Jaarverslag 1972 – Rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort

Titel Jaarverslag 1972 – Rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort
Reeksnaam Jaarverslag Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Auteur
Afbeelding
Omschrijving Algemeen:

Op 1 januari 1972 was het 25 jaar geleden dat de ROB werd opgericht. Dit jubileum werd herdacht op een congres dat op 28 en 29 maart in Amersfoort gehouden is. Daarbij werd het oude niet vergeten: aan de geschiedenis van het instituut is ruimschoots aandacht besteed. Wij behoeven daarop niet verder in te gaan, maar kunnen naar een aantal publicaties in Spiegel Historiael (7, 1972, 240-8) en de Berichten van 1972 (ter perse) verwijzen.
Overigens ging het normale werk ook in dit jubileum gewoon door. Er is veel gegraven. Nadere gegevens vindt u verderop onder rubriek D. Hier noemen wij deze keer slechts één naam: Nijmegen. Het onderzoek in deze belangrijke Romeinse stad is thans na jaren van onderbreking weer voortgezet. Wij richten ons daarbij voorlopig op twee objecten: de castra en de Kopse Hof.
Het jaar 1972 bracht een nieuw element in ons onderzoek: de systematische archeologische streekbeschrijving (Landesaufnahme) nam een aanvang. De inhoud van deze onderzoeksmethode is genoegzaam bekend en ook zijn belang voor onderzoek en monumentenzorg behoeft hier niet meer te worden aangetoond.
Een woord van dank aan allen die ons dit jaar bij het werk geholpen hebben, de vele amateur-archeologen wier bijdrage van jaar tot jaar in belang toeneemt, de collega’s in het land en op het departement, speciaal die van de Directie MMA, de besturen van gemeentes en provincies, en vele, vele anderen, mag evenmin ontbreken.

Inhoud:

. Algemeen
. Gebouwen
. Personeel
. Wetenschappelijk onderzoek – a) Opgravingen – b) Natuurwetenschappelijk onderzoek – c) Publicaties – d) Lezingen – e) Contacten
. Bibliotheek
. Beschrijving en monumentenzorg
. Technologisch laboratorium
. Verslagen Provinciale Archeologen – a) Overijssel – b) Gelderland – c) Utrecht – d) Noord-Holland – e) Zuid-Holland – f) Zeeland – g) Noord-Brabant – h) Limburg

Uitgever Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort
Jaar 1972
Aantal pagina’s 138
Rubriek
  • Archeologie
Regio
  • Nederland overig
Plaatsnaam
Locatie 03-5
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • email
  • PDF
  • Print