Jaarverslag 1968 – Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort

Titel Jaarverslag 1968 – Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort
Reeksnaam Jaarverslag Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek
Auteur
Afbeelding
Omschrijving Algemeen:

De taken van de ROB vertonen een voortdurende en sterke neiging om toe te nemen in omvang en verscheidenheid. Bestaande taken groeien uit; nieuwe vragen onze aandacht.
Bij de opgravingen openbaart deze groeitendens zich vooral in de toenemende grootte van de projecten. Voor een volledig overzicht van de in 1968 verrichte opgravingen verwijzen wij naar de lijst verderop in dit verslag. Hier worden slechts de drie omvangrijke opgravingen genoemd, die dit jaar de hoofdmoot van het oudheidkundig bodemonderzoek hebben gevormd: Rijswijk, Dordrecht, Dorestad.
Het is verheugend te bemerken, dat allerwegen de belangstelling voor de archeologie toeneemt. Steeds groter wordt de bijdrage, die door verenigingen van amateur-archeologen geleverd wordt. De samenwerking tussen hen en ons wordt voortdurend hechter.
Het blijft bij dit alles te betreuren, dat de ROB nog steeds onvoldoende middelen ter beschikking gesteld worden om zijn veelomvattende taak naar behoren te vervullen. Dringend noodzakelijke personeelsuitbreidingen bleven achterwege.

Inhoud:

. Algemeen
. Gebouwen
. Personeel
. Wetenschappelijk onderzoek – a) Opgravingen – b) Natuurwetenschappelijk onderzoek – c) Publikaties – d) Lezingen – e) Contacten
. Bibliotheek
. Registratie en documentatie
. Technologisch laboratorium
. Verslagen Provinciale Archeologen – a) Gelderland – b) Noord-Brabant – c) Limburg

Uitgever Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)
Jaar 1968
Aantal pagina’s 61
Rubriek
  • Archeologie
Regio
  • Nederland overig
Plaatsnaam
Locatie 03-5
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • email
  • PDF
  • Print