Het Rijengrafveld te Broekeneind bij Hoogeloon (N.-Br.)

Titel Het Rijengrafveld te Broekeneind bij Hoogeloon (N.-Br.)
Reeksnaam Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem (deel VI)
Auteur W. Glasbergen
Afbeelding
Omschrijving Uit de Inleiding:

In het begin van oktober 1949 meldde de heer G. Beex, Secretaris van Brabants Heem, ons de ontdekking van een “urnenveld” in de heide ten Z van Broekeneind bij Hoogeloon. Op dinsdag 25 oktober 1949 ondernamen Beex en schrijver dezes een verkenningstocht per fiets naar de ontginning van de Knegselsche Heide, tussen Hoogeloon en Knegsel, waarop de vindplaats was gelegen. Tengevolge van de oorlog was de ontginning van de Knegselsche Heide uitgesteld, doch thans werd het project met grote energie ten uitvoer gebracht. Men was juist in het stadium, dat met grote bulldozers de hogere terreinkoppen in de lagere gedeelten werden geschoven.
Door Beex waren hier scherven van een fraaie, op de draaischijf vervaardigde pot van dubbelconische vorm gevonden.
Bij de verkenning werd voorts bevonden, dat het niet ver van deze grote ontginning gelegen terrein op de “Groote Aard” tussen Toterfout en Halve Mijl in de Gemeente Veldhoven, met de fraaie tumuli 5–8 van de grote grafheuvelnecropole daar, was omgeploegd met het oog op bebossing. Hierbij waren de vier tumuli gespaard.
Er werd besloten om te trachten het onderzoek van het grafveld bij Broekeneind ter zelfder tijd te doen plaatsvinden als dat van de zool van de verdwenen tumulus 8A te Toterfout–Halve Mijl.

Inhoud:

Inleiding

Het onderzoek.
. Het grafveld
. De afzonderlijke bijzettingen.
. De crematiebijzettingen I-XV
. De inhumatiebijzettingen 1-26
. De datering.

Terugblik.
Aantekeningen
Illustraties.

Uitgever Stichting Brabants Heem; Sectie voor Heemkunde en Oudheidkundig Bodemonderzoek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
Jaar 1955
Aantal pagina’s 44 + Kaart en Afbeeldingen
Rubriek
 • Archeologie
Periode
 • Romeinse tijd – 12 v. Chr. tot 450 na Chr.
 • Vroege Middeleeuwen – 450 tot 1000
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
 • Hoogeloon
Locatie 03-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print