkstraat
 • Het Industrieterrein
 • Warmtekrachtcentrale PNEM
 • Geremt
 • Insteekhaven
 • Helmond Oost
 • Zuidende
 • Nazarethmavo
 • Laan Vredelust
 • H. Hartkerk
 • Noordende
 • Antonius Gasthuis
 • Penningstraat
 • Belastingkantoor
 • Gerrits autosloperij
 • Weg door de Rijpel
 • Huize Kusters Deurneseweg
 • Nemelaerhof
 • Spoor en station
 • Middenloop
Uitgever Pierre van de Meulenhof
Jaar 1987
Aantal pagina’s 183 + 68
ISBN 90-9001685-6
Rubriek
 • Archeologie
 • Cultuurgeschiedenis
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Gebouwen en architectuur
 • Geografie
 • Media
 • Toponymie
Regio
 • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
 • Helmond
Locatie 03-3
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print