Jaarverslag 1970 – Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort

Titel Jaarverslag 1970 – Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort
Reeksnaam Jaarverslag Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (1970)
Auteur
Afbeelding
Omschrijving Algemeen :

De belangstelling, die de ROB van vele kanten ontmoet, vormt een grote stimulans bij ons werk. Na het bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan Dorestad op 24 VI, 1969, was het op 26, III, 1970 de Minister van CRM dr. M.A.M. Klompé die het instituut en Dorestad bezocht.
In alle sectoren van het onderzoek werden goede resultaten geboekt. Het onderzoek in kerken en kastelen is op dezelfde voet als in de voorgaande jaren voortgezet.
De monumentenzorg kwam uitstekend vooruit. Helaas blijkt echter steeds duidelijker, dat de personeelssterkte van de dienst nog altijd niet is aangepast aan de vele eisen, die de Monumentenwet stelt.
Een van de onderdelen van de dienst, die de laatste tijd een zeer krachtige groei vertoont, is de bibliotheek. De aanwas aan boeken en tijdschriften is geweldig.
Al groeit de dienst niet hard genoeg, hij groeit. Dat brengt problemen van organisatorische aard mede.
Het systeem van provinciale archeologen kon verder worden uitgebreid. In de loop van dit jaar besloten de Staten van Utrecht per 1.1.1971 over te gaan tot aanstelling van een dergelijke functionaris.
Over de huisvesting kunnen wij ons wat positiever uitlaten dan in voorafgaande jaren. Niet, dat de problemen nu zijn opgelost; zij zijn dit jaar alleen maar groter geworden. Wel begint heel langzaam een project, waarover reeds vele jaren wordt gesproken – aankoop en verbouwing van het Oud-Katholiek seminarie aan Kerkstraat en Muurhuizen wat vastere vorm aan te nemen.

Inhoud:

. Algemeen
. Gebouwen
. Personeel
. Wetenschappelijk Onderzoek – a) Opgravingen – b) Publicaties – c) Lezingen – d) Contacten
. Bibliotheek
. Beschrijving en monumentenzorg
. Technologisch laboratorium
. Verslagen Provinciale Archeologen – a) Overijssel – b) Gelderland – c) Zuid-Holland – d) Noord-Brabant – e) Limburg

Uitgever Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort
Jaar 1970
Aantal pagina’s 79
Rubriek
  • Archeologie
Regio
  • Nederland overig
Plaatsnaam
Locatie 03-5
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • email
  • PDF
  • Print