Een Eiland in de Delta: Tentoonstelling in het Historisch Museum te Rotterdam maart -april 1973

Titel Een Eiland in de Delta: Tentoonstelling in het Historisch Museum te Rotterdam maart -april 1973
Auteur C. Hoek en A.M. Meyerman
Afbeelding
Omschrijving Ten geleide

“Een eiland in de delta”

Nederlanders vergeten meestal, dat het westen van hun land bestaat uit een in cultuur gebracht kustmoeras, dat een onderdeel is van de delta, die gevormd wordt door de drie grote Europese rivieren de Rijn, de Maas en de Schelde. Deze vloeien in het mondingsgebied samen en splitsen zich weer, op deze wijze tientallen eilanden vormend, tussen hun verschillende takken gelegen.
Reeds vier en half duizend jaar gelden hebben zich mensen op deze eilanden gevestigd, niet onafgebroken, want soms maakten overstromingen vanuit zee het gebied onbewoonbaar en duurde het enkele eeuwen, voordat opnieuw bewoning plaats vond.
IJsselmonde is zo’n eiland, waar in de afgelopen jaren tijdens het verrichten van grondwerkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding van woon-, industrie- en havengebieden, regelmatig sporen van vroegere occupatie zijn aangetroffen.
Deze tentoonstelling tracht het beeld van twee en een half duizend jaar bewoning weer te geven, zoals dit wordt gezien door de archeologen en is ingericht in samenwerking met de afdeling Oudheidkundig Onderzoek van de Dienst Gemeentewerken Rotterdam
Aanleiding tot deze expositie is het tweede internationale symposium over middeleeuwse archeologie, dat van 20 tot en met 22 maart 1973 te Rotterdam wordt georganiseerd door de Coördinatie-commissie van advies inzake archeologisch onderzoek binnen het Ressort Rotterdam.

Inhoud:

Een eiland in de Delta.

Het verhaal van de archeoloog.

 • De oudste bewoning
 • De Romeinse tijd.
 • De vroege middeleeuwen.
 • Na de catastrofe.
 • De veertiende eeuw.
 • Valckensteyn tijdens de Republiek
 • Voorwerpen op afbeeldingen.
Uitgever Historisch Museum te Rotterdam
Jaar 1973
Aantal pagina’s 32
Rubriek
 • Archeologie
 • Cultuurgeschiedenis
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Gebouwen en architectuur
Regio
 • Nederland overig
Plaatsnaam
 • Poortugaal; IJsselmonde
Locatie 03-6
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print