Het Blaasorkest: Mensen Maken Muziek

Titel Het Blaasorkest: Mensen Maken Muziek
Auteur Henk van Lijnschooten
Afbeelding
Omschrijving Het ontstaan:

Ver voor de jaartelling stond de blaasmuziek bij de oude legers in dienst van de oorlogvoering.
De militaire muziek diende tot aanmoediging van de strijdlust en ter intimidatie van de vijand. In de middeleeuwen ontstaan burger blaasorkesten die in dienst van de stad zijn: de stadspijpers en stadstrompetters.
Deze meestal kleine orkesten hadden tot taak feestelijkheden of plechtige gebeurtenissen muzikaal op te luisteren.
Dit bestaat nu nog, een herdenking of een Nationale feestdag is immers ondenkbaar zonder de medewerking van een blaasorkest.
Het zou eeuwen duren eer naar voorbeeld van de stadsspeellieden muziek verenigingen ontstonden. De eerste muziekverenigingen zijn opgericht in het midden van de 19e.eeuw hoewel enkele verenigingen kunnen aantonen dat ze nog ouder zijn.
Nederland is ongeveer 2000 amateurorkesten rijk.

Inhoud:

 • Mensen maken muziek
 • De Blaasmuziek.
 • De Houtblazers.
 • De Saxofoons.
 • De Koperblazers.
 • Het Slagwerk.
 • De Blaasorkesten.
 • De Blaasmuziek.
Uitgever Rabobank; Lannoo Tielt
Aantal pagina’s 10
Rubriek
 • Cultuurgeschiedenis
 • Kunst
 • Sociale groepen en groeperingen
Regio
 • Nederland overig
Plaatsnaam
Locatie 01-6
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print