Jacques Cuijpers 1850 – 1926: een veelzijdig meester (Deel II)

Titel Jacques Cuijpers 1850 – 1926: een veelzijdig meester (Deel II)
Auteur Willem de Blécourt, Cor van der Heijden – Frank van der Maden – Albert Pennings – Jos Swanenberg – Ton van de Wijngaard – Jant van der Weg
Afbeelding
Omschrijving Inleiding:

Deel II is voor een belangrijk deel gewijd aan het handschrift en de kalligrafisch werken van Cuijpers. Het begint met een bijdrage van Albert Pennings. Daarin gaat deze nader in op het bijzonder fraaie handschrift van Cuijpers en hoe zich van daaruit zijn kalligrafisch werk ontwikkeld heeft. Vervolgens volgt er een beschrijving van alle kalligrafisch werken, voor zover op dit moment bekend, inclusief een afbeelding van het originele werk. Dankzij de inzet van Piet Vermeulen is het de afgelopen jaren gelukt een groot aantal originele werken op te sporen. Voor zover dit nog niet gelukt is, konden we voor een aantal werken terugvallen op een zwart-wit reproductie uit andere bron en/of een beschrijving in de kranten van die tijd,. De specifieke kalligrafisch informatie in de beschrijving danken we aan Albert Pennings.
Deel II eindigt met een tweetal overzichten en een tweetal registers. Allereerst een geografisch overzicht van plaatsen in Zuid-Oost Brabant en Midden-Limburg die een rol spelen in het leven en werk van Cuijpers. Vervolgens een bibliografisch overzicht van Jacques Cuijpers en tot slot de registers, het ene met namen en personen , personages en aanverwante zaken en gebeurtenissen, het andere met namen van plaatsen en dergelijke.

Inhoud:

Inleiding.

Hoofdstuk VI  –  Handschrift & Kalligrafie
– ” …..waarop een Grevenstuk jaloersch zou worden”  – Kalligrafische werken – Manuscript Zeelst – Getrouw en waarachtig Verhaal over het ontstaan der harmonie L’Union Fraternelle te Zeelst… – Jubileumboek Henricus Josephus Janssens.
Hoofdstuk VIIOnze Lieve Vrouw ter Eijk Meerveldhoven.
– “Dè ’t toch wel iet te betiëkene zal hebben” – Onze Lieve Vrouw ter Eijk te Meerveldhoven met geschiedkundige aantekeningen – Het feest der Kerkwijding te Meerveldhoven op Zondag 28 en Maandag 29 juli 1889 – 13de Gouden Jubelfeest van Onze Lieve Vrouw ter Eijk te Meerveldhoven 1264-1914 .

Geografische overzicht: Plaatsen die een rol spelen in het leven en werk van Jacques Cuijpers

Bibliografie Jacques Cuijpers (1850 – 1926)

Personen- en plaatsnamenregister

Auteurs

Colofon

Dankbetuiging

Uitgever Heemkundekring Zeelst schrijft Geschiedenis
Jaar 2014
Aantal pagina’s 343 – 633
ISBN 978-90-809771 -7-4
Rubriek
 • Heemkunde algemeen
 • Kerkgeschiedenis
 • Kunst
 • Taal en letterkunde
 • Volkskunde
Periode
 • 19de Eeuw (Industrialisatie)\t – 1800 tot 1900
 • 1ste helft 20ste Eeuw -1900 tot 1950
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
 • Zeelst
 • Meerveldhoven
 • Veldhoven
Locatie 05-4
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print